ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lightsome

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lightsome-, *lightsome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lightsome(adj) ร่าเริง, See also: เบิกบาน
lightsome(adj) ปล่อยแสง, See also: ที่ให้แสง, Syn. luminous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
delightsome(ดิไล'เซิม) adj. ปลื้มปีติมาก,สุขใจมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lightsome (j) lˈaɪtsəm (l ai1 t s @ m)
lightsomely (a) lˈaɪtsəmliː (l ai1 t s @ m l ii)
lightsomeness (n) lˈaɪtsəmnəs (l ai1 t s @ m n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lightsome
   adj 1: moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light
       and graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a
       light tripping step" [syn: {light}, {lightsome},
       {tripping}]
   2: carefree and happy and lighthearted; "was loved for her
     blithe spirit"; "a merry blithesome nature"; "her
     lighthearted nature"; "trilling songs with a lightsome heart"
     [syn: {blithe}, {blithesome}, {lighthearted}, {lightsome},
     {light-hearted}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top