ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liqui

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liqui-, *liqui*
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, See also: movable property, A. fixed capital, Syn. fluid capital

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquid(n) ของเหลว, See also: สถานะเหลว, Syn. fluid, Ant. solid
liquid(adj) เป็นของเหลว, See also: เหลว, เกี่ยวกับของเหลว, Syn. free-flowing, fluid, Ant. solid
liquid(adj) มีสภาพคล่องสูง (การเงิน)
liquid(adj) สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)
liquid(adj) ใส, See also: กระจ่าง, Syn. clear, transparent, bright
liquid(adj) ใส (เสียง), Syn. smooth, clear, pure, flowing
liquid(adj) ไหลคล้ายน้ำ
liquidate(vt) ชำระหนี้
liquidity(n) สภาพคล่อง
liquidize(vt) ทำให้เป็นของเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquid(ลิค'ควิด) adj. เป็นของเหลว,ไหลคล้ายน้ำ,รื่น,เก๋,งดงาม,อิสระ,ไม่ถูกบังคับ,เงินสด. n. ของเหลว, See also: liquidness n., Syn. fluid, flowing
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
liquidise(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
liquidity(ลิควิด'ดิที) n. สภาพที่เป็นของเหลว,ความคล่องตัว,ความสามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
liquidize(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy
cliquish(คลี'ควิช) adj. เกี่ยวกับclique (ดู)
obliquity(อะบลิค'วิที) n. การเอียง,ความบิดเบือน
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
liquid(n) ของเหลว
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ชำระหนี้
obliquity(n) ความเอียง,ความเฉียง,ความเฉ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liquid bright goldสีน้ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid chillerเครื่องทำของเหลวเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid consonant; liquidพยัญชนะเหลว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid distributor tubeท่อหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid distributor; distributorหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid indicatorช่องตรวจของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid limit (LL)ขีดจำกัดความเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
liquid lineท่อสารเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
liquidของเหลว, สถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Liquidสารเหลว, ของเหลว, ยาน้ำ, ประเภทของเหลว [การแพทย์]
Liquid ammoniaแอมโมเนียเหลว [TU Subject Heading]
Liquid chromatographyลิควิดโครมาโทกราฟี [TU Subject Heading]
Liquid crystalผลึกเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquid crystal displayจอผลึกเหลว [คอมพิวเตอร์]
Liquid crystal displaysจอภาพผลึกเหลว [TU Subject Heading]
Liquid Crystalline Stateสภาพเป็นของเหลว [การแพทย์]
Liquid Dilution, Solid inสารละลายของแข็งในของเหลว, การเจือจางของแข็งในของเหลว [การแพทย์]
Liquid Displacement System, Directระบบดูดของเหลวโดยตรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liquid paper eraser(n) ปากกาลบคำผิด
liquidatorการชำระบัญชี
liquidity trap(n, name) กับดักสภาพคล่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquiAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.
liquiA sponge absorbs liquids.
liquiI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
liquiMatter can exist as a solid, liquid, or gas.
liquiShareholders voted to liquidate the company's assets.
liquiThe hair-dressing liquid gave off a strong smell.
liquiThe liquid does not strain well.
liquiThe liquid gave off a strong smell.
liquiThis is more like a liquid than a facial cream. That makes it easy to use.
liquiThis liquid can be resolved into three elements.
liquiThis sticky liquid can be substituted for glue.
liquiThis transparent liquid contains a sort of poison.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊สหุงต้ม(n) liquefied petroleum gas, See also: liquid gas, Syn. แก๊สเหลว
ยาน้ำ(n) potion, See also: liquid drug, Ant. ยาเม็ด, Example: เขากินยาเม็ดไม่เป็นเลยให้หมอสั่งยาน้ำให้, Thai Definition: ยาที่มีลักษณะเป็นของเหลว
เหลว(adj) liquid, See also: fluid, watery, thin (oil), Syn. เป็นน้ำ, Ant. แข็ง, Example: เขาใช้ไฮโดรเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจรวด
สภาพคล่อง(n) liquidity, Example: พรรคพวกที่กองทุนได้ขายหุ้นบางตัวออกไปเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน
น้ำ(n) liquid, See also: fluid, Syn. ของเหลว, Example: โลกของเรามีน้ำอยู่ 3 ส่วน ดิน 1 ส่วน
น้ำกระสาย(n) aqueous adjuvant, See also: liquid vehicle for powdered medicine, Syn. น้ำกระสายยา, Example: คนปรุงเอาเหล้ามาใช้เป็นน้ำกระสายในยาตัวใหม่, Thai Definition: น้ำใช้เป็นตัวแทรกยาไทย, น้ำที่ใช้ผสมในตัวยาไทย, น้ำเจือตัวยาไทย
น้ำยา(n) medicinal liquid, See also: liquid medicine, Syn. น้ำยาเคมี, Example: หมอต้องเอาเครื่องมือแช่น้ำยาไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai Definition: ของเหลวซึ่งมีสารเคมีละลายอยู่
ของไหล(n) fluid, See also: liquid, Example: น้ำจัดได้ว่าเป็นของไหลประเภทหนึ่ง, Thai Definition: สสารซึ่งมีรูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส, Notes: (วิทยา)
ชล(n) water, See also: liquid as in rivers, lakes, seas and oceans
ก๊าซหุงต้ม(n) liquid propane gas, See also: LPG, LNG, liquid natural gas, Syn. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, Example: ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ, Thai Definition: ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[chamra banchī] (v) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account  FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ดื่ม[deūm] (v) EN: drink ; sip ; swallow a liquid  FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ฝ้า[fā] (n) EN: scum on the surface of a liquid
โจ๊ก[jōk] (adj) EN: watery  FR: liquide ; aqueux
การชำระบัญชี[kān chamra banchī] (n, exp) EN: liquidation  FR: liquidation [f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[kān chamra banchī dōi thūk bangkhap] (n, exp) EN: enforced liquidation
ก๊าซหุงต้ม[kāt hung tom] (n, exp) EN: liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ของไหล[khønglai] (n) EN: fluid ; liquid  FR: fluide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUID L IH1 K W AH0 D
LIQUID L IH1 K W IH0 D
LIQUIDS L IH1 K W AH0 D Z
LIQUIDS L IH1 K W IH0 D Z
LIQUIDE L IH0 K W AY1 D
LIQUIDITY L IH0 K W IH1 D AH0 T IY0
LIQUIDATE L IH1 K W IH0 D EY2 T
LIQUIDITY L IH0 K W IH1 D IH0 T IY0
LIQUIDATES L IH1 K W IH0 D EY2 T S
LIQUIDATED L IH1 K W IH0 D EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquid (n) lˈɪkwɪd (l i1 k w i d)
liquids (n) lˈɪkwɪdz (l i1 k w i d z)
liquidate (v) lˈɪkwɪdɛɪt (l i1 k w i d ei t)
liquidity (n) lˈɪkwˈɪdɪtiː (l i1 k w i1 d i t ii)
liquidize (v) lˈɪkwɪdaɪz (l i1 k w i d ai z)
liquidated (v) lˈɪkwɪdɛɪtɪd (l i1 k w i d ei t i d)
liquidates (v) lˈɪkwɪdɛɪts (l i1 k w i d ei t s)
liquidator (n) lˈɪkwɪdɛɪtər (l i1 k w i d ei t @ r)
liquidized (v) lˈɪkwɪdaɪzd (l i1 k w i d ai z d)
liquidizer (n) lˈɪkwɪdaɪzər (l i1 k w i d ai z @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, ] liquid; fluid, #2,060 [Add to Longdo]
液晶[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, ] liquid crystal, #3,506 [Add to Longdo]
液体[yè tǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄧˇ, / ] liquid, #7,474 [Add to Longdo]
液化气[yè huà qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid gas; bottled gas (fuel), #15,643 [Add to Longdo]
液态[yè tài, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ, / ] liquid (state), #20,721 [Add to Longdo]
萃取[cuì qǔ, ㄘㄨㄟˋ ㄑㄩˇ, ] liquid-liquid extraction, #24,114 [Add to Longdo]
液氨[yè ān, ㄧㄝˋ ㄢ, ] liquid ammonia, #66,572 [Add to Longdo]
洗手液[xǐ shǒu yè, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, ] liquid hand soap [Add to Longdo]
洗发水[xǐ fà shuǐ, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] liquid shampoo [Add to Longdo]
液化石油气[yè huà shí yóu qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] liquified petroleum gas [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liquidation {f}liquidation [Add to Longdo]
Liquidation {f}; Glattstellung {f}realization [Add to Longdo]
Liquidationskonto {n}realization account [Add to Longdo]
Liquidationswert {m}break-up value [Add to Longdo]
Liquidität {f}liquidity [Add to Longdo]
Liquiditätseffekt {m}availability effect [Add to Longdo]
Liquiditätskoeffizient {m}liquidity ratio [Add to Longdo]
liquidieren; beseitigen; umbringento liquidate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ちゅう[chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up [Add to Longdo]
どっぷり[doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
どろり[dorori] (adv,adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
アメリカフウ[amerikafuu] (n) (See 紅葉葉楓) American sweetgum (Liquidambar styraciflua); redgum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top