ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lily

L IH1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lily-, *lily*, ly
English-Thai: Longdo Dictionary
gloriosa lily[กลอริโอซา ลิลี่] (n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lily(adj) ขาวเหมือนดอกลิลลี่, See also: ขาวบริสุทธิ์, ขาวสะอาด
lily(n) ดอกลิลลี่
lily(adj) บริสุทธิ์, See also: ไร้มลทิน, Syn. pure
lily(adj) บอบบาง, See also: อ่อนแอ, เปราะ, Syn. pale, fragile, weak
lily(n) ลิลลี่
lily(adj) สวย, See also: งาม, Syn. fair
lily-white(adj) ขาวเหมือนดอกลิลลี่
lily-livered(adj) ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, Syn. cowardly, Ant. brave
lily-livered(sl) ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lily(ลิล'ลี) n. พืชไม้ดอกรูปกรวยหรือรูประฆังจำพวก Lilium, ดอกของพืชดังกล่าว,ตรารูปดอกlily adj. ขาวเหมือนดอกลินลี่,สวยงาม
holily(โฮ'ลิลี่) adj. ศักดิ์สิทธิ์,น่าเคารพ,เคร่งศาสนา, Syn. self-righteous
slily(สไล'ลี) adv. = slyly (ดู)
water lilyn. ต้นบัว,ดอกบัว

English-Thai: Nontri Dictionary
lily(n) ต้นพลับพลึง,ดอกลิลลี่
waterlily(n) บัวเผื่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I left a Lily in the valleyฉันทิ้งดอกลิลลี่ไว้ในหุบเขา The Little Prince (1974)
I mean, remember how I told you how Lily and Frank and I, we were close?จำได้ได้ไหมที่ฉันเล่าว่าลิลลี่ แฟรงค์กับฉัน เราสนิทกันมาก The One with the Jellyfish (1997)
A car crash? A car crash killed Lily and James Potter?ถูกรถชน รถชนเนี่ยนะ จะฆ่าลิลี่กับเจมส์ พอตเตอร์ได้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Well, sweetness, Lily is not in L.A.ใจเย็นสิ ที่รัก Valentine (2001)
Listen. That Max guy said that Lily never showed up in L.A.ฉันแค่... Valentine (2001)
Listen, our friend Lily never showed up in L.A.เราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะจับเขาไว้ Valentine (2001)
You were always the popular one, and Shelley was the brainy one Lily was the fun one and Paige was the sexy one, and I was the big, fat one.-จะเยาะเย้ยฉันใช่ไหม -ฉันพูดจริง ทำไมละ? ทำไมฉันจะ, ทำไมผู้หญิงอ้วนๆจะทำไม่ได้? Valentine (2001)
But the Ether Lily talks about is a catalyst for emotion.คือตัวเร่งปฏิกิริยาทางอารมณ์ All About Lily Chou-Chou (2001)
Lily Chou-Chou.ลิลลี่ ชู-ชู All About Lily Chou-Chou (2001)
Everything Lily means.ทุกๆสิ่งที่ลิลลี่หมายถึง All About Lily Chou-Chou (2001)
There're Lily fans from before, and fans from when she went solo.ที่นี่ มีแฟนของลิลลี่ทั้งก่อน และหลังจากที่เธอออก อัลบั้มเดี่ยว All About Lily Chou-Chou (2001)
Who wants Lily tickets?ใครอยากได้ตั๋วของลิลลี่บ้าง? All About Lily Chou-Chou (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lilyA white lily is very beautiful to look at.
lilyHer name is associated with a lily.
lilyIt is called a lily.
lilyThe other girls are jealous of Lily because she is extremely pretty.
lilyThe whiteness of the lily is a symbol of purity.
lilyThis flower is called a lily in English.
lilyTiger lilies are one species of the lily family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิรงรอง(n) lily, Syn. ดอกพลับพลึง, ดอกวิรังรอง, ดอกวิรงรอง, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Crinum asiaticum Linn. ในวงศ์ Amaryllidaceae ใบยาวใหญ่ เป็นกาบๆ หัวมีพิษ ดอกสีขาว กลิ่นหอม, Notes: (ชวา)
กมล(n) lotus, See also: lily, Syn. ดอกบัว, Count Unit: ดอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัว[būa] (n) EN: lotus ; water lily  FR: lotus [m] ; nénuphar [m]
บัวฝรั่ง[būa Farang] (n, exp) EN: Hardy water-lily
บัวสาย[būa sāi] (n, exp) EN: Red indian water lily ; Water Lilly
บัววิคตอเรีย[būa Wiktørīa] (n, exp) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize
ชวนชม[chūanchom] (n) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star  FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ชวนชมไทย[chūanchom Thai] (n, exp) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star
เดหลี[dēlī] (n) EN: Peace lily
เดหลีใบกล้วย[dēlī bai klūay] (n, exp) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum
ดอกบัว[døkbūa] (n) EN: lotus ; water lily  FR: lotus [m]
ดองดึง[døngdeung] (n, exp) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily

CMU English Pronouncing Dictionary
LILY L IH1 L IY0
LILY'S L IH1 L IY2 Z
LILYAN L IH1 L IY0 AH0 N
LILYBELL L IH1 L IY0 B EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lily (n) lˈɪliː (l i1 l ii)
lily (n) lˈɪliː (l i1 l ii)
lily-white (j) lˈɪlɪ-waɪt (l i1 l i - w ai t)
lily-livered (j) lˈɪlɪ-lɪvəd (l i1 l i - l i v @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百合[bǎi hé, ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ, ] lily, #10,905 [Add to Longdo]
百合花[bǎi hé huā, ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚ, ] lily, #44,046 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lilie {f} [bot.] | Lilien {pl}lily | lilies [Add to Longdo]
Maiglöckchen {n} [bot.]lily of the valley [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とくだま[tokudama] (n) Tokudama plantation lily; Hosta tokudama [Add to Longdo]
アガパンサス[agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat [Add to Longdo]
カラー[kara-] (n) (1) collar; (2) color; colour; (3) calla (variety of arum lily); (P) [Add to Longdo]
サフラン擬[サフランもどき, safuran modoki] (n) zephyr lily [Add to Longdo]
ベラドンナリリー[beradonnariri-] (n) amaryllis belladonna; belladonna lily [Add to Longdo]
ユッカ[yukka] (n) yucca (plant of the lily family) (lat [Add to Longdo]
ユリ科;百合科[ユリか(ユリ科);ゆりか(百合科), yuri ka ( yuri ka ); yurika ( yuri ka )] (n) Liliaceae (the lily family) [Add to Longdo]
リリー[riri-] (n) lily [Add to Longdo]
リリースカート[riri-suka-to] (n) lily skirt [Add to Longdo]
リリヤン[ririyan] (n) lily yarn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lily
      n 1: any liliaceous plant of the genus Lilium having showy
           pendulous flowers

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top