ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquor

L IH1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquor-, *liquor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquor(vi) ดื่มเหล้า
liquor(vt) ดื่มเหล้า
liquor(n) น้ำที่ได้จากการกลั่น, Syn. juice, drippings
liquor(n) สารละลาย, Syn. solution
liquor(n) สุราที่ได้จากการกลั่น, See also: เหล้ากลั่น, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Syn. spirits, liqueur, whisky, alcohol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquor(ลิค'เคอะ) n. น้ำกลั่น,เหล้ากลั่นจำพวกบรั่นดีหรือวิสกี้ (ต่างจากเหล้าองุ่นหรือเบียร์ที่ต้องผ่านการหมัก)

English-Thai: Nontri Dictionary
liquor(n) เหล้า,น้ำกระสายยา,สุรา,สาโท,อุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liquor๑. ยาน้ำ๒. สารน้ำบางอย่างของร่างกาย๓. สุราดีกรีสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquorลิเคอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquoriceชะเอมเทศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liquor industryอุตสาหกรรมสุรา [TU Subject Heading]
Liquor lawsกฎหมายสุรา [TU Subject Heading]
Liquoriceชะเอม [การแพทย์]
Liquorsสุรา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liquorice(n) ชะเอมเทศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquorAs is usual with a sailor, he likes liquor very much.
liquorBuy a bottle of beer at a liquor store.
liquorEvery Friday night they go get liquor up.
liquorHe consumes an enormous amount of liquor.
liquorHe is the owner of the liquor shop.
liquorI can hold my liquor.
liquorLiquor is not sold at this store.
liquorLiquor will have an effect on a person.
liquorMy doctor told me to lay off the liquor so I have this uneasy impatient feeling.
liquorThe liquor gave off a sickly odor.
liquorThe owner of this bar never sells liquor on credit.
liquorThey charge tax on liquor in the U.S.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านเหล้า(n) pub, See also: liquor shop, liquor outlet, Example: เมื่องานเลี้ยงหรูหราเลิกรา ผมกับเพื่อนสองสามคนก็ไปนั่งที่ร้านเหล้าริมถนนต่อ, Count Unit: ร้าน, Thai Definition: ร้านที่ขายเหล้า
สุรา(n) spirits, See also: liquor, Syn. เหล้า, น้ำเมา, Count Unit: ขวด
ของมึนเมา(n) liquor, See also: drink, booze, spirits, alcohol, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าเขาจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป, Thai Definition: สิ่งที่กินแล้วทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น เหล้า
วารุณี(n) liquor, See also: wine, strong drink, Syn. เหล้า, ของมึนเมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุราบาน(n) liquor, See also: drink, Syn. น้ำเหล้า, เหล้า, สุรา, น้ำเมา, Example: องค์วารุณีชวนชนสุราบานยามเหงา
น้ำคร่ำ(n) amniotic fluid, See also: liquor amnii, Syn. น้ำทูนหัว, น้ำคาวปลา, น้ำเลี้ยง, Example: หมอล้วงปากเด็กควักเมือกในปากออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ, Thai Definition: ของเหลวที่เกิดจากเยื่อของถุงน้ำคร่ำของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่หุ้มลูกในท้องเพื่อลดการกระทบกระทั่งและช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็นต้น
มัชชะ(n) liquor, See also: wine, strong drink, alcohol, Syn. น้ำเมา, ของเมา, ของมึนเมา, Example: ศีลข้อห้าว่าด้วยการละเว้นการเสพมัชชะหรือน้ำเมา, Notes: (บาลี)
เมรัย(n) liquor, Syn. น้ำเมา, เหล้า, สุรา, น้ำจันทร์, ยอดข้าว, สุราเมรัย, Example: แม้จะมีข้อห้ามทางศาสนาพุทธไม่ให้ดื่มสุราเมรัย คนก็นิยมดื่มกันโดยทั่วไป, Thai Definition: น้ำเมาที่เกิดจากการหมักหรือแช่, น้ำเมาที่ไม่ได้กลั่น, Notes: (บาลี)
สุราเมรัย(n) liquor, See also: drinks, alcohol, intoxicant, Syn. สุรา, เหล้า, เมรัย, น้ำเมา, น้ำจัณฑ์, Example: แม้จะมีข้อห้ามทางศาสนาพุทธไม่ให้ดื่มสุราเมรัย แต่คนก็ยังนิยมดื่มกันโดยทั่วไป ไม่ว่าหญิงหรือชาย, Thai Definition: น้ำเมาที่กลั่นแล้ว, น้ำเมาที่เกิดจากการหมักหรือแช่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหล้า(n) alcohol, See also: liquor, spirit, booze, Syn. สุรา, น้ำเมา, Example: ผมเป็นโรคตับแข็ง เนื่องจากดื่มเหล้าจัดเมื่อสมัยหนุ่มๆ, Thai Definition: น้ำเมาที่กลั่นหรือหมักแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะเอม[cha-ēm] (n) EN: liquorice = licorice (Am.)  FR: réglisse [f] ; liquorice [f]
ดองเหล้า[døng lao] (v, exp) EN: soak in the liquor  FR: macérer dans de l'alcool
กะแช่[kachaē] (n, exp) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor  FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
การบริโภคเหล้า[kān børiphōk lao] (n, exp) EN: liquor consumption  FR: consommation d'alcool [f]
การควบคุมการบริโภคเหล้า[kān khūapkhum kān børiphōk lao] (n, exp) EN: liquor-consumption control
แกล้ม[klaēm] (n) EN: savories eaten with drinks ; food eaten with liquor  FR: amuse-gueule [m]
ก๊ง[kong] (n) EN: peg of liquor
เหล้า[lao] (n) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.)  FR: alcool [m] ; spiritueux [m] ; liqueur [f] ; gnôle [f] (fam.)
เหล้าดองยา[lao døngyā] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
เหล้าเถื่อน[lao theūoen] (n, exp) EN: home-made liquor ; illegal liquor

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUOR L IH1 K ER0
LIQUORI L IY0 K AO1 R IY0
LIQUORS L IH1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquor (n) lˈɪkər (l i1 k @ r)
liquors (n) lˈɪkəz (l i1 k @ z)
liquorice (n) lˈɪkərɪs (l i1 k @ r i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒精饮料[jiǔ jīng yǐn liào, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] liquor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liquor {m}; Körperflüssigkeit {f}; Flüssigkeit {f} | Flüssigkeiten {pl}liquor | liquors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス液[ガスえき, gasu eki] (n) gas liquor [Add to Longdo]
シュナップス[shunappusu] (n) liquor (ger [Add to Longdo]
ホワイトリカー[howaitorika-] (n) white liquor [Add to Longdo]
リカー[rika-] (n) liquor [Add to Longdo]
リコリス[rikorisu] (n) licorice; liquorice [Add to Longdo]
悪酒[あくしゅ, akushu] (n) cheap liquor [Add to Longdo]
芋焼酎;藷焼酎[いもじょうちゅう, imojouchuu] (n) sweet potato shochu (distilled liquor) [Add to Longdo]
果実酒[かじつしゅ, kajitsushu] (n) cider; wine; plum liquor [Add to Longdo]
角打[かくうち, kakuuchi] (n) combined liquor store and bar; combined off-license and pub (licence) [Add to Longdo]
甘草[かんぞう, kanzou] (n) liquorice; licorice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liquor
   n 1: an alcoholic beverage that is distilled rather than
      fermented [syn: {liquor}, {spirits}, {booze}, {hard drink},
      {hard liquor}, {John Barleycorn}, {strong drink}]
   2: a liquid substance that is a solution (or emulsion or
     suspension) used or obtained in an industrial process; "waste
     liquors"
   3: the liquid in which vegetables or meat have be cooked [syn:
     {liquor}, {pot liquor}, {pot likker}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top