ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquidat

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquidat-, *liquidat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquidate(vt) ชำระหนี้
liquidation(n) การชำระหนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquidationการชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidatorผู้ชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidator's bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ชำระบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liquidationการชำระบัญชี [TU Subject Heading]
Liquidation valueมูลค่าการชำระบัญชี [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liquidatorการชำระบัญชี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquidatShareholders voted to liquidate the company's assets.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชำระบัญชี[kān chamra banchī] (n, exp) EN: liquidation  FR: liquidation [f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[kān chamra banchī dōi thūk bangkhap] (n, exp) EN: enforced liquidation
ผู้ชำระบัญชี[phū chamra banchī] (n, exp) EN: liquidator  FR: liquidateur [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[phūphithak sap] (n, exp) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian  FR: liquidateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUIDATE L IH1 K W IH0 D EY2 T
LIQUIDATED L IH1 K W IH0 D EY2 T IH0 D
LIQUIDATES L IH1 K W IH0 D EY2 T S
LIQUIDATOR L IH1 K W IH0 D EY2 T ER0
LIQUIDATING L IH1 K W IH0 D EY2 T IH0 NG
LIQUIDATION L IH2 K W IH0 D EY1 SH AH0 N
LIQUIDATORS L IH1 K W IH0 D EY2 T ER0 Z
LIQUIDATIONS L IH2 K W IH0 D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquidate (v) lˈɪkwɪdɛɪt (l i1 k w i d ei t)
liquidated (v) lˈɪkwɪdɛɪtɪd (l i1 k w i d ei t i d)
liquidates (v) lˈɪkwɪdɛɪts (l i1 k w i d ei t s)
liquidator (n) lˈɪkwɪdɛɪtər (l i1 k w i d ei t @ r)
liquidating (v) lˈɪkwɪdɛɪtɪŋ (l i1 k w i d ei t i ng)
liquidation (n) lˌɪkwɪdˈɛɪʃən (l i2 k w i d ei1 sh @ n)
liquidators (n) lˈɪkwɪdɛɪtəz (l i1 k w i d ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清盘[qīng pán, ㄑㄧㄥ ㄆㄢˊ, / ] liquidation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liquidation {f}liquidation [Add to Longdo]
Liquidation {f}; Glattstellung {f}realization [Add to Longdo]
Liquidationskonto {n}realization account [Add to Longdo]
Liquidationswert {m}break-up value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺品整理[いひんせいり, ihinseiri] (n) estate sale; estate liquidation [Add to Longdo]
解け合い;解合い;解合(io)[とけあい, tokeai] (n) liquidation by compromise [Add to Longdo]
解消[かいしょう, kaishou] (n,vs) cancellation; liquidation; resolution; reduction (e.g. of stress); (P) [Add to Longdo]
完済[かんさい, kansai] (n,vs) full payment; liquidation [Add to Longdo]
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution [Add to Longdo]
玉整理[ぎょくせいり, gyokuseiri] (n) liquidation of speculative accounts [Add to Longdo]
残務整理[ざんむせいり, zanmuseiri] (n) liquidation (of a company); finishing remaining business [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P) [Add to Longdo]
清算会社[せいさんがいしゃ, seisangaisha] (n) company in liquidation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top