ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquidator

L IH1 K W IH0 D EY2 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquidator-, *liquidator*
English-Thai: Nontri Dictionary
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liquidatorผู้ชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidator's bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ชำระบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liquidatorการชำระบัญชี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ชำระบัญชี[phū chamra banchī] (n, exp) EN: liquidator  FR: liquidateur [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[phūphithak sap] (n, exp) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian  FR: liquidateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUIDATOR L IH1 K W IH0 D EY2 T ER0
LIQUIDATORS L IH1 K W IH0 D EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquidator (n) lˈɪkwɪdɛɪtər (l i1 k w i d ei t @ r)
liquidators (n) lˈɪkwɪdɛɪtəz (l i1 k w i d ei t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
清算人[せいさんにん, seisannin] (n) adjustor; liquidator [Add to Longdo]
精算人[せいさんにん, seisannin] (n) liquidator (e.g. of a corporation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liquidator
   n 1: a criminal who commits homicide (who performs the unlawful
      premeditated killing of another human being) [syn:
      {murderer}, {liquidator}, {manslayer}]
   2: (law) a person (usually appointed by a court of law) who
     liquidates assets or preserves them for the benefit of
     affected parties [syn: {liquidator}, {receiver}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top