ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leg

L EH1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leg-, *leg*
English-Thai: Longdo Dictionary
legendaryซึ่งเป็นตำนาน
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก, See also: doppelgänger, Syn. doppelganger
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., Syn. wire transfer
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
Pulling my legล้อเล่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leg(n) ขา, Syn. lower limb
leg(n) ขากางเกง, Syn. clothing for leg
leg(n) ขาเก้าอี้หรือขาโต๊ะ
leg(vi) เดินหรือวิ่งหนี, Syn. walk/run to escape
leg(n) ผลัดหนึ่งในเกมการแข่งขันกีฬา
leg(n) สาขา, See also: กิ่งก้าน, แขนง, Syn. branch, fork
legal(adj) เกี่ยวกับกฎหมาย, See also: เกี่ยวกับศาลกฎหมาย
legal(adj) ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
legal(adj) ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ถูกกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. licit, legitimate, lawful, Ant. illicit, illegal, unlawful
leg it(phrv) รีบวิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leg(เลก) {legged,legging,legs} n. ขา,ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน), See also: leggy adj.
legacy(เลก'กะซี) n. มรดก,มรดกตกทอด,ของขวัญ, Syn. estate, bequest
legal(ลี'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แห่งนิตินัย., See also: legals n. สิทธิตามกฎหมาย, พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย.
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย
legal sizeเป็นขนาดของกระดาษพิมพ์ขนาดหนึ่ง นิยมใช้เฉพาะในสหรัฐ กว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 14 นิ้วดู A4, letter size เปรียบเทียบ
legal tendern. ตั๋วเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
legal-size(ลี'กัลไซซ) adj. (กระดาษ) ซึ่งมีขนาดประมาณ81/2 x13 นิ้ว
legalise(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
legality(ลิแกล'ลิที) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,การปฏิบัติตามกฎหมาย,หน้าที่หรือความรับผิดชอบด้วยกฎหมาย
legalize(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize

English-Thai: Nontri Dictionary
leg(n) ขา
legacy(n) มรดก,ทรัพย์สมบัติ,ของขวัญ
legal(adj) ถูกกฎหมาย,เกี่ยวกับกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย
legality(n) การปฎิบัติตามกฎหมาย
legalize(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ปฎิบัติตามกฎหมาย
legate(n) ทูต,ผู้แทน
legatee(n) ผู้ได้รับมรดก
legation(n) สถานทูต,คณะทูต
legend(n) นิทานโบราณ,ตำนาน,เรื่องเล่าลือ,คำสลัก,แผนภูมิ
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legขา [รอยเชื่อมมุม] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
leg length; sizeความยาวขา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
leg of a right triangle; legด้านประกอบมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
leg; leg of a right triangleด้านประกอบมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
legacyการยกทรัพย์ส่วนตัวให้โดยพินัยกรรม [ดู bequest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legacy dutyอากรมรดก [ดู death duty, estate duty และ succession duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legacy taxภาษีมรดก, ภาษีมรดกที่มีพินัยกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legacy taxภาษีมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legขา, กระดูกส่วนขา [การแพทย์]
Leg Crampตะคริวขา, ตะคริวที่ขา [การแพทย์]
Leg Curlsงอขา [การแพทย์]
Leg Flappingการกระพือขา [การแพทย์]
Leg Injuriesขา, บาดเจ็บ;, ขาบาดเจ็บ [การแพทย์]
Leg Kick, Rear Restเตะเท้าบนสะพานลาด [การแพทย์]
Leg Length Discrepancyความแตกต่างของความยาวของขา [การแพทย์]
Leg Length, Inequality ofขาทั้งสองข้างยาวไม่เท่ากัน [การแพทย์]
Leg Lengtheningผ่าตัดยืดขา [การแพทย์]
Leg Liftนอนยกเท้าคู่ 2 ระดับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
legendary serviceบริการที่น่าจดจำ
legit(adj) ถูกกฏหมาย
legit(adj) (US) ดีมาก
legit(adv) จริงๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was dragging his left leg and trying to hide it, because he was ashamed.เขาถูกลากขาซ้ายของเขาและพยายามที่จะซ่อนมัน เพราะเขารู้สึกละอายใจ 12 Angry Men (1957)
- You haven't got a leg to stand on.- ท่านยังไม่ได้มีขาที่จะยืนบน 12 Angry Men (1957)
I shoot the legs off the stool!แต่ยิงขาเก้าอี้ว่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sergeant gangrene is eating my leg away not my eyes.นี่จ่า แผลมันทำลาย ขาฉันนะ... ...ไม่ใช่ตา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
A leg is good.ขาของคุณเป็นสิ่งที่ดี มิฉะนั้น คุณจะได้พบกับ How I Won the War (1967)
It really is only a question of getting the right leg to respond to my brain.ขาขวาที่จะตอบสนอง เพื่อกระตุ้นการทำงานของ สมองของฉัน How I Won the War (1967)
At the battle of Trafalgar, one of the French captains had both legs blown off.หนึ่งในแม่ทัพฝรั่งเศส ขาทั้งสองข้างได้เป่าออก แต่ตัวเขาเองใส่ในถังของรำ How I Won the War (1967)
How's your leg theory, Corporal of Musket?สิบโทของปืนคาบศิลา? How I Won the War (1967)
Get those legs up higher. You're not paralysed.ยกขาให้สูงขึ้น เธอไม่ได้เป็นอัมพาตนะ Suspiria (1977)
Get those legs up higher.ยกขาให้สูงขึ้น. Suspiria (1977)
Hey, first thing, you come into the gas station and you expose your damn sexy legs to me,เฮ้ , สิ่งแรกที่ คุณ เข้ามาใน ปั๊มน้ำมัน และคุณ เปิดเผย ขา เซ็กซี่ แช่ง ของคุณ กับฉัน I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legA ball hit her on the right leg.
legAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
legAccording to one legend, it gets its name from a priest.
legA dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.
legA dog bit her on the leg.
legA dog has four legs.
legAfter a six month period, his leg was healed and is normal again.
legA girl should not sit with her legs crossed.
legA good sailor only requires a short time to get his sea legs.
legAll human beings are legally equal.
legA mysterious legend has been handed down about this lake.
legAn insect is a small animal and it has six legs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการกฎหมาย(n) legal profession, Syn. แวดวงกฎหมาย, Example: พวกที่อยู่ในวงการกฎหมายรู้ดีว่าคดีนี้จะลงเอยอย่างไร, Count Unit: วงการ, Thai Definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่ใช้กฎหมาย
สถานทูต(n) legation, Count Unit: แห่ง
เอกสารทางกฎหมาย(n) legal document, Thai Definition: เอกสารซึ่งเป็นหลักฐานแสดงสิทธิและความรับผิดชอบระหว่างคู่กรณีสองฝ่าย
ละครพูด(n) dialogue play, See also: legitimate drama, Thai Definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
สถานทูต(n) embassy, See also: legation, Example: คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่กล้ามาแจ้งที่อยู่กับสถานทูต, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: อาคารที่ทำการของทูตต่างประเทศ
อำนาจนิติบัญญัติ(n) legislative power, Example: หลักการแยกหน้าที่กันระหว่างส.ส. ผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติออกจากรัฐมนตรีผู้ใช้อำนาจบริหารนั้น เป็นหลักการที่มีเหตุผลทางวิชาการ, Notes: (กฎหมาย)
ออกกฎหมาย(v) legislate, See also: make a law, enact, issue a law, Syn. บัญญัติกฎหมาย, Example: รัฐควรออกกฎหมายบทลงโทษสูงสุดสำหรับผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
โดยถูกกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai Definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
การออกกฎหมาย(n) legislation, See also: enactment, lawmaking, Syn. การบัญญัติกฎหมาย, Example: รัฐบาลยอมเปิดเวทีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ขาแข้ง(n) leg, Syn. ขา, แข้งขา, Example: ยิ่งเวลาใกล้แสดงเธอจะประหม่ามาก เวลาเดินขาแข้งมันคอยจะพันกันอยู่เรื่อย, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: อวัยวะตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้า สำหรับยันกายและเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารว่าง[āhānwāng] (n, exp) EN: snack ; light meal ; refreshment  FR: collation [f] ; léger repas [m]
อำนาจนิติบัญญัติ[amnāt nitibanyat] (n, exp) EN: legislative power  FR: pouvoir législatif [m]
อาณัติ[ānat] (n) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance  FR: mandat [m] ; délégation [f]
อ่านได้ง่าย[ān dai ngāi] (x) EN: legible ; readable  FR: lisible
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[āng-ing] (v) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege  FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[āng-ing] (adj) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged
อ้างถึง[āng theung] (adj) FR: allégué
อ่านไม่ออก[ān mai øk] (v, exp) EN: be illegible  FR: être illisible
อ่านออก[ān øk] (adj) EN: legible ; understandable ; discernible  FR: lisible ; déchiffrable

CMU English Pronouncing Dictionary
LEG L EH1 G
LEGE L IY1 JH
LEGG L EH1 G
LEGO L EH1 G OW0
LEGS L EH1 G Z
LEGAL L IY1 G AH0 L
LEGAN L EH1 G AH0 N
LEGGY L EH1 G IY0
LEG'S L EH1 G Z
LEGER L EH1 JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leg (n) lˈɛg (l e1 g)
legs (n) lˈɛgz (l e1 g z)
legal (j) lˈiːgl (l ii1 g l)
leggy (j) lˈɛgiː (l e1 g ii)
legacy (n) lˈɛgəsiː (l e1 g @ s ii)
legate (n) lˈɛgɪt (l e1 g i t)
legato (j) lˈɪgˈaːtou (l i1 g aa1 t ou)
legend (n) lˈɛʤənd (l e1 jh @ n d)
legged (j) lˈɛgɪd (l e1 g i d)
legion (n) lˈiːʤən (l ii1 jh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuǐ, ㄊㄨㄟˇ, ] leg, #1,595 [Add to Longdo]
依法[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, ] legal (proceedings); according to law, #1,976 [Add to Longdo]
法规[fǎ guī, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄟ, / ] legislation; statute, #2,106 [Add to Longdo]
立法[lì fǎ, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, ] legislation, #3,733 [Add to Longdo]
法制[fǎ zhì, ㄈㄚˇ ㄓˋ, ] legal system and institutions, #3,910 [Add to Longdo]
法定[fǎ dìng, ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ, ] legal; statutory; rightful, #4,537 [Add to Longdo]
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty, #4,812 [Add to Longdo]
法人[fǎ rén, ㄈㄚˇ ㄖㄣˊ, ] legal person (legal), i.e. entity as opposed to legal individual 自然人; lawyer; sb in the legal profession, #5,494 [Add to Longdo]
合法性[hé fǎ xìng, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˋ, ] legitimacy, #15,644 [Add to Longdo]
立法院[lì fǎ yuàn, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, ] Legislative Yuan (Taiwan), #18,968 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
legen|legte etw., hat etw. gelegt| จัดวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ให้อยู่ในแนวนอน)
Kollegen(n) |pl.|, See also: der Kollege
Kollege(n) |der, pl. Kollegen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollegin
Kollegin(n) |die, pl. Kolleginnen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollege
überlegen(vt) |überlegte, hat überlegt| พิจารณา, See also: nachdenken
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
gelegentlich(adj, adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, Syn. manchmal
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดตารางเวลา, กำหนดเวลา เช่น den Reiseplan festlegen
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดการ, จัดเตรียม, กำหนด เช่น festlegen, wer einkauft, putzt, oder kocht.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bein {n} [anat.] | Beine {pl}leg | legs [Add to Longdo]
Kathete {f} [math.]leg (of a right-angled triangle) [Add to Longdo]
Legasthenie {f}dyslexia [Add to Longdo]
Legitimität {f}legitimateness [Add to Longdo]
Legalisierung {f} | Legalisierungen {pl}legalization | legalizations [Add to Longdo]
Legastheniker {m}; Legasthenikerin {f}dyslexic [Add to Longdo]
Legat {m}legate [Add to Longdo]
Legat {n} [jur.]legacy [Add to Longdo]
Legebatterie {f}battery farm [Add to Longdo]
Legehenne {f}; Henne {f}layer [Add to Longdo]
Legeleistung {f}laying performance [Add to Longdo]
Legende {f} | Legenden {pl}legend | legends [Add to Longdo]
Legenot {f}egg binding [Add to Longdo]
Leger {m}layer [Add to Longdo]
Legeschlüssel {m}locking plate [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
léger(adj) เบา(น้ำหนัก)
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
おみ足;御御足;御々足[おみあし, omiashi] (n) (hon) another's foot or leg [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food [Add to Longdo]
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
遺贈[いぞう, izou] bequest, legacy [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]
特権[とっけん, tokken] privilege [Add to Longdo]
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups [Add to Longdo]
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゃく, chaku] LEGITIM (FRAU,KIND,ERBE) [Add to Longdo]
嫡出子[ちゃくしゅつし, chakushutsushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡嗣[ちゃくし, chakushi] legitimer_Erbe [Add to Longdo]
嫡子[ちゃくし, chakushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] legitimer_Enkel, (Kind_des_aeltesten_Sohnes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leg
   n 1: a human limb; commonly used to refer to a whole limb but
      technically only the part of the limb between the knee and
      ankle
   2: a structure in animals that is similar to a human leg and
     used for locomotion
   3: one of the supports for a piece of furniture
   4: a part of a forked or branching shape; "he broke off one of
     the branches" [syn: {branch}, {leg}, {ramification}]
   5: the limb of an animal used for food
   6: a prosthesis that replaces a missing leg [syn: {peg}, {wooden
     leg}, {leg}, {pegleg}]
   7: a cloth covering consisting of the part of a pair of trousers
     that covers a person's leg
   8: (nautical) the distance traveled by a sailing vessel on a
     single tack
   9: a section or portion of a journey or course; "then we
     embarked on the second stage of our Caribbean cruise" [syn:
     {stage}, {leg}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top