ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

light up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -light up-, *light up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
light up(phrv) ทำให้สว่างขึ้น
light up(phrv) จุดบุหรี่, See also: ติดบุหรี่
light up(phrv) เปิดไฟ
light up(phrv) ทำให้ร่าเริงขึ้น, See also: ยินดีขึ้น
light up(phrv) จุดไฟสูบบุหรี่
light up(phrv) ทำให้สว่างสดใส, See also: ทำให้ผ่องใส, Syn. brighten
light upon(phrv) เกาะบน, See also: วางลงบน, Syn. alight on
light upon(phrv) มองไปทาง
light upon(phrv) ค้นพบโดยบังเอิญ, Syn. happen on

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
light upAt one time, people would not have hesitated to light up a cigarette in stations, restaurants, or hospital waiting rooms.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาย[chāi] (v) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up  FR: éclairer ; rayonner
ส่อง[sǿng] (v) EN: shine ; illuminate ; light up  FR: illuminer ; éclairer
ส่องแสง[søngsaēng] (v, exp) EN: shine ; illuminate ; light up ; throw the light upon  FR: briller ; étinceler
ส่องสว่าง[søng sawāng] (v, exp) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten  FR: illuminer ; irradier

Japanese-English: EDICT Dictionary
輝かす[かがやかす, kagayakasu] (v5s,vt) to light up; to brighten [Add to Longdo]
水明かり;水明り[みずあかり, mizuakari] (n) faint reflection of light upon the water in the dark [Add to Longdo]
点ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (uk) (See 付ける) to turn on; to switch on; to light up; (P) [Add to Longdo]
目の色を変える[めのいろをかえる, menoirowokaeru] (exp,v1) to be in a tizzy; to be in a frenzy; to have one's eyes light up; to have a different look in one's eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 light up
   v 1: start to burn with a bright flame; "The coal in the BBQ
      grill finally lit up"
   2: make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit"
     [syn: {light}, {illume}, {illumine}, {light up},
     {illuminate}]
   3: become clear; "The sky cleared after the storm" [syn: {clear
     up}, {clear}, {light up}, {brighten}] [ant: {cloud},
     {overcast}]
   4: ignite; "The sky lit up quickly above the raging volcano"
   5: begin to smoke; "After the meal, some of the diners lit up"
     [syn: {light up}, {fire up}, {light}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top