ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lift

L IH1 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lift-, *lift*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lift(n) การโดยสาร, See also: การโดยสารไปด้วย, การพาไปส่ง, การให้ติดรถไปด้วย, Syn. drive, ride
lift(n) การยก, See also: การแบกขึ้น
lift(n) การลักทรัพย์ (คำสแลง), See also: การหยิบฉวย, การขโมย, Syn. theft
lift(vt) ขโมย (คำสแลง), See also: ลักขโมย, Syn. steal
lift(n) ความกระปรี้กระเปร่า, See also: ความดีใจ, ความร่าเริง
lift(vt) ทำให้ร่าเริง, See also: ทำให้ดีใจ, ทำให้กระปรี้กระเปร่า, ทำให้มีความสุข, Syn. invigorate, exhilarate
lift(vt) ยกขึ้น, See also: ชูขึ้น, Syn. elevate, raise, Ant. lower
lift(vt) ยกระดับ, See also: เลื่อนฐานะ, ยกฐานะ, Syn. exalt, elevate, Ant. lower
lift(vt) ยกเลิก, See also: ล้มเลิก, เพิกถอน, Syn. end, ban
lift(n) ลิฟต์, Syn. elevator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lift(ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน vi. ขึ้น,ลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก,การแบกขึ้น,การยกระดับขึ้น,เครื่องยก,ลิฟต์,บันไดไฟฟ้า,ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
lift pumpn. เครื่องปั๊มน้ำ,เครื่องสูบน้ำขึ้น
lift-off(ลิฟทฺ'ออฟ) n. การบินขึ้น,เวลาที่เคลื่อนขึ้นหรือบินขึ้น., Syn. liftoff
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
cattle lifterคนที่ขโมยวัวควาย
face-lift(เฟส' ลิฟทฺ) n. ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหายย่น,การตกแต่งใหม่, Syn. facelifting
helilift(เฮล'ละลิฟทฺ) vt.,n. (การ) ขนส่งโดยเฮลิคอปเตอร์.
sealift(ซี'ลิฟทฺ) การขนส่งทางทะเล
shopliftern. นักล้วงของในร้านค้า, See also: shoplift vt., vi
shopliftingn. การล้วงของในร้านค้า,การโจรกรรมในร้านค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
lift(n) ลิฟต์,การยกขึ้น,การขนส่ง,การแบกขึ้น,ความช่วยเหลือ,การยกระดับ
lift(vi, vt) เลิกขึ้น,ชู,เงย,ขน,แบกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้น
shoplifter(n) คนขโมยของตามร้าน
uplift(n) การยกขึ้น,การยกระดับ,การปรับปรุง
uplift(vt) ยกขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liftระยะยก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
liftแรงยก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lift coefficientสัมประสิทธิ์แรงยก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lift drag ratioอัตราส่วนแรงยกต่อแรงต้าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lift propulsionการขับดันด้วยแรงยก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
liftbackรถเก๋งท้ายยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lifter; tappet; valve lifter; valve tappetลูกกระทุ้งลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liftชั้นฝังกลบ, Example: ชั้นฝังกลบขยะของการฝังกลบแบบสุขาภิบาล ซึ่งแต่ละชั้นฝังกลบ จะประกอบด้วยขยะที่ถูกบดอัดแล้วกับดินกลบทับของแต่ละชั้น โดยทั่วไปมักจะมีหลายชั้นทับกันขึ้นมา [สิ่งแวดล้อม]
lift irrigation arealift irrigation area, พื้นที่ชลประทานสูบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lift Stationสถานีสูบยก, Example: สถานีสูบน้ำเสีย ซึ่งสูบยกน้ำเสียขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่า เพื่อให้ สามารถไหลต่อไปได้ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก [สิ่งแวดล้อม]
Lift, Two Manสองคนยก [การแพทย์]
Liftingแรงกระแทก [การแพทย์]
Lifting and carryingการยกและเคลื่อนย้าย [TU Subject Heading]
lifting forceแรงยก, แรงซึ่งทำให้เครื่องบิน บินขึ้นหรือบินอยู่ในอากาศได้เนื่องจากอากาศด้านบนของปีกเครื่องบินมีแรงดันน้อยกว่าอากาศด้านล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lifting Positionsท่าเตรียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liftAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
liftAnybody want a lift?
liftAt a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.
liftBut no one's lifted a finger.
liftCan you give me a lift to the station?
liftCan you lift this stone?
liftCould you give me a lift in your car?
liftCould you give me a lift to the train station?
liftExcuse me but, would you kindly lift that box for me?
liftFather helped me lift the table in the living room.
liftGive me a lift in your car.
liftHe acknowledged me by lifting his hat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัก(v) lift, See also: shrug, raise, move up and down, Syn. ยกขึ้นยกลง, Example: บางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว, Thai Definition: การยกขึ้นยกลงของอวัยวะบางอย่าง เช่น คิ้ว หรือไหล่ เป็นต้น
เงย(v) look up, See also: lift, raise one's head, Syn. แหงน, เงยหน้า, แหงนหน้า, Ant. ก้ม, ก้มหน้า, Example: ผู้ทำงานเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลจะต้องก้มเงยและนั่งอยู่ตลอดทำให้มีอาการปวดเมื่อยคอ หลังและแขนได้, Thai Definition: ยกหน้าขึ้น
เงยหน้า(v) look up, See also: lift, raise one's head, Syn. เงย, แหงน, แหงนหน้า, Ant. ก้ม, ก้มหน้า, Example: พอได้ยินเสียงทุกคนก็เงยหน้าขึ้นมามองทันทีมองทันที
เงื้อ(v) raise, See also: lift, elevate, Syn. ยก, ยกขึ้น, ง้าง, เงื้อง่า, Example: ผมเงื้อกำปั้นต่อยไปที่ใบหน้าเขาเต็มแรง, Thai Definition: ยกขึ้นทำท่าจะทุบจะตีเป็นต้น เช่น เงื้อมือ, อาการที่มือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นทำท่าจะตีหรือฟัน เป็นต้น เช่น เงื้อไม้ เงื้อมีด
เงื้อง่า(v) raise, See also: lift, elevate, Syn. เงื้อ, ง้าง, ยก, ยกขึ้น, Ant. เอาลง, ยกลง, Example: ท่านมหาเบรคแตกลุกขึ้นเงื้อง่ามืออยู่กลางลานวัด, Thai Definition: ยกขึ้นทำท่าจะทุบตี
โง(v) raise, See also: lift up, elevate, rear, Syn. ยก, โผล่, Ant. ก้ม, Example: แดงโงหัวขึ้นแล้วพูดพึมพำก่อนจะหมดสติ, Thai Definition: ยก (ใช้แก่หัว) เช่น โงหัวไม่ขึ้น
ยก(v) raise, See also: lift, uplift, upraise, upheave, Syn. ชู, Example: เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นทุกคนต้องยกมือ, Thai Definition: เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้งโดยตรงและโดยปริยาย
ยกมือ(v) raise, See also: lift, uplift, Thai Definition: ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
ยกยอด(v) raise up the top of a castle, See also: lift, elevate, Thai Definition: ทำพิธีเอายอดเมรุยอดปราสาทขึ้น
ชันคอ(v) lift one's head, See also: raise one's head, Syn. ยก, Example: เด็กยังเล็กมากเพิ่งจะเริ่มชันคอได้ เขาจึงต้องอุ้มอย่างเบามือ, Thai Definition: เริ่มตั้งคอได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (v) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate
ช้อน[chøn] (v) EN: lift ; raise  FR: lever
ช่องดาล[chǿngdān] (n) EN: finger hole for lifting a bolt
ชู[chū] (v) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up  FR: lever ; relever ; tenir haut
โดยสาร[dōisān] (v) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch  FR: voyager (en) ; prendre
การลำเลียงทางอากาศ[kān lamlīeng thāng ākāt] (n, exp) EN: airlift service   FR: transport par air [m]
คติธรรม[khatitham] (n) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement
เครน[khrēn] (n) EN: crane ; lifting machine  FR: grue [f] ; bigue [f] ; chèvre [f]
เหลือก[leūak] (v) EN: roll the eyes upward ; lift the eyes upward ; roll up one's eyes  FR: regarder de haut
ลิฟท์[lif] (n) EN: lift ; elevator  FR: ascenseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIFT L IH1 F T
LIFTS L IH1 F T S
LIFTED L IH1 F T IH0 D
LIFTER L IH1 F T ER0
LIFTED L IH1 F T AH0 D
LIFTON L IH1 F T AH0 N
LIFTIN L IH1 F T IH0 N
LIFTERS L IH1 F T ER0 Z
LIFTING L IH1 F T IH0 NG
LIFTOFF L IH1 F T AO2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lift (v) lˈɪft (l i1 f t)
lifts (v) lˈɪfts (l i1 f t s)
lifted (v) lˈɪftɪd (l i1 f t i d)
lifting (v) lˈɪftɪŋ (l i1 f t i ng)
liftman (n) lˈɪftmæn (l i1 f t m a n)
liftmen (n) lˈɪftmɛn (l i1 f t m e n)
lift-off (n) lˈɪft-ɒf (l i1 f t - o f)
lift-offs (n) lˈɪft-ɒfs (l i1 f t - o f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāng, ㄍㄤ, ] lift overhead with both hands, #7,146 [Add to Longdo]
高举[gāo jǔ, ㄍㄠ ㄐㄩˇ, / ] lift up; hold high, #8,769 [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] lift off (a cover); divulge, #9,240 [Add to Longdo]
升空[shēng kōng, ㄕㄥ ㄎㄨㄥ, ] lift-off; to levitate, #14,577 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] lift up a dress [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufzugssschacht {m}lift shaft [Add to Longdo]
Hubwagen {m}lift truck; platform floor truck; low lift elevating platform truck [Add to Longdo]
Lift {m}lift; elevator [Am.] [Add to Longdo]
Materialaufzug {m}lift for material [Add to Longdo]
Mitfahrgelegenheit {f} | von jdm. mitgenommen werden | jdn. mitnehmenlift | to get a lift from sb.; to get a lift with sb. | to give sb. a lift [Add to Longdo]
Stapler {m}lift truck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
アームリフター[a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable) [Add to Longdo]
アイリフト[airifuto] (n) eyelift [Add to Longdo]
アウフヘーベン[aufuhe-ben] (n) lift (ger [Add to Longdo]
ウエートリフティング;ウエイトリフティング;ウェイトリフティング;ウェートリフティング[ue-torifuteingu ; ueitorifuteingu ; ueitorifuteingu ; ue-torifuteingu] (n) (See 重量挙げ) weight lifting [Add to Longdo]
エレベーター(P);エレベータ[erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P) [Add to Longdo]
シングルリフト[shingururifuto] (n) single lift (ski) [Add to Longdo]
スキーリフト[suki-rifuto] (n) ski lift [Add to Longdo]
デッドリフト[deddorifuto] (n) dead lift [Add to Longdo]
ノンステップバス[nonsuteppubasu] (n) bus without a step up into it, usually because it lowers itself, or has a lift (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lift
   n 1: the act of giving temporary assistance
   2: the component of the aerodynamic forces acting on an airfoil
     that opposes gravity [syn: {aerodynamic lift}, {lift}]
   3: the event of something being raised upward; "an elevation of
     the temperature in the afternoon"; "a raising of the land
     resulting from volcanic activity" [syn: {elevation}, {lift},
     {raising}]
   4: a wave that lifts the surface of the water or ground [syn:
     {lift}, {rise}]
   5: a powered conveyance that carries skiers up a hill [syn: {ski
     tow}, {ski lift}, {lift}]
   6: a device worn in a shoe or boot to make the wearer look
     taller or to correct a shortened leg
   7: one of the layers forming the heel of a shoe or boot
   8: lifting device consisting of a platform or cage that is
     raised and lowered mechanically in a vertical shaft in order
     to move people from one floor to another in a building [syn:
     {elevator}, {lift}]
   9: plastic surgery to remove wrinkles and other signs of aging
     from your face; an incision is made near the hair line and
     skin is pulled back and excess tissue is excised; "some
     actresses have more than one face lift" [syn: {face lift},
     {facelift}, {lift}, {face lifting}, {cosmetic surgery},
     {rhytidectomy}, {rhytidoplasty}, {nip and tuck}]
   10: transportation of people or goods by air (especially when
     other means of access are unavailable) [syn: {airlift},
     {lift}]
   11: a ride in a car; "he gave me a lift home"
   12: the act of raising something; "he responded with a lift of
     his eyebrow"; "fireman learn several different raises for
     getting ladders up" [syn: {lift}, {raise}, {heave}]
   v 1: raise from a lower to a higher position; "Raise your
      hands"; "Lift a load" [syn: {raise}, {lift}, {elevate},
      {get up}, {bring up}] [ant: {bring down}, {get down}, {let
      down}, {lower}, {take down}]
   2: take hold of something and move it to a different location;
     "lift the box onto the table"
   3: move upwards; "lift one's eyes" [syn: {lift}, {raise}]
   4: move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the
     forest fire"; "The mist uprose from the meadows" [syn:
     {rise}, {lift}, {arise}, {move up}, {go up}, {come up},
     {uprise}] [ant: {come down}, {descend}, {fall}, {go down}]
   5: make audible; "He lifted a war whoop"
   6: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift an
     embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke}, {annul},
     {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal}, {overturn},
     {rescind}, {vacate}]
   7: make off with belongings of others [syn: {pilfer}, {cabbage},
     {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf}, {swipe}, {hook},
     {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}]
   8: raise or haul up with or as if with mechanical help; "hoist
     the bicycle onto the roof of the car" [syn: {hoist}, {lift},
     {wind}]
   9: invigorate or heighten; "lift my spirits"; "lift his ego"
     [syn: {raise}, {lift}]
   10: raise in rank or condition; "The new law lifted many people
     from poverty" [syn: {lift}, {raise}, {elevate}]
   11: take off or away by decreasing; "lift the pressure"
   12: rise up; "The building rose before them" [syn: {rise},
     {lift}, {rear}]
   13: pay off (a mortgage)
   14: take without referencing from someone else's writing or
     speech; of intellectual property [syn: {plagiarize},
     {plagiarise}, {lift}]
   15: take illegally; "rustle cattle" [syn: {rustle}, {lift}]
   16: fly people or goods to or from places not accessible by
     other means; "Food is airlifted into Bosnia" [syn:
     {airlift}, {lift}]
   17: take (root crops) out of the ground; "lift potatoes"
   18: call to stop the hunt or to retire, as of hunting dogs
   19: rise upward, as from pressure or moisture; "The floor is
     lifting slowly"
   20: put an end to; "lift a ban"; "raise a siege" [syn: {lift},
     {raise}]
   21: remove (hair) by scalping
   22: remove from a seedbed or from a nursery; "lift the tulip
     bulbs"
   23: remove from a surface; "the detective carefully lifted some
     fingerprints from the table"
   24: perform cosmetic surgery on someone's face [syn: {face-
     lift}, {lift}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top