ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lenience

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lenience-, *lenience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lenience(n) ความเมตตาปรานี, See also: ความกรุณาปรานี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lenience(ลี'เนินซฺ) n. =leniency

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลดหย่อน(n) abatement, See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation, Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน, Example: เขาได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นเงินหลายพันบาท, Thai Definition: การผ่อนให้เบาลง, การทุเลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lenience (n) lˈiːnɪəʳns (l ii1 n i@ n s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lenience
   n 1: mercifulness as a consequence of being lenient or tolerant
      [syn: {lenience}, {leniency}, {mildness}, {lenity}]
   2: a disposition to yield to the wishes of someone; "too much
     indulgence spoils a child" [syn: {indulgence}, {lenience},
     {leniency}]
   3: lightening a penalty or excusing from a chore by judges or
     parents or teachers [syn: {lenience}, {leniency}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top