ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leper

L EH1 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leper-, *leper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leper(n) ผู้เป็นโรคเรื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leper(เลพ'เพอะ) n. ผู้เป็นโรคเรื้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
leper(n) คนเป็นโรคเรื้อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How long can the leper last?ไม่ว่าช้าหรือเร็ว ยังไงก็ต้องเกิดสงคราม ให้มันเกิดตอนนี้ดีกว่า. Kingdom of Heaven (2005)
The world's biggest leper colony.กลายเป็นแผ่นดินโรคเรื้อน. V for Vendetta (2005)
Okay, first you give me the leper treatment,โอเค ตอนแรกนายก็ให้ฉันเป็นสุนัขรับใช้ The Price (2008)
I'd rather get a prostate exam from a leper who walks away with nine fingers.ไปตรวจต่อมลูกหมากยังสนุกกว่านี้อีก ต่อให้คนตรวจเป็นโรคเรื้อนมีแค่เก้านิ้วก็เหอะ The Wildebeest Implementation (2011)
Unprecedented shutdown of India's leper colonies, after what many are calling a miracle healing.หลังจากที่หลายๆคนเรียกหา การรักษาอันอัศจรรย์ Meet the New Boss (2011)
We're rather like a leper colony.พวกเราเหมือนเป็นอาณานิคมโรคเรื้อน Stonehearst Asylum (2014)
Well, I doubt lepers are so charming.ผมไม่แน่ใจว่า คนเป็นโรคเรื้อนจะมีเสน่ห์เท่านี้ Stonehearst Asylum (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEPER L EH1 P ER0
LEPERA L EH0 P EH1 R AH0
LEPERE L EY0 P EH1 R EY0
LEPERS L EH1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leper (n) lˈɛpər (l e1 p @ r)
lepers (n) lˈɛpəz (l e1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leprakolonie {f}leper colony [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンセン病患者[ハンセンびょうかんじゃ, hansen byoukanja] (n) leper [Add to Longdo]
救癩(oK)[きゅうらい, kyuurai] (n) (obsc) helping the lepers [Add to Longdo]
偏諱[へんき, henki] (n) (See 偏諱を賜う) one kanji in the name of a nobleperson (with a multiple-kanji name) [Add to Longdo]
偏諱を賜う[へんきをたまう, henkiwotamau] (exp,v5u) (arch) (of a nobleperson) to bestow one of the kanji in one's name upon someone (e.g. a meritorious retainer, a boy coming of age, etc.) [Add to Longdo]
[らい;かったい;かたい, rai ; kattai ; katai] (n) (uk) (sens) Hansen's disease; leprosy; leper [Add to Longdo]
癩病患者[らいびょうかんじゃ, raibyoukanja] (n) (sens) leper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  leper
      n 1: a person afflicted with leprosy [syn: {leper}, {lazar}]
      2: a pariah who is avoided by others

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top