ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lie about

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lie about-, *lie about*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lie about(phrv) นอนอย่างสบาย (ไม่ทำอะไร), See also: พักผ่อนอย่างสบาย, Syn. lay about, lie around
lie about(phrv) ทิ้งไว้เรี่ยราด, See also: ปล่อยไว้กระจัดกระจาย, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. lie around
lie about(phrv) โกหกในเรื่อง, See also: โกหกเกี่ยวกับ
lie about(phrv) โอบล้อม, See also: ล้อมรอบ, ปิดล้อม, Syn. lie around

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lie aboutIt is mean of you to tell a lie about it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทอดหุ่ย(adv) indolently, See also: lie about idly, Example: เขานอนทอดหุ่ยอยู่ที่บ้านในวันหยุด, Thai Definition: อาการที่นอนหรือเดินปล่อยอารมณ์ตามสบายโดยไม่มีวิตกกังวลอะไร, Notes: (ปาก)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lie about
      v 1: hang around idly; "She did all the work while he lay
           around" [syn: {lie about}, {lie around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top