ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leprosy

L EH1 P R AH0 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leprosy-, *leprosy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leprosy(n) โรคเรื้อน, See also: โรคขี้เรื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leprosy(เลพ'ระซี) n. โรคเรื้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
leprosy(n) โรคเรื้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leprosyโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosy, lepromatousโรคเรื้อนเลโพรมาทัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosy, tuberculoidโรคเรื้อนทูเบอร์คูลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leprosyโรคเรื้อน [TU Subject Heading]
Leprosyโรคเรื้อน [การแพทย์]
Leprosy, Multibacillaryเชื้อโรคเรื้อนมาก [การแพทย์]
Leprosy, Reactions inโรคเห่อในโรคเรื้อน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ทูด(n) leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. ขี้ทูดกุดถัง, โรคเรื้อน, Example: คนเขาหาว่าแม่เป็นขี้ทูดเพราะจมูกแม่บี้ลง, Thai Definition: ชื่อโรคเรื้อนชนิดที่ทำให้มือกุดเท้ากุด
ขี้เรื้อน(n) leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. โรคเรื้อน, เรื้อน, Example: ถ้าเขาเป็นขี้เรื้อนคงจะมีแต่คนรังเกียจ, Count Unit: โรค, Thai Definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น มีหลายชนิด
เรื้อน(n) leprosy, Syn. ขี้เรื้อน, โรคเรื้อน, Thai Definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น
โรคเรื้อน(n) leprosy, Syn. Hansen's disease, Ant. เรื้อน, Notes: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น
หูหนาตาเล่อ(n) leprosy, Syn. โรคเรื้อน, Example: เขาเป็นโรคหูหนาตาเล่อมีแต่คนรังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูหนาตาเล่อ[hūnātāloē] (n) EN: leprosy
ขี้ทูด[khīthūt] (n) EN: leprosy ; Hansen's disease  FR: lèpre [f]
กุฏฐัง[kuttang] (n) EN: leprosy  FR: lèpre [f]
มะระจีน[mara Jīn] (n, exp) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd
เรื้อน[reūoen] (n) EN: leprosy  FR: lèpre [f]
โรคเรื้อน[rōk reūoen] (n) EN: leprosy  FR: lèpre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEPROSY L EH1 P R AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leprosy (n) lˈɛprəsiː (l e1 p r @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻风[má fēng, ㄇㄚˊ ㄈㄥ, / ] leprosy; Hansen's disease, #33,611 [Add to Longdo]
麻风病[mā fēng bìng, ㄇㄚ ㄈㄥ ㄅㄧㄥˋ, / ] leprosy; Hansen's disease, #51,529 [Add to Longdo]
[má, ㄇㄚˊ, ] leprosy; numb, #103,161 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンセン氏病[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P) [Add to Longdo]
レプラ[repura] (n) leprosy (lat [Add to Longdo]
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis) [Add to Longdo]
黒癩[こくらい, kokurai] (n) (arch) (See 白癩・びゃくらい) black leprosy [Add to Longdo]
天刑病[てんけいびょう, tenkeibyou] (n) (obsc) (sens) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
白癩[びゃくらい, byakurai] (n) (arch) (See 黒癩) white leprosy [Add to Longdo]
[らい;かったい;かたい, rai ; kattai ; katai] (n) (uk) (sens) Hansen's disease; leprosy; leper [Add to Longdo]
癩菌(oK)[らいきん, raikin] (n) Mycobacterium leprae; the bacteria that causes Hansen's disease (leprosy) [Add to Longdo]
癩病;らい病[らいびょう, raibyou] (n) (sens) (See ハンセン病) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leprosy
   n 1: chronic granulomatous communicable disease occurring in
      tropical and subtropical regions; characterized by inflamed
      nodules beneath the skin and wasting of body parts; caused
      by the bacillus Mycobacterium leprae [syn: {leprosy},
      {Hansen's disease}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top