ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lightness

L AY1 T N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lightness-, *lightness*, lightnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lightness(n) การมีน้ำหนักเบา, See also: ความเบา, Ant. weightiness, heaviness
lightness(n) การไม่มีภาระหนัก
lightness(n) ความไม่เอาจริงเอาจัง, See also: ความเหลาะแหละ, Syn. frivolity, headlessness, levity, Ant. gravity, seriousness, solemnity
lightness(n) ความร่าเริง, See also: ความเบิกบาน, Syn. cheerfulness, Ant. sadness
lightness(n) ความว่องไว, See also: ความคล่องแคล่ว, Syn. agility, nimbleness
lightness(n) การมีสีอ่อน, See also: การมีสีซีด, Syn. paleness, colorlessness
lightness(n) ความสว่าง, Syn. brightness, glow, illumination, Ant. darkness, gloom, obscurity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lightness(ไลทฺ'นิส) n. ความสว่าง,การมีสีอ่อน,การมีสีซีด,ความเบา,ความแคล่วคล่อง,การไม่มีภาระ,ความเบิกบานใจ,ความอ่อนช้อย,ความเก๋,ความเลินเล่อ,

English-Thai: Nontri Dictionary
lightness(n) ความสว่าง,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความเบา,ความเบิกบาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lightnessOur planet moves in space with the lightness of a bird in flight.

CMU English Pronouncing Dictionary
LIGHTNESS L AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lightness (n) lˈaɪtnɛs (l ai1 t n e s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschwächen {m} des Lenkgefühlslightness of steering feel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽さ[かるさ, karusa] (n) (See 重さ) lightness [Add to Longdo]
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack [Add to Longdo]
明度[めいど, meido] (n) brightness; lightness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lightness
   n 1: a feeling of joy and pride [syn: {elation}, {high spirits},
      {lightness}]
   2: the property of being comparatively small in weight; "the
     lightness of balsa wood" [syn: {lightness}, {weightlessness}]
     [ant: {heaviness}, {weightiness}]
   3: the gracefulness of a person or animal that is quick and
     nimble [syn: {agility}, {legerity}, {lightness},
     {lightsomeness}, {nimbleness}]
   4: having a light color [ant: {darkness}]
   5: the visual effect of illumination on objects or scenes as
     created in pictures; "he could paint the lightest light and
     the darkest dark" [syn: {light}, {lightness}]
   6: the trait of being lighthearted and frivolous [syn:
     {lightsomeness}, {lightness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top