ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leave off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leave off-, *leave off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leave off(phrv) ไม่สวม, See also: ถอดทิ้ง, Syn. cast off
leave off(phrv) หยุด, See also: เลิก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leave offIt's time to leave off work.
leave offThe doctor advised me to leave off jogging because it was excessive exercise.
leave offWhere did we leave off last time?
leave offYou'd better leave off such a radical idea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิ้งขว้าง(v) leave off, See also: abandon, forsake, Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี, Ant. ดูแล, เอาใจใส่, Example: บางครอบครัว พ่อแม่มีลูกโดยไม่ปรารถนาจึงทิ้งขว้างลูก ไม่ดูแลเอาใจใส่
ทิ้งๆ ขว้างๆ(v) abandon, See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention, Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี, Ant. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่, Example: แม่ทิ้งๆ ขว้างๆ หนู ตั้งแต่แม่เลิกกับพ่อ, Thai Definition: ละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิกสูบบุหรี่[loēk sūp burī] (v, exp) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking  FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
พักกลางวัน[phak klāngwan] (v, exp) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon

Japanese-English: EDICT Dictionary
積み残す[つみのこす, tsuminokosu] (v5s,vt) to leave off cargo [Add to Longdo]
切りがいい;切りが良い[きりがいい, kirigaii] (exp,adj-i) good place (to leave off) [Add to Longdo]
切りのいい;切りの良い[きりのいい, kirinoii] (adj-i) (See 切りがいい) good place (to leave off) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leave off
   v 1: come to an end, stop or cease; "the road leaves off at the
      edge of the forest"; "leave off where you started"
   2: prevent from being included or considered or accepted; "The
     bad results were excluded from the report"; "Leave off the
     top piece" [syn: {exclude}, {except}, {leave out}, {leave
     off}, {omit}, {take out}] [ant: {include}]
   3: stop using; "leave off your jacket--no need to wear it here"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top