ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liegen

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liegen-, *liegen*
German-Thai: Longdo Dictionary
liegenพิง, วางอยู่บน, อ้างบน | lag, gelegen |
liegen(n) |etw. lag irgendwo/irgendwie, etw. hat irgendwo/irgendwie gelegen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งวางอยู่(ในแนวนอน) เช่น Chiangmai liegt nördlich von Bangkok. เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
fliegen(vi) |flog, ist geflogen| บิน, ไปด้วยเครื่องบิน
umliegend(adj, adv) ล้อมรอบ,ใกล้เคียง เช่น Umliegend stehen Ihnen traumhafte Ski- und Wandergebiete zur Verfügung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liegen {n}recumbency [Add to Longdo]
Liegenschaft {f}; Immobilie {f}; unbewegliches Eigentumimmovable [Add to Longdo]
liegen | liegend | gelegen | er/sie liegt | ich/er/sie lag | er/sie hat/hatte gelegen | ich/er/sie lägeto lie {lay; lain} | lying | lain | he/she lies | I/he/she lay | he/she has/had lain | I/he/she would lie [Add to Longdo]
liegen über | liegt überto overlie | overlies [Add to Longdo]
liegen; gelegen sein; angesiedelt sein | gelegen; angesiedeltto be located | located [Add to Longdo]
liegen bleiben; liegenbleiben [alt]to stay laying; to remain lying [Add to Longdo]
liegen bleiben; vergessen werdento be left behind [Add to Longdo]
liegen bleiben; nicht erledigt werdento be left undone [Add to Longdo]
liegen lassen; liegenlassento leave [Add to Longdo]
liegen gelassen; liegengelassen [alt]left behind [Add to Longdo]
liegendcouching [Add to Longdo]
liegendhorizontal [Add to Longdo]
liegendrecumbent [Add to Longdo]
liegend {adv}recumbently [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
介在[かいざい, kaizai] liegen_zwischen, stehen_zwischen, kommen_zwischen [Add to Longdo]
放置[ほうち, houchi] liegen_lassen, dem_Zufall_ueberlassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top