ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

left

L EH1 F T   
148 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -left-, *left*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
left[N] ด้านซ้าย, See also: ซ้ายมือ
left[ADJ] ทางซ้ายมือ, See also: ทางซ้าย, Syn. left-hand, Ant. right, right-hand
left[N] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา leave
leftist[ADJ] นิยมฝ่ายซ้าย
leftist[N] สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย, See also: พวกนิยมฝ่ายซ้าย, Syn. collectivist, left-winger
lefthand[ADJ] ที่ไปทางซ้าย, Syn. to the left
leftover[ADJ] ที่เหลือ, See also: ที่เหลืออยู่, Syn. left over, left, odd, remaining, unexpended
leftover[N] สิ่งของที่เหลือ, Syn. remnant
left wing[N] สมาชิกพรรคฝ่ายซ้าย, Syn. leftist, left-of-center, Ant. rightist
left-hand[ADJ] ด้วยมือซ้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
left(เลฟทฺ) adj. ซ้าย,ข้างซ้าย,ด้านซ้าย,มือซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย,สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ,การหันซ้าย,การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ,หมัดซ้าย
left-hand(เลฟทฺ'แฮนดฺ') adj. ทางด้านซ้าย,ด้วยมือซ้าย
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
left-hander(เลฟทฺ'แฮน'เดอะ) n. คนถนัดมือซ้าย
leftist(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย,สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
leftover(เลฟทฺ'โอเวอะ) n. สิ่งที่เหลืออยู่,ที่เหลือ. adj. เหลือ,กินเหลือ, Syn. remnant
leftward(เลฟทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. ไปทางซ้าย,ทางด้านซ้าย
leftwingปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย,ฝ่ายเอียงซ้าย (ของพรรคการเมือง), See also: leftwing adj. ดูleftwing leftwinger n. ดูleftwing, Syn. liberal
lefty(เลฟ'ที) n. คนถนัดมือซ้าย adj. ถนัดมือซ้าย adv. ด้วยมือซ้าย
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
left(adj) ซ้าย
left(n) ด้านซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ซีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย
left(vt) pt และ pp ของ leave
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย
cleft(vt) pt และ pp ของ cleave

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
left derivative; left-hand derivativeอนุพันธ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left identityเอกลักษณ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left justifyจัดซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
left shiftการเลื่อนซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
left wing; Left; leftismฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
left-hand derivative; left derivativeอนุพันธ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed limitลิมิตซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed operatorตัวดำเนินการด้านซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Left; left wing; leftismฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leftism; Left; left wingฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Left and right (Psychology)ด้านซ้ายและด้านขวา (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Left Anterior Oblique Viewท่าเฉลียงซ้าย [การแพทย์]
Left Lateralด้านข้างซ้าย [การแพทย์]
Left Lateral Positionการทำคลอดในท่านอนตะแคงซ้าย [การแพทย์]
Left Lateral Viewsท่าด้านข้างซ้าย [การแพทย์]
Left Lower Quadrantหน้าท้องซ้ายล่าง [การแพทย์]
left main canalleft main canal, คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Left Mid-Axillary Lineเส้นกึ่งกลางรักแร้ข้างซ้าย, แนวกึ่งกลางรักแร้ซ้าย [การแพทย์]
Left Posterior Obliqueนอนตะแคงไปทางซ้ายพอสมควร [การแพทย์]
Left Predominateหลอดเลือดซ้ายเด่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
If only we had left together...วันนั้นถ้าเราออกไปพร้อมกัน... Emotions (2017)
In his will, he left this message for me.ในพินัยกรรม พ่อทิ้งข้อความนี้ไว้ให้ผม Ready (2017)
But a few days after my father committed his crime, she left me without saying a word.แต่ไม่กี่วันหลังจากที่ พ่อผมก่อเหตุฆาตกรรม เธอก็หายตัวไปโดยไม่บอกผมสักคำ Affection (2017)
If only we had left together...วันนั้นถ้าเราออกไปพร้อมกัน... Disbanded (2017)
It was definitely all worth it, but all today is... is just basically me getting back to where I left off.มันคุ้มค่าแน่ๆ อยู่แล้ว แต่ทุกอย่างในวันนี้ ที่จริงมันคือการที่ผม กลับมาถึงจุดที่ทิ้งเอาไว้ CounterPunch (2017)
But you're my favorite fighter left in the tournament.คุณเป็นนักชกคนโปรด ที่เหลืออยู่ในการแข่งขัน CounterPunch (2017)
Well, I'm your favorite fighter left in the tournament.ผมก็เป็นนักชกคนโปรด ที่เหลืออยู่ในการแข่งขัน CounterPunch (2017)
His decision left the boxing world in a state of confusion.การตัดสินใจเดินออกจากวงการมวย ท่ามกลางความสับสนที่สุด CounterPunch (2017)
My plan was just to land some jabs, every so often throw an overhand left to land-- to get some respect.แผนผมคือจะแย็บไปบ่อยๆ แล้วออกหมัดซ้ายโอเวอร์แฮนด์ ให้เขานับถือบ้าง CounterPunch (2017)
- LEFT Of looking for respect for change, of questioning things.แนวคิดที่มองหาความเคารพในการเปลี่ยนแปลง ตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ  ()
Even though I think that the left is not all blessings,แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังคิดนะ ว่าฝ่ายซ้ายก็ไม่ได้ดีไปซะทั้งหมด  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leftA blister rose on one of her left fingers.
leftA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
leftA few students were left behind.
leftA foolish impulse made me say what I should have left unsaid.
leftA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
leftAfter all my objections, she left home.
leftAfter he left school, he went to London.
leftAfter he left, she started feeling uneasy.
leftAfter his wife left him, Harold went nuts.
leftAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
leftAfter I shut the door, I remembered I had left my key behind.
leftAfter several delays, the plane finally left.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือซ้าย[N] left hand, See also: left, Ant. มือขวา, Example: ลูกเสือทำความเคารพโดยใช้มือซ้ายจับมือกัน, Thai definition: มือที่อยู่ด้านซ้ายของลำตัว
ข้าวก้นบาตร[N] leftover (from the monk), Example: เด็กวัดอาศัยข้าวก้นบาตรกินมื้อเที่ยงจนอิ่มหนำสำราญ, Thai definition: ข้าวที่เหลืออยู่ติดๆ ก้นบาตรหลังจากที่ตักออกสำหรับให้พระฉันแล้ว
ค้างปี[ADJ] left over from the previous year, Example: เหล้าค้างปีขวดนี้รสดีมาก, Thai definition: ใช้เวลา, กินเวลานานเป็นปีๆ
ฝ่ายซ้าย[N] Left, See also: Leftist, left wing, Ant. ฝ่ายขวา, Example: นายทหารฝ่ายซ้ายในกองทัพบกและกองทัพอากาศได้ร่วมมือกันทำรัฐประหารอีกครั้ง, Count unit: พวก,กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้น นิยมการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง, โดยทั่วไปใช้หมายถึงกลุ่มที่นิยมลัทธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์, Notes: (การเมือง)
พาม[N] left, Syn. ซ้าย, ข้างซ้าย
เศษ[N] leftovers, See also: leavings, remnants, scraps, Example: ของในจานมีแต่เศษแล้ว อย่าเก็บกลับไปบ้านเลย, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ, Notes: (สันสกฤต)
อุดร[N] left, Syn. ทางซ้าย, อุตดร
อุตดร[N] left, Syn. ทางซ้าย, อุดร
เดน[N] leftovers, See also: remnants, residue, dregs, remain, leavings, Syn. กาก, ของเหลือ, ส่วนที่เหลือ, ของที่ตกค้าง, Example: ฉันไม่กินข้าวเหลือเดนเขาหรอก, Thai definition: ของเหลือที่ไม่ต้องการแล้ว โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เหลือเลือกแล้ว ทิ้งแล้ว ไม่ต้องการแล้วเป็นต้น
ทางซ้าย[N] left, Syn. ด้านซ้าย, Ant. ทางขวา, Example: ทางซ้ายของตึกเป็นที่ตั้งของสำนักงานข้าหลวงใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
เบื้องซ้าย[adv.] (beūang sāi) EN: on the left side ; to the left   FR: à gauche ; sur la gauche
ฉิบหาย[adv.] (chiphāi) EN: all gone ; nothing left   
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left   FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
ฝั่งซ้าย[n. exp.] (fang sāi) EN: left bank   FR: rive gauche [f]
ห้ามเลี้ยวซ้าย[v. exp.] (hām līo sāi) EN: no left turn   
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser

CMU English Pronouncing Dictionary
LEFT    L EH1 F T
LEFTY    L EH1 F T IY0
LEFTON    L EH1 F T AH0 N
LEFT'S    L EH1 F T S
LEFTIST    L EH1 F T IH0 S T
LEFTIES    L EH1 F T IY0 Z
LEFTISM    L EH1 F T IH2 Z AH0 M
LEFTOVER    L EH1 F T OW2 V ER0
LEFTISTS    L EH1 F T IH0 S T S
LEFTHAND    L EH2 F T HH AE1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
left    (v) lˈɛft (l e1 f t)
leftist    (n) lˈɛftɪst (l e1 f t i s t)
leftists    (n) lˈɛftɪsts (l e1 f t i s t s)
left-hand    (j) lˈɛft-hænd (l e1 f t - h a n d)
left-wing    (n) lˈɛft-wˈɪŋ (l e1 f t - w i1 ng)
left-wings    (n) lˈɛft-wˈɪŋz (l e1 f t - w i1 ng z)
left-handed    (j) lˈɛft-hˈændɪd (l e1 f t - h a1 n d i d)
left-winger    (n) lˈɛft-wˈɪŋər (l e1 f t - w i1 ng @ r)
left-wingers    (n) lˈɛft-wˈɪŋəz (l e1 f t - w i1 ng @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuǒ, ㄗㄨㄛˇ, ] left; surname Zuo, #1,221 [Add to Longdo]
左边[zuǒ biān, ㄗㄨㄛˇ ㄅㄧㄢ, / ] left; the left side; to the left of, #6,801 [Add to Longdo]
左侧[zuǒ cè, ㄗㄨㄛˇ ㄘㄜˋ, / ] left side, #6,898 [Add to Longdo]
左翼[zuǒ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄧˋ, ] left-wing (political), #16,332 [Add to Longdo]
剩饭[shèng fàn, ㄕㄥˋ ㄈㄢˋ, / ] left-over food, #33,473 [Add to Longdo]
左面[zuǒ miàn, ㄗㄨㄛˇ ㄇㄧㄢˋ, ] left side, #38,072 [Add to Longdo]
剩菜[shèng cài, ㄕㄥˋ ㄘㄞˋ, ] leftovers (food), #42,358 [Add to Longdo]
左右手[zuǒ yòu shǒu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, ] left and right hands; fig. collaboration, #43,212 [Add to Longdo]
左撇子[zuǒ piě zi, ㄗㄨㄛˇ ㄆㄧㄝˇ ㄗ˙, ] left-handed, #46,976 [Add to Longdo]
寄放[jì fàng, ㄐㄧˋ ㄈㄤˋ, ] left in care; to leave sth with sb, #71,644 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gepäckaufbewahrung {f}left luggage office; luggage deposit [Add to Longdo]
öffnende runde Klammer {f}; Klammer aufleft parenthesis ( [Add to Longdo]
linke geschweifte Klammer {f}; öffnende geschweifte Klammer {f}left curly bracket; opening curly bracket; left brace [Add to Longdo]
Linkskurve {f}left turn; left-hand bend [Add to Longdo]
linke eckige Klammer {f}; öffnende eckige Klammer {f}left square bracket; opening square bracket [Add to Longdo]
gelassenleft standing [Add to Longdo]
liegen gelassen; liegengelassen [alt]left behind [Add to Longdo]
übrigleft over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いなくなった[, inakunatta] (exp) gone; left [Add to Longdo]
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
ぎっちょ[, giccho] (n) (sl) (sens) left-handed [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
そば湯;蕎麦湯[そばゆ, sobayu] (n) water left in the pot after one has boiled soba [Add to Longdo]
やり残し;遣り残し[やりのこし, yarinokoshi] (n) things left undone [Add to Longdo]
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket [Add to Longdo]
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei [Add to Longdo]
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
左シフト[ひだりシフト, hidari shifuto] left shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] left-justification (vs) [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]
左揃え[ひだりそろえ, hidarisoroe] left-justification (vs) [Add to Longdo]
左辺[さへん, sahen] left side [Add to Longdo]
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation) [Add to Longdo]
左方端[さほうたん, sahoutan] left hand edge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 left
   adv 1: toward or on the left; also used figuratively; "he looked
       right and left"; "the political party has moved left"
       [ant: {right}]
   adj 1: being or located on or directed toward the side of the
       body to the west when facing north; "my left hand"; "left
       center field"; "the left bank of a river is bank on your
       left side when you are facing downstream" [ant: {right}]
   2: not used up; "leftover meatloaf"; "she had a little money
     left over so she went to a movie"; "some odd dollars left";
     "saved the remaining sandwiches for supper"; "unexpended
     provisions" [syn: {leftover}, {left over(p)}, {left(p)},
     {odd}, {remaining}, {unexpended}]
   3: intended for the left hand; "I rarely lose a left-hand glove"
     [syn: {left(a)}, {left-hand(a)}]
   4: of or belonging to the political or intellectual left [ant:
     {center}, {right}]
   n 1: location near or direction toward the left side; i.e. the
      side to the north when a person or object faces east; "she
      stood on the left" [ant: {right}]
   2: those who support varying degrees of social or political or
     economic change designed to promote the public welfare [syn:
     {left}, {left wing}]
   3: the hand that is on the left side of the body; "jab with your
     left" [syn: {left}, {left hand}]
   4: the piece of ground in the outfield on the catcher's left;
     "the batter flied out to left" [syn: {left field},
     {leftfield}, {left}]
   5: a turn toward the side of the body that is on the north when
     the person is facing east; "take a left at the corner"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 l.
 
 1. (kıs.) latitude, law, league, left, length, line, lira, lire, liter, (b.h.) Latin, book, Romen rakamlarında 50.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top