ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leave alone

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leave alone-, *leave alone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leave alone(phrv) ปล่อยไว้ตามลำพัง, See also: ทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียว
leave alone(phrv) อย่ายุ่งกับ, Syn. learn from
leave alone(phrv) ไม่นับรวม, See also: ไม่รวม, Syn. let alone

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or a bird, leave alone a man, though we didn't get much of that down our way.หรือนกปล่อยให้อยู่คนเดียวคน ที่แม้ว่าเรา ไม่ได้รับมากจากการที่ลงทาง ของเรา How I Won the War (1967)
Leave alone the fact that I can't stay here, but this farmer who drinks milk directly from the cow, how will he stay with me?ความเป็นจริงหนูอยู่ที่นี่ไม่ได้ เรื่องนั้นช่างเถอะ แต่ชาวนาคนนี้ดื่มนม ซึ่งรีดจากนมวัวโดยตรง เมื่อไหร่ที่หนูอยู่กับเขา? Namastey London (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (v) EN: leave alone ; stop minding  FR: oublier ; laisser tomber

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほかっておく[hokatteoku] (v5k) (col) (See 放っておく) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect [Add to Longdo]
打ち遣る[うちやる, uchiyaru] (v5r,vt) (1) (arch) to send afar; (2) (arch) to leave alone; to abandon without care [Add to Longdo]
放っておく;放って置く[ほうっておく;ほっておく(ik), houtteoku ; hotteoku (ik)] (exp,v5k) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect [Add to Longdo]
放置[ほうち, houchi] (n,vs) leave as is; leave to chance; leave alone; neglect; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leave alone
   v 1: leave unchanged or undisturbed or refrain from taking;
      "leave it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the
      flowers that you see in the park behind" [syn: {leave},
      {leave alone}, {leave behind}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top