ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

less then

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -less then-, *less then*
English-Thai: Longdo Dictionary
less then(adj.) น้อยกว่า, ต่ำกว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, in less then 5 minutes from now the clean sweep kicks in, and then I think our problem will evaporate.เซอร์ในน้อยกว่า 5 นาทีต่อจากนี้กวาดทำความสะอาด kicks ใน แล้วผมคิดว่าปัญหาของเราจะระเหย Cubeº: Cube Zero (2004)
If X is greater than 1, the top one, if it's less then the bottom oneถ้า X ,มากกว่า 1 ได้คำตอบข้างบน ถ้าน้อยกว่า ได้ข้างล่าง Swing Girls (2004)
at 2:24, in less then two minutes after she was pronounced dead, ms. doe became a mother.เมื่อตี2 24,คล้อยสองนาทีหลังจากที่เธอตายอย่างแน่นอน, นางสาว โด ก็กลายเป็นแม่. The Same Old Story (2008)
Conditions are already less then optimal.สถานการณ์มันแย่ลงกว่าเดิมแล้ว Insurgent (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top