ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

legality

L IY0 G AE1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legality-, *legality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legality(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legality(ลิแกล'ลิที) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,การปฏิบัติตามกฎหมาย,หน้าที่หรือความรับผิดชอบด้วยกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
legality(n) การปฎิบัติตามกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legalityความถูกต้องตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อกำหนดกฎหมาย[khøkamnot kotmāi] (n, exp) EN: legality
ความชอบด้วยกฎหมาย[khwām chøp dūay kotmāi] (n, exp) EN: righteousness ; legality ; legitimacy
ความชอบธรรม[khwām chøptham] (n) EN: righteousness ; legality ; legitimacy
ความถูกต้องตามกฎหมาย[khwām thuktǿng tām kotmāi] (n, exp) EN: legality ; legitimacy ; validity  FR: légalité [f]
นิติธรรม[nititham] (n) EN: legal principle ; principle of law ; legality ; legitimacy

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGALITY L IY0 G AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legality (n) lˈiːgˈælɪtiː (l ii1 g a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イリガリティー[irigaritei-] (n) illegality [Add to Longdo]
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
違法性[いほうせい, ihousei] (n) illegality [Add to Longdo]
合法[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) legal; lawful; legality; (P) [Add to Longdo]
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy [Add to Longdo]
適法[てきほう, tekihou] (adj-na,n,adj-no) legality; (P) [Add to Longdo]
非違[ひい, hii] (n) illegality [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
法的[ほうてき, houteki] (adj-na,n) legality; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  legality
      n 1: lawfulness by virtue of conformity to a legal statute [ant:
           {illegality}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top