ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquid

L IH1 K W AH0 D   
148 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquid-, *liquid*, liqui
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquid[N] ของเหลว, See also: สถานะเหลว, Syn. fluid, Ant. solid
liquid[ADJ] เป็นของเหลว, See also: เหลว, เกี่ยวกับของเหลว, Syn. free-flowing, fluid, Ant. solid
liquid[ADJ] มีสภาพคล่องสูง (การเงิน)
liquid[ADJ] สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)
liquid[ADJ] ใส, See also: กระจ่าง, Syn. clear, transparent, bright
liquid[ADJ] ใส (เสียง), Syn. smooth, clear, pure, flowing
liquid[ADJ] ไหลคล้ายน้ำ
liquidate[VT] ชำระหนี้
liquidity[N] สภาพคล่อง
liquidize[VT] ทำให้เป็นของเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquid(ลิค'ควิด) adj. เป็นของเหลว,ไหลคล้ายน้ำ,รื่น,เก๋,งดงาม,อิสระ,ไม่ถูกบังคับ,เงินสด. n. ของเหลว, See also: liquidness n., Syn. fluid,flowing
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
liquidise(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
liquidity(ลิควิด'ดิที) n. สภาพที่เป็นของเหลว,ความคล่องตัว,ความสามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
liquidize(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
liquid(n) ของเหลว
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liquid bright goldสีน้ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid chillerเครื่องทำของเหลวเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid consonant; liquidพยัญชนะเหลว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid distributor tubeท่อหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid distributor; distributorหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid indicatorช่องตรวจของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid limit (LL)ขีดจำกัดความเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
liquid lineท่อสารเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
liquidของเหลว, สถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Liquidสารเหลว, ของเหลว, ยาน้ำ, ประเภทของเหลว [การแพทย์]
Liquid ammoniaแอมโมเนียเหลว [TU Subject Heading]
Liquid chromatographyลิควิดโครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Liquid crystalผลึกเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquid crystal display จอผลึกเหลว [คอมพิวเตอร์]
Liquid crystal displaysจอภาพผลึกเหลว [TU Subject Heading]
Liquid Crystalline Stateสภาพเป็นของเหลว [การแพทย์]
Liquid Dilution, Solid inสารละลายของแข็งในของเหลว, การเจือจางของแข็งในของเหลว [การแพทย์]
Liquid Displacement System, Directระบบดูดของเหลวโดยตรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liquid paper eraser (n) ปากกาลบคำผิด
liquidatorการชำระบัญชี
liquidity trap (n name) กับดักสภาพคล่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The liquid is blocking my vision.ของเหลวในหมวกบดบังการมองเห็น Life (2017)
There is liquid in the helmet. Calvin must have broken my coolant tube.มีของเหลวอยู่ในหมวกฉัน คาลวินคงทำลายระบบหล่อเย็นในชุด Life (2017)
What is that? Liquid fire?c.bg_transparentนั่นอะไรน่ะ อาวุธเคมีหรือไง/c.bg_transparent Episode #1.4 (2016)
The weird ethnic spices will send the fatties racing to the bathroom to blow liquid fire out of their huge, swollen bowels.เครื่องเทศประหลาดของพวกชนกลุ่มน้อยจะทำให้พวกอ้วนตัน แข่งกันเข้าห้องน้ำไปพ่นไฟเหลว ออกจากลำไส้เน่าๆมหึมา Pilot (2015)
Well, here's to liquid courage.งั้นก็ เครื่องดื่มเพิ่มความกล้า Crazy for You (2015)
Liquid oxygen... and some stain remover, that contains ammonia.ออกซิเจนเหลวและบางขจัดคราบ ที่มีแอมโมเนีย The Martian (2015)
We finish off the bottle, letting its liquid darkness fill us both.เราเสร็จสิ้นการปิดขวด ปล่อยให้ความมืดของ เหลวกรอกเราทั้งสอง Sin City: A Dame to Kill For (2014)
If the stowaway microbes should happen to come in contact with liquid water, they can revive and reproduce.ถ้าจุลินทรีย์แอบ ควรจะเกิดขึ้นมาใน การติดต่อกับน้ำของเหลว พวกเขาสามารถฟื้นฟูและการทำซ้ำ The Immortals (2014)
Liquid iron, circulating around the solid part of the core as Earth rotates, acts like a wire carrying an electric current.เหล็กเหลวที่ไหลเวียนรอบส่วน ที่เป็นของแข็งของแกน เป็นหมุนโลก ทำหน้าที่เหมือนลวด แบกกระแสไฟฟ้า The Electric Boy (2014)
But then, so is a liquid crystal display.แต่การแสดงผลคริสตัลเหลว นี่ต่างหากของจริง Size Matters (2014)
The market for a liquid fossil fuel, petroleum was exploding for shipping, home heating, cars and trucks.ตลาดสำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลเหลวปิโตรเลียม ถูกระเบิดสำหรับการจัดส่งสินค้า ความร้อนในบ้านและรถยนต์และรถบรรทุก The World Set Free (2014)
It's nested inside of a larger, liquid iron shell.ห่อในช่วงนี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่เรียกว่าเสื้อคลุม The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquidAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.
liquidA sponge absorbs liquids.
liquidI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
liquidMatter can exist as a solid, liquid, or gas.
liquidShareholders voted to liquidate the company's assets.
liquidThe hair-dressing liquid gave off a strong smell.
liquidThe liquid does not strain well.
liquidThe liquid gave off a strong smell.
liquidThis is more like a liquid than a facial cream. That makes it easy to use.
liquidThis liquid can be resolved into three elements.
liquidThis sticky liquid can be substituted for glue.
liquidThis transparent liquid contains a sort of poison.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊สหุงต้ม[N] liquefied petroleum gas, See also: liquid gas, Syn. แก๊สเหลว
ยาน้ำ[N] potion, See also: liquid drug, Ant. ยาเม็ด, Example: เขากินยาเม็ดไม่เป็นเลยให้หมอสั่งยาน้ำให้, Thai definition: ยาที่มีลักษณะเป็นของเหลว
เหลว[ADJ] liquid, See also: fluid, watery, thin (oil), Syn. เป็นน้ำ, Ant. แข็ง, Example: เขาใช้ไฮโดรเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจรวด
สภาพคล่อง[N] liquidity, Example: พรรคพวกที่กองทุนได้ขายหุ้นบางตัวออกไปเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน
น้ำ[N] liquid, See also: fluid, Syn. ของเหลว, Example: โลกของเรามีน้ำอยู่ 3 ส่วน ดิน 1 ส่วน
น้ำกระสาย[N] aqueous adjuvant, See also: liquid vehicle for powdered medicine, Syn. น้ำกระสายยา, Example: คนปรุงเอาเหล้ามาใช้เป็นน้ำกระสายในยาตัวใหม่, Thai definition: น้ำใช้เป็นตัวแทรกยาไทย, น้ำที่ใช้ผสมในตัวยาไทย, น้ำเจือตัวยาไทย
น้ำยา[N] medicinal liquid, See also: liquid medicine, Syn. น้ำยาเคมี, Example: หมอต้องเอาเครื่องมือแช่น้ำยาไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai definition: ของเหลวซึ่งมีสารเคมีละลายอยู่
ของไหล[N] fluid, See also: liquid, Example: น้ำจัดได้ว่าเป็นของไหลประเภทหนึ่ง, Thai definition: สสารซึ่งมีรูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส, Notes: (วิทยา)
ชล[N] water, See also: liquid as in rivers, lakes, seas and oceans
ก๊าซหุงต้ม[N] liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle   FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[v.] (chamra banchī) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account   FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ฝ้า[n.] (fā) EN: scum on the surface of a liquid   
โจ๊ก[adj.] (jōk) EN: watery   FR: liquide ; aqueux
การชำระบัญชี[n. exp.] (kān chamra banchī) EN: liquidation   FR: liquidation [f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[n. exp.] (kān chamra banchī dōi thūk bangkhap) EN: enforced liquidation   
ก๊าซหุงต้ม[n. exp.] (kāt hung tom) EN: liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas   
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ของไหล[n.] (khønglai) EN: fluid ; liquid   FR: fluide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUID    L IH1 K W AH0 D
LIQUID    L IH1 K W IH0 D
LIQUIDS    L IH1 K W AH0 D Z
LIQUIDS    L IH1 K W IH0 D Z
LIQUIDE    L IH0 K W AY1 D
LIQUIDITY    L IH0 K W IH1 D AH0 T IY0
LIQUIDATE    L IH1 K W IH0 D EY2 T
LIQUIDITY    L IH0 K W IH1 D IH0 T IY0
LIQUIDATES    L IH1 K W IH0 D EY2 T S
LIQUIDATED    L IH1 K W IH0 D EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquid    (n) lˈɪkwɪd (l i1 k w i d)
liquids    (n) lˈɪkwɪdz (l i1 k w i d z)
liquidate    (v) lˈɪkwɪdɛɪt (l i1 k w i d ei t)
liquidity    (n) lˈɪkwˈɪdɪtiː (l i1 k w i1 d i t ii)
liquidize    (v) lˈɪkwɪdaɪz (l i1 k w i d ai z)
liquidated    (v) lˈɪkwɪdɛɪtɪd (l i1 k w i d ei t i d)
liquidates    (v) lˈɪkwɪdɛɪts (l i1 k w i d ei t s)
liquidator    (n) lˈɪkwɪdɛɪtər (l i1 k w i d ei t @ r)
liquidized    (v) lˈɪkwɪdaɪzd (l i1 k w i d ai z d)
liquidizer    (n) lˈɪkwɪdaɪzər (l i1 k w i d ai z @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, ] liquid; fluid, #2,060 [Add to Longdo]
液晶[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, ] liquid crystal, #3,506 [Add to Longdo]
液体[yè tǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄧˇ, / ] liquid, #7,474 [Add to Longdo]
液化气[yè huà qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid gas; bottled gas (fuel), #15,643 [Add to Longdo]
液态[yè tài, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ, / ] liquid (state), #20,721 [Add to Longdo]
萃取[cuì qǔ, ㄘㄨㄟˋ ㄑㄩˇ, ] liquid-liquid extraction, #24,114 [Add to Longdo]
液氨[yè ān, ㄧㄝˋ ㄢ, ] liquid ammonia, #66,572 [Add to Longdo]
洗手液[xǐ shǒu yè, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, ] liquid hand soap [Add to Longdo]
洗发水[xǐ fà shuǐ, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] liquid shampoo [Add to Longdo]
液态水[yè tài shuǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] liquid water (as opposed to steam or ice, e.g.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuchtigkeitskreislauf {m}liquid cycle [Add to Longdo]
Flüssigchromatography {f}liquid chromatography [Add to Longdo]
Flüssiggas {n}liquid gas [Add to Longdo]
Flüssiggas {n}; Propangas {n}liquid petroleum gas; liquified petroleum gas (L.P.G.; LPG) [Add to Longdo]
Flüssigkeitsvolumen {n}liquid volume [Add to Longdo]
Jauche {f}; Gülle {f}liquid manure [Add to Longdo]
Liquidation {f}liquidation [Add to Longdo]
Liquidation {f}; Glattstellung {f}realization [Add to Longdo]
Liquidationskonto {n}realization account [Add to Longdo]
Liquidationswert {m}break-up value [Add to Longdo]
Liquidität {f}liquidity [Add to Longdo]
Liquiditätseffekt {m}availability effect [Add to Longdo]
Liquiditätskoeffizient {m}liquidity ratio [Add to Longdo]
Salmiakgeist {m}liquid ammonia; ammonia solution [Add to Longdo]
Schmelze {f}; flüssiges Gesteinliquid rock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ちゅう[, chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up [Add to Longdo]
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
どろり[, dorori] (adv,adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
アメリカフウ[, amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liquid
   adj 1: existing as or having characteristics of a liquid;
       especially tending to flow; "water and milk and blood are
       liquid substances" [ant: {gaseous}, {solid}]
   2: filled or brimming with tears; "swimming eyes"; "sorrow made
     the eyes of many grow liquid" [syn: {liquid}, {swimming}]
   3: clear and bright; "the liquid air of a spring morning"; "eyes
     shining with a liquid luster"; "limpid blue eyes" [syn:
     {liquid}, {limpid}]
   4: changed from a solid to a liquid state; "rivers filled to
     overflowing by melted snow" [syn: {melted}, {liquid},
     {liquified}] [ant: {unmelted}]
   5: smooth and flowing in quality; entirely free of harshness;
     "the liquid song of a robin"
   6: smooth and unconstrained in movement; "a long, smooth
     stride"; "the fluid motion of a cat"; "the liquid grace of a
     ballerina" [syn: {fluent}, {fluid}, {liquid}, {smooth}]
   7: in cash or easily convertible to cash; "liquid (or fluid)
     assets" [syn: {fluid}, {liquid}]
   n 1: a substance that is liquid at room temperature and pressure
   2: the state in which a substance exhibits a characteristic
     readiness to flow with little or no tendency to disperse and
     relatively high incompressibility [syn: {liquid},
     {liquidness}, {liquidity}, {liquid state}]
   3: fluid matter having no fixed shape but a fixed volume
   4: a frictionless continuant that is not a nasal consonant
     (especially `l' and `r')

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top