ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

learner

L ER1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -learner-, *learner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
learner(n) ผู้ศึกษา, See also: ผู้เรียน, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ฝึกหัด, Syn. student, pupil

English-Thai: Nontri Dictionary
learner(n) ผู้เรียน,ผู้ศึกษาเล่าเรียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learner Class, Slowชั้นเรียนพิเศษ [การแพทย์]
Learners, Slowเด็กเรียนช้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
learnerHe cannot be a slow learner.
learnerI recommend that you should buy a learner's dictionary.
learnerShe adapted her teaching method to slow learners.
learnerThis dictionary is useful to beginners, yes, and to advanced learners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เรียนรู้(n) learner, See also: student, Syn. ผู้เรียน, Ant. ผู้สอน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ศึกษาเพื่อให้จำได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
ผู้เรียน(n) student, See also: learner, pupil, trainee, Syn. นักเรียน, นักศึกษา, Ant. ผู้สอน, ครู, Example: ผู้สอนควรเตรียมบทเรียนและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
นักเรียน(n) student, See also: learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate, Example: การเรียนการสอนในปัจจุบันจะยึดความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียน
นักศึกษา(n) student, See also: learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate, Syn. นิสิต, Example: นักศึกษารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อประท้วงระบบของรัฐบาล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเรียน[nakrīen] (n) EN: pupil ; schoolboy ; schoolgirl ; learner  FR: écolier [m] ; écolière [f] ; lycéen [m] ; lycéenne [f] ; étudiant [m] ; étudiante [f] ; élève [m, f]
นักศึกษา[nakseuksā] (n) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate  FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
ผู้ฝึกงาน[phūfeukngān] (n) EN: apprentice ; trainee ; learner  FR: apprenti [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEARNER L ER1 N ER0
LEARNERS L ER1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
learner (n) lˈɜːʳnər (l @@1 n @ r)
learners (n) lˈɜːʳnəz (l @@1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
学習辞典[がくしゅうじてん, gakushuujiten] (n) learner's dictionary [Add to Longdo]
学習者[がくしゅうしゃ, gakushuusha] (n) learner; student; scholar [Add to Longdo]
早分かり;速分かり;早わかり[はやわかり, hayawakari] (n,vs) (1) quick learner; quick understanding; easy to understand; (2) handbook; guidebook [Add to Longdo]
遅進児[ちしんじ, chishinji] (n) slow learner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 learner
   n 1: someone (especially a child) who learns (as from a teacher)
      or takes up knowledge or beliefs [syn: {learner},
      {scholar}, {assimilator}]
   2: works for an expert to learn a trade [syn: {apprentice},
     {learner}, {prentice}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top