ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ledger

L EH1 JH ER0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ledger-, *ledger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ledger[N] แผ่นหินเหนือหลุมฝังศพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ledger(เลด'เจอะ) n. บัญชีแยกประเภท,หินแผ่นหลุมฝังศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
ledger(n) หิน,บัญชีแยกประเภท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ledger accountบัญชีแยกประเภท [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this is the ledger of all the slaves taken so far.และนี่คือบัญชีล่าสุดของทาสที่ถูกจับตัวมา The Legend of Tarzan (2016)
The ledgers are in my cabin.มีบันทึกอยู่ในห้องกัปตัน Alice Through the Looking Glass (2016)
We were just admiring this ledger from your latest success.เราเป็นเพียงแค่ชื่นชม บัญชีแยกประเภทนี้จากการประสบความสำเร็จล่าสุดของคุณ Jupiter Ascending (2015)
If this ledger confirms my account, and I didn't write it, who did?ถ้าบัญชีนี้ยืนยันว่าเป็นของผม และผมไม่ได้เขียนมัน ใครทำ The Sin Eater (2013)
I'm making a card entry for our, uh, copies from the Thule's Red Ledger for our collection.ฉันกำลังทำบัตรผ่านสำหรับเรา ฉันลอกมาจากบัญชีแดงของทูลล์\ เอาไว้ในคอลเล็คชั่นไง Everybody Hates Hitler (2013)
I can't take this ledger with me!ฉันเอาหนังสือเล่มนี้ไปด้วยไม่ได้ Everybody Hates Hitler (2013)
Your ledger is dripping.บัญชีแดงเถือกขนาดนั้น The Avengers (2012)
Should we open that ledger and find out?เราควรเปิดบัญชีนั่นดูดีไหม? Bury the Lede (2012)
I am not going to press until I have that ledger in my hands.ฉันจะไม่ลงข่าวจนกว่า ฉันจะมีบัญชีนั่นในมือ Bury the Lede (2012)
And I'll search Zambrano's digital footprint, see if I can find out where he hid the ledger with the boss' name in it.ผมจะค้นหาร่องรอยดิจิตอล ของแซมบราโน ดูว่าเขาซ่อนบัญชี ที่มีชื่อหัวหน้าไว้ที่ไหน Bury the Lede (2012)
He'd only turn over the ledger once he'd sign an immunity deal, and the paperwork came through tonight.เขาจึงจะส่งบัญชีให้ เมื่อเขาเซ็นข้อตกลงคุ้มครองพยาน และเอกสารกำลังมาถึงคืนนี้ Bury the Lede (2012)
Well, it's just that ... that ledger of Bailey's...ก็ มันแค่ว่า... . รายการของเบลีย์นั่น... Til Death Do Us Part (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ledgerThe clerk made an entry in his ledger.
ledgerThere are many questionable points in this ledger.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีแยกประเภท[n. exp.] (banchī yaēk praphēt) EN: ledger   FR: grand-livre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEDGER    L EH1 JH ER0
LEDGERS    L EH1 JH ER0 Z
LEDGERWOOD    L EH1 JH ER0 W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ledger    (n) lˈɛʤər (l e1 jh @ r)
ledgers    (n) lˈɛʤəz (l e1 jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfslinie {f} [mus.]ledger line [Add to Longdo]
Kontoblatt {n}ledger sheet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元帳[もとちょう, motochou] (n) ledger [Add to Longdo]
元帳残高[もとちょうざんだか, motochouzandaka] (n) ledger balance [Add to Longdo]
原簿[げんぼ, genbo] (n) ledger; original record; register [Add to Longdo]
質権設定者[しちけんせっていしゃ, shichikensetteisha] (n) pledger; pledgor [Add to Longdo]
総勘定元帳[そうかんじょうもとちょう, soukanjoumotochou] (n) general ledger (accounting) [Add to Longdo]
台帳[だいちょう, daichou] (n) account book; ledger; register; (P) [Add to Longdo]
帳表[ちょうひょう, chouhyou] (n) ledger report [Add to Longdo]
付け落とす[つけおとす, tsukeotosu] (v5s) to neglect to make an entry in a ledger [Add to Longdo]
補助元帳[ほじょもとちょう, hojomotochou] (n) subsidiary ledger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ledger
   n 1: a record in which commercial accounts are recorded; "they
      got a subpoena to examine our books" [syn: {ledger},
      {leger}, {account book}, {book of account}, {book}]
   2: an accounting journal as a physical object; "he bought a new
     daybook" [syn: {daybook}, {ledger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top