ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

licentious

L AY0 S EH1 N CH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -licentious-, *licentious*, licentiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
licentious(adj) มักมากในกาม, See also: หมกมุ่นในโลกีย์วิสัย, เต็มไปด้วยราคะ, Syn. libertine, lustful, wanton
licentious(adj) ไร้ศีลธรรม, See also: ปราศจากศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
licentious(ไลเซน'เชิส) adj. มักมากในกาม,หมกมุ่นในโลกียวิสัย,ไม่มีศีลธรรม,ผิดกฎหมาย,แหกคอกประเพณี,ไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์., See also: licentiousness n. ดูlicentious, Syn. wanton, lustful

English-Thai: Nontri Dictionary
licentious(adj) มีตัณหาจัด,เสเพล,ผิดศีลธรรม,มักมากในกาม
licentiousness(n) ตัณหาจัด,ความมักมากในกาม,ความผิดศีลธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
licentiousHe was converted from his licentious living.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำส่อน(adj) promiscuous, See also: licentious, immoral, debauched, debauched, libertine, Example: ภาพของเธอในสายตาของใครๆ เธอเป็นหญิงสำส่อน, Thai Definition: ที่ปะปนโดยไม่เลือก เช่น ในการคบค้าสมาคมหรือในการซ่องเสพเป็นต้น
แพศยา(adj) wanton, See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful, Syn. ร่าน, สำส่อน, Example: แกจะไปคว้าผู้หญิงแพศยามาเป็นสะใภ้ไม่ได้เด็ดขาด, Thai Definition: ที่ชอบยั่วยวนหรือคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตา
เจ้าชู้(adj) gallant, See also: licentious, Example: เขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่มีรักต่อหญิงได้หลายคน, Thai Definition: ใฝ่ในการชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าชู้[jaochū] (adj) EN: gallant ; licentious ; amorous  FR: cavaleur ; volage ; donjuanesque
ปล่อยกาย[plǿi kāi] (v, exp) EN: be a licentious woman ; be a wanton woman ; be a dissolute woman ; be a promiscuous woman

CMU English Pronouncing Dictionary
LICENTIOUS L AY0 S EH1 N CH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
licentious (j) lˈaɪsˈɛnʃəs (l ai1 s e1 n sh @ s)
licentiously (a) lˈaɪsˈɛnʃəsliː (l ai1 s e1 n sh @ s l ii)
licentiousness (n) lˈaɪsˈɛnʃəsnəs (l ai1 s e1 n sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猥亵[wěi xiè, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] licentious, #26,977 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, / ] licentious, #64,968 [Add to Longdo]
荒淫[huāng yín, ㄏㄨㄤ ㄧㄣˊ, ] licentious, #71,304 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] licentious, libertine, dissipate, #458,564 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n,adj-no) evil nature; licentiousness; lewdness [Add to Longdo]
淫;婬[いん, in] (n,adj-na) licentiousness [Add to Longdo]
淫する;婬する[いんする, insuru] (vs-s,vi) (1) to overdo; to go to excess; to indulge; (2) to act licentiously [Add to Longdo]
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental [Add to Longdo]
不身持ち[ふみもち, fumimochi] (adj-na) misconduct; profligacy; licentiousness [Add to Longdo]
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild [Add to Longdo]
放恣;放肆[ほうし, houshi] (adj-na) licentious; self-indulgent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  licentious
      adj 1: lacking moral discipline; especially sexually
             unrestrained; "coarse and licentious men"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top