ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leapfrogs

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leapfrogs-, *leapfrogs*, leapfrog
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leapfrogs (v) lˈiːpfrɒgz (l ii1 p f r o g z)
leapfrog (v) lˈiːpfrɒg (l ii1 p f r o g)
leapfrogged (v) lˈiːpfrɒgd (l ii1 p f r o g d)
leapfrogging (v) lˈiːpfrɒgɪŋ (l ii1 p f r o g i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leapfrog(vt) กระโดดข้าม
leapfrog(vi) กระโดดข้าม
leapfrog(n) เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leapfrog(ลีพ'ฟรอก) n. เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง. vt. กระโดดข้าม., See also: leapfrogger n. ดูleapfrog

English-Thai: Nontri Dictionary
leapfrog(n) การเล่นต้องเต,เกมเสือข้ามห้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leapfrog procedureวิธีการอุทธรณ์ตรงต่อสภาขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAPFROG L IY1 P F R AO2 G
LEAPFROGGED L IY1 P F R AO2 G D
LEAPFROGGING L IY1 P F R AO2 G IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bockspringen {n}leapfrog [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛙跳;蛙跳び[かえるとび, kaerutobi] (n) (game of) leapfrog [Add to Longdo]
馬跳び;馬跳[うまとび, umatobi] (n,vs) (game of) leapfrog; leapfrogging [Add to Longdo]
飛躍[ひやく, hiyaku] (n,vs) (1) leaping; activity; (2) leapfrog (over a problem); making a leap (e.g. in logic); (3) making great strides; making rapid progress; (4) emerging; (5) becoming active; playing an active part; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top