ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquidation

L IH2 K W IH0 D EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquidation-, *liquidation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquidation(n) การชำระหนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด

English-Thai: Nontri Dictionary
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquidationการชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liquidationการชำระบัญชี [TU Subject Heading]
Liquidation valueมูลค่าการชำระบัญชี [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชำระบัญชี[kān chamra banchī] (n, exp) EN: liquidation  FR: liquidation [f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[kān chamra banchī dōi thūk bangkhap] (n, exp) EN: enforced liquidation

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUIDATION L IH2 K W IH0 D EY1 SH AH0 N
LIQUIDATIONS L IH2 K W IH0 D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquidation (n) lˌɪkwɪdˈɛɪʃən (l i2 k w i d ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清盘[qīng pán, ㄑㄧㄥ ㄆㄢˊ, / ] liquidation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liquidation {f}liquidation [Add to Longdo]
Liquidation {f}; Glattstellung {f}realization [Add to Longdo]
Liquidationskonto {n}realization account [Add to Longdo]
Liquidationswert {m}break-up value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺品整理[いひんせいり, ihinseiri] (n) estate sale; estate liquidation [Add to Longdo]
解け合い;解合い;解合(io)[とけあい, tokeai] (n) liquidation by compromise [Add to Longdo]
解消[かいしょう, kaishou] (n,vs) cancellation; liquidation; resolution; reduction (e.g. of stress); (P) [Add to Longdo]
完済[かんさい, kansai] (n,vs) full payment; liquidation [Add to Longdo]
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution [Add to Longdo]
玉整理[ぎょくせいり, gyokuseiri] (n) liquidation of speculative accounts [Add to Longdo]
残務整理[ざんむせいり, zanmuseiri] (n) liquidation (of a company); finishing remaining business [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P) [Add to Longdo]
清算会社[せいさんがいしゃ, seisangaisha] (n) company in liquidation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liquidation
   n 1: termination of a business operation by using its assets to
      discharge its liabilities [syn: {liquidation},
      {settlement}]
   2: the act of exterminating [syn: {extermination},
     {liquidation}]
   3: the murder of a competitor [syn: {elimination},
     {liquidation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top