ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limber

L IH1 M B ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limber-, *limber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limber(adj) งอได้, See also: ยืดหยุ่น, Syn. flexible, pliant
limber(vt) ทำให้งอได้, See also: ทำให้ดัดได้
limber(vi) ที่งอได้
limber(vi) ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่
limber(vt) ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืนลาก
limber(n) รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืน
limber up(phrv) เตรียมพร้อม, Syn. loosen up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe, flexible
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
limber(adj) ดัดง่าย,อ่อน,งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Limber tongue. Got it.- Limber ลิ้น ได้รับมัน Wrong Turn (2003)
I may not be as limber as I once was but I make up for it with enthusiasm and willingness to experiment.ชั้นอาจจะไม่เหนียงอายเหมือนที่เคยเป็น แต่ชั้นชดเชยมันด้วยความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะลอง 50 First Dates (2004)
Jo-jo the lezbo go-go maureen the limber mermaid,โจโจ สาวควบสาว มัวรีน เงือกน้อยไร้กระดูก Go Your Own Way (2008)
And her even more limber friendกับเพื่อนที่ตัวอ่อนยิ่งกว่า Go Your Own Way (2008)
You should actually, limber up as well especially, if you're going down that hill its very important.น่าจะวอมอัพก่อนนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรากำลังจะลงเนิน Zombieland (2009)
I don't believe in it. You ever seen a lion limber up before taking down a gazelle?ฉันไม่เชื่อหรอก นายเคยเห็นสิงโตวอมอัพก่อนจะตะครุบละมั่งไหมหละ Zombieland (2009)
Go out with some sexy, limber ex-cheerleader from Alabama, who's just dying to discuss market projections and sales techniques.ไปหาสาวเซ็กซี่ลีลาพริ้ว อดีตเชียร์ลีดเดอร์จากอลาบาม่า ที่อยากคุยเรื่องภาวะตลาด และเทคนิคการขายจนตัวสั่น Love & Other Drugs (2010)
I gotta--I gotta limber up for all this bootlickingฉันได้ ฉันได้รับการยืดหยุ่นสูง ทั้งหมดนี้เหมือนกำลังประจบ Damien Darko (2011)
Point is, she should be out there getting some while she's still limber enough to enjoy it.ประเด็นคือ เธอควรจะออกไปล่าผู้ชายคนใหม่ ในขณะที่อู่เธอยังใช้ได้อยู่ Is This What You Call Love? (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผละ(adv) limply, See also: limberly, Example: เธอนั่งแผละลงที่โต๊ะอาหารทันทีที่กลับมาถึง, Thai Definition: แสดงอาการอ่อนกําลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครือ[khreūa] (n) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant
ไม้เลื้อย[māi leūay] (n, exp) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis  FR: plante grimpante [f]
นักปีนเขา[nak pīn khao] (n, exp) EN: mountaineer ; mountain climber  FR: alpiniste [m]
นักไต่เขา[nak tai khao] (n, exp) EN: mountaineer ; mountain climber  FR: alpiniste [m]
พืชไม้เลื้อย[pheūt māi leūay] (n, exp) EN: climbing plant ; climber  FR: plante grimpante [f]
เถา[thao] (n) EN: climber ; vine ; liana  FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
เถาวัลย์[thaowan] (n) EN: liana ; climber ; wine  FR: liane [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMBER L IH1 M B ER0
LIMBERG L IH1 M B ER0 G
LIMBERS L IH1 M B ER0 Z
LIMBERT L IH1 M B ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limber (v) lˈɪmbər (l i1 m b @ r)
limbers (v) lˈɪmbəz (l i1 m b @ z)
limbered (v) lˈɪmbəd (l i1 m b @ d)
limbering (v) lˈɪmbərɪŋ (l i1 m b @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
クライマー[kuraima-] (n) climber [Add to Longdo]
肩慣らし[かたならし, katanarashi] (n,vs) warming or limbering up [Add to Longdo]
準備運動[じゅんびうんどう, junbiundou] (n,vs) warming (limbering) up; warming-up exercises [Add to Longdo]
登山家[とざんか, tozanka] (n) mountain climber; mountaineer [Add to Longdo]
登山客[とざんきゃく, tozankyaku] (n) mountain climber [Add to Longdo]
登山者[とざんしゃ, tozansha] (n) (See 山行者) mountain climber; mountaineer [Add to Longdo]
登山帽[とざんぼう, tozanbou] (n) climber's hat [Add to Longdo]
閉山[へいざん, heizan] (n,vs) (1) end the climbing season; closure of a mountain to climbers; (2) closing a mine; discontinuation of mining [Add to Longdo]
予備運動[よびうんどう, yobiundou] (n) limbering up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limber
   adj 1: (used of e.g. personality traits) readily adaptable; "a
       supple mind"; "a limber imagination" [syn: {limber},
       {supple}]
   2: (used of artifacts) easily bent
   3: (used of persons' bodies) capable of moving or bending freely
     [syn: {limber}, {supple}]
   n 1: a two-wheeled horse-drawn vehicle used to pull a field gun
      or caisson
   v 1: attach the limber; "limber a cannon" [syn: {limber},
      {limber up}]
   2: cause to become limber; "The violist limbered her wrists
     before the concert"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top