ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leftovers

L EH1 F T OW2 V ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leftovers-, *leftovers*, leftover
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leftoversI fed the leftovers to my dog.
leftoversLots of leftovers remained inside.
leftoversSince ski season is almost over, the ski wear that's on sale is all leftovers, so there's nothing that's just my size.
leftoversThose are the leftovers from lunch.
leftoversTom fed his leftovers to his dog.
leftoversYou had better throw away leftovers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษ(n) leftovers, See also: leavings, remnants, scraps, Example: ของในจานมีแต่เศษแล้ว อย่าเก็บกลับไปบ้านเลย, Thai Definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ, Notes: (สันสกฤต)
เดน(n) leftovers, See also: remnants, residue, dregs, remain, leavings, Syn. กาก, ของเหลือ, ส่วนที่เหลือ, ของที่ตกค้าง, Example: ฉันไม่กินข้าวเหลือเดนเขาหรอก, Thai Definition: ของเหลือที่ไม่ต้องการแล้ว โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เหลือเลือกแล้ว ทิ้งแล้ว ไม่ต้องการแล้วเป็นต้น
ข้าวก้นบาตร(n) leftovers, See also: unused residue, Example: เด็กวัดอาศัยข้าวก้นบาตรกินจนอิ่มหนำสำราญ, Thai Definition: ข้าวที่เหลืออยู่ติดๆ ก้นบาตรหลังจากที่ตักออกสำหรับให้พระฉันแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[āhān thī leūa] (n, exp) EN: leftovers  FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
ข้าวก้นบาตร[khāo kon bāt] (n, exp) EN: leftovers ; unused residue
เศษ[sēt] (n) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers  FR: débris [mpl] ; restes [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEFTOVERS L EH1 F T OW2 V ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剩菜[shèng cài, ㄕㄥˋ ㄘㄞˋ, ] leftovers (food), #42,358 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
残り物[のこりもの, nokorimono] TH: ของเหลือ  EN: leftovers

Japanese-English: EDICT Dictionary
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
しもつかれ[shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P) [Add to Longdo]
御下がり;お下がり;御下り[おさがり, osagari] (n,adj-no) (1) food offering to the gods; (2) leftovers; hand-me-downs [Add to Longdo]
残り物[のこりもの, nokorimono] (n) leftovers (esp. food); remnants [Add to Longdo]
残り物には福がある[のこりものにはふくがある, nokorimononihafukugaaru] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers [Add to Longdo]
残り物に福あり[のこりものにふくあり, nokorimononifukuari] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers [Add to Longdo]
残物[ざんぶつ, zanbutsu] (n) remnant; scraps; leftovers [Add to Longdo]
食い残し[くいのこし, kuinokoshi] (n) leftovers; leftover food [Add to Longdo]
酢憤り;酢憤[すむつかり;すむずかり, sumutsukari ; sumuzukari] (n) (See しもつかれ) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  leftovers
      n 1: food remaining from a previous meal; "he had leftovers for
           dinner last night"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top