ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

list

L IH1 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -list-, *list*
English-Thai: Longdo Dictionary
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
spiritualist(n) คนทรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
list(n) รายการ, See also: บัญชี, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ, Syn. record, roll
list(vt) ลงรายการ, See also: ลงรายชื่อ, ลงบัญชี
list(n) ขอบผ้า, See also: ริม, แถบ, ขอบ, Syn. border, bordering strip
list(vt) ตัดออกเป็นแผ่นยาวๆ (ไม้)
list(adj) ทำด้วยแถบหรือริ้วผ้า
list(vt) ทำเป็นร่อง, See also: ทำให้เป็นแนว
list(n) ไม้ที่ตัดเป็นแผ่นๆ, See also: กระดานไม้
list(vt) ใส่ขอบ, See also: ใส่บัว
list(n) การเอียงไปข้างหนึ่ง, Syn. careening, leaning
list(vt) ทำให้เอียงข้าง (เรือ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
list(ลิสทฺ) n.,v. (ลง) รายการ,รายชื่อ,บัญชีรายชื่อ,สารบาญ,รายชื่อหลักทรัพย์.
listen(ลิส'เซิน) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั้งใจฟัง,เชื่อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ได้ยิน, See also: listenable adj. ดูlisten listener n. ดูlisten -Phr. listen in แอบฟัง, Syn. hear, Ant. ignore
listing(ลิส'ทิง) n. การรวบรวมรายชื่อ,การลงรายการ,การลงรายชื่อ,รายชื่อ,รายการ,บัญชีรายชื่อ,สารบัญ,บันทึก, Syn. record, catalogue
listless(ลิส'ลิสฺ) adj. ไม่มีความโน้มเอียง,ไม่สนใจในสิ่งใด,เมินเฉย,เฉยเมย., See also: listlessness n. ดูistless, Syn. forgetful
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
aeroballistics(แอโรบะลิส' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขีปนาวุธ. -aeroballistic adj.
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
ballistic missilen. ขีปนาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
list(n) บัญชีรายชื่อ,รายการ,สารบาญ
list(vt) ทำบัญชีรายชื่อ,ลงรายชื่อ,เอียง,ฟัง,ได้ยิน
listen(vi) ฟัง,แอบฟัง,ดักฟัง,ตั้งใจฟัง
listener(n) ผู้ฟัง
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
listlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความเหงาหงอย
lists(n) ที่ซ้อมต่อสู้กันของอัศวิน,สนามกีฬา,สนามรบ
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
list๑. รายการ๒. แสดงรายการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
listรายชื่อ, รายการ, แสดงรายชื่อ, แสดงรายการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
list๑. รายการ๒. แสดงรายการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
list of communicantรายชื่อผู้มาติดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
list structureโครงสร้างเชิงรายการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
list systemระบบเลือกตั้งตามรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list, civil๑. เงินปีพระมหากษัตริย์, งบค่าใช้จ่ายส่วนพระมหากษัตริย์๒. งบเงินเดือนข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list, eligibilityบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list, freeรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
listed companyบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Listท่าเอวกดจากโรคที่กระดูกสันหลังระดับบั้นเอว [การแพทย์]
Listed companyบริษัทจดทะเบียน, Example: บริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและต้องปฏิบัติตาม listing agreement [ตลาดทุน]
Listed companyบริษัทจดทะเบียน [การบัญชี]
Listed securityหลักทรัพย์จดทะเบียน, Example: หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสินค้าเพื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์จดทะเบียนและบริษัท จดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [ตลาดทุน]
Listed securityหลักทรัพย์จดทะเบียน [การบัญชี]
Listeners, Goodผู้ฟังที่ดี [การแพทย์]
Listeningการฟัง [TU Subject Heading]
Listening comprehensionความเข้าใจในการฟัง [TU Subject Heading]
Listening comprehension testsการทดสอบความเข้าใจในการฟัง [TU Subject Heading]
Lister Tubercleปุ่มหลังข้อมือด้านนอก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
list of shareholders(n) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
listAdd a few more names to the list.
listAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
listA good management would listen to reasonable demands.
listAlice wasn't listening to her sister.
listAll of us listened to the music as if we were charmed by the moonlight.
listAll the names are listed in alphabetical order.
listAlright! Listen up and listen good!
listAlso, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?
listAnd I had never listened to his records.
listApart from sports, I like listening to jazz music.
listAre you fond of listening to the radio?
listAre you listening to English?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายชื่อ(n) list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count Unit: รายชื่อ, Thai Definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป
จงฟัง(v) listen, Example: พนักงานทุกคนจงฟังให้ดี เราจะมีการคัดพนักงานออกจำนวน 50 คน, Thai Definition: สั่งให้ฟัง
รับฟัง(v) listen to, See also: hear, Syn. ฟัง, ยอมรับฟัง, Example: เธอควรรับฟังคำเตือนของพ่อแม่ไว้บ้าง, Thai Definition: ตั้งใจสดับฟังและหรือทำตามถ้อยคำนั้น
รับฟัง(v) tune in, See also: listen in to, Syn. ฟัง, รับได้, Example: อำเภอที่อยู่ห่างไกลพอจะรับฟังสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้สถานีเดียว, Thai Definition: สามารถรับคลื่นเสียงหรือได้ยินเสียงนั้นได้
บัญชีรายชื่อ(n) list, See also: name list, roster, rota, roll, Example: เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
หูผึ่ง(v) listen carefully, See also: listen attentively, Example: พอข้าพเจ้าเอ่ยถึงเรื่องนี้ ท่านก็หูผึ่งว่าเด็กตัวเท่านี้อ่านหนังสือขั้นนั้นเชียวหรือ, Thai Definition: เอาใจใส่เพราะอยากฟังอยากรู้
ฟังความข้างเดียว(v) listen to one-sided only, See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin, Example: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังความอยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้อย่างไร
สำเหนียก(v) listen carefully to, See also: pay attention to, Syn. ฟัง, ตระหนัก, ใส่ใจ, Example: เขาคอยสำเหนียกเหตุการณ์อยู่ที่ใกล้ชายแดน, Thai Definition: คอยเอาใจใส่, กำหนดจดจำ
บัญชีชื่อ(n) list, See also: roll, register, roster, party list, Syn. บัญชีรายชื่อ, Example: สหรัฐขู่จะถอนชื่อจีนออกจากบัญชีชื่อประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้ามากที่สุด
รายการ(n) catalogue, See also: list, list of items, directory, record, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Count Unit: รายการ, Thai Definition: บัญชีแจ้งรายชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรม[anukrom] (n) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order  FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
บัญชี[banchī] (n) EN: list ; roll ; roster ; catalog  FR: liste [f] ; rôle [m]
บัญชีชื่อ[banchī cheū] (n, exp) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list  FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีดำ[banchī dam] (n) EN: blacklist  FR: liste noire [f]
บัญชีผี[banchī phī] (n, exp) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account
บัญชีรายชื่อ[banchī rāicheū] (n, exp) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll  FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
บัญชีเรียกชื่อ[banchī rīek cheū] (n, exp) EN: list of names
บานแผนก[bānphanaēk] (n) EN: table of contents ; catalog ; list  FR: table des matières [f]
บริษัทจดทะเบียน[børisat jotthabīen] (n, exp) EN: listed company
ชำนัญพิเศษ[chamnanphisēt] (n, exp) EN: expert ; specialist ; master  FR: expert [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIST L IH1 S T
LISTS L IH1 S T S
LISTED L IH1 S T AH0 D
LISTED L IH1 S T IH0 D
LISTEN L IH1 S AH0 N
LIST'S L IH1 S T S
LISTON L IH1 S T AH0 N
LISTER L IH1 S T ER0
LISTENS L IH1 S AH0 N Z
LISTING L IH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
list (v) lˈɪst (l i1 s t)
lists (v) lˈɪsts (l i1 s t s)
lists (n) lˈiːsts (l ii1 s t s)
listed (v) lˈɪstɪd (l i1 s t i d)
listen (v) lˈɪsn (l i1 s n)
listens (v) lˈɪsnz (l i1 s n z)
listing (v) lˈɪstɪŋ (l i1 s t i ng)
listened (v) lˈɪsnd (l i1 s n d)
listener (n) lˈɪsnər (l i1 s n @ r)
listings (n) lˈɪstɪŋz (l i1 s t i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名单[míng dān, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] list (of names), #2,953 [Add to Longdo]
聆听[líng tīng, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄧㄥ, / ] listen (respectfully), #10,975 [Add to Longdo]
清单[qīng dān, ㄑㄧㄥ ㄉㄢ, / ] list of items, #11,476 [Add to Longdo]
列表[liè biǎo, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄠˇ, ] list, #16,372 [Add to Longdo]
单子[dān zi, ㄉㄢ ㄗ˙, / ] list of items, #20,079 [Add to Longdo]
无精打采[wú jīng dǎ cǎi, ㄨˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; in low spirits; washed out; downcast, #34,563 [Add to Longdo]
牌价[pái jià, ㄆㄞˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] list price, #35,217 [Add to Longdo]
倾听者[qīng tīng zhě, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, / ] listener, #65,873 [Add to Longdo]
没精打采[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; dispirited; washed out; also written 沒精打彩|没精打彩, #74,952 [Add to Longdo]
没精打彩[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; dispirited; washed out, #172,236 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellerverzeichnis {n}list of exhibitors [Add to Longdo]
Getränkekarte {f}list of beverages; wine list [Add to Longdo]
Kandidatenliste {f}list of candidates [Add to Longdo]
Katalogpreis {m}list price; catalogue price [Add to Longdo]
Liste {f}; Register {n}register [Add to Longdo]
List {f}artfulness [Add to Longdo]
List {f}craftiness [Add to Longdo]
List {f} | Listen {pl}guile | guiles [Add to Longdo]
List {f}; Trick {m}ploy; gambit [Add to Longdo]
List {f} | Listen {pl}stratagem | stratagems [Add to Longdo]
List {f} | Listen {pl}wile | wiles [Add to Longdo]
List {f}; Kniff {m}; Streich {m}trick; trickery [Add to Longdo]
Liste {f} | Listen {pl}listing | listings [Add to Longdo]
Liste {f}roster [Add to Longdo]
Liste {f}; Aufzählung {f}bill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
ああ[aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あんな[anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
ヌルリスト[ぬるりすと, nururisuto] null list [Add to Longdo]
ヒストリリスト[ひすとりりすと, hisutoririsuto] history list [Add to Longdo]
ブックリスト[ぶっくりすと, bukkurisuto] booklist, bookmark file [Add to Longdo]
メイリングリスト[めいりんぐりすと, meiringurisuto] mailing-list [Add to Longdo]
リスト[りすと, risuto] list [Add to Longdo]
リストサーブ[りすとさーぶ, risutosa-bu] listserver [Add to Longdo]
リストボックス[りすとぼっくす, risutobokkusu] listbox [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
定価[ていか, teika] Listenpreis, fester_Preis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 list
   n 1: a database containing an ordered array of items (names or
      topics) [syn: {list}, {listing}]
   2: the property possessed by a line or surface that departs from
     the vertical; "the tower had a pronounced tilt"; "the ship
     developed a list to starboard"; "he walked with a heavy
     inclination to the right" [syn: {tilt}, {list},
     {inclination}, {lean}, {leaning}]
   v 1: give or make a list of; name individually; give the names
      of; "List the states west of the Mississippi" [syn: {list},
      {name}]
   2: include in a list; "Am I listed in your register?"
   3: cause to lean to the side; "Erosion listed the old tree"
     [syn: {list}, {lean}]
   4: tilt to one side; "The balloon heeled over"; "the wind made
     the vessel heel"; "The ship listed to starboard" [syn:
     {list}, {heel}]
   5: enumerate; "We must number the names of the great
     mathematicians" [syn: {number}, {list}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top