ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lead

L EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lead-, *lead*, lea
English-Thai: Longdo Dictionary
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, See also: music director, band leader, Syn. conductor
plead(vt) ให้การ เช่น A new possibility for consumers to plead before court has been implemented into Swedish legislation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lead(vt) ก่อให้เกิด, Syn. induce, cause
lead(n) การทิ้งไพ่นำ, See also: การทิ้งไพ่ใบแรก
lead(n) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา, See also: ร่องรอย, Syn. clue, tip
lead(vt) ควบคุม, See also: สั่งการ, อำนวยการ, Syn. control, command
lead(n) เชือก (จูงสุนัข), See also: เชือกนำทาง, Syn. leash
lead(vt) ดำเนิน (ชีวิต), See also: ใช้ชีวิต, Syn. experience, live
lead(n) ตัวเอก, See also: นางเอก, พระเอก
lead(n) ตำแหน่งนำ, Syn. first position
lead(vt) นำ, See also: นำหน้า, ขึ้นหน้า, อยู่หน้า, Syn. be ahead of, Ant. follow
lead(vi) นำทางไป, See also: นำ, พาไป, นำทาง, ทางนำไปสู่, Syn. guide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก,หนักอึ้ง,ไม่มีรสชาติ,ดื้อ,ไม่มีชีวิตชีวา,สีเทา,เฉื่อยชา,เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก,ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ.
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ,ความเป็นผู้นำ,ความสามารถในการนำ,การนำ
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first, foremost
leadoff(ลีด'ออฟ) n. การตั้งตน,การเริ่มต้น,ผู้เริ่มเล่นตีลูกเบสบอล, Syn. beginning
cheerleadern. ประธานเชียร์
cleadingn. แผ่นรอง,แผ่นหนุน
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
impleader(อิมพลีด' เดอะ) n. ผู้ฟ้องร้อง, วิธีการฟ้องร้องบุคคลที่สาม.

English-Thai: Nontri Dictionary
lead(adj) ทำด้วยตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว
lead(n) ตะกั่ว,ลูกปืน,ตัวอย่าง,การนำ,การเล็งปืน,การโจมตี
lead(vt) นำ,พา,ล่อ,เป็นหัวหน้า,นำหน้า,พูดนำ,ดำเนินชีวิต,ชักจูง
leaden(adj) ทำด้วยตะกั่ว,เป็นสีตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว
leader(n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
leading(adj) ชั้นแนวหน้า,ชั้นนำ,สำคัญ,เป็นหัวหน้า
cheerleader(n) ประธานเชียร์,ผู้นำเชียร์,เชียร์ลีดเดอร์
mislead(vt) ชักนำไปในทางที่ผิด,นำผิดทาง
plead(vt) ขอร้อง,วิงวอน,แก้ตัว,สู้คดี,อ้อนวอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leadผู้รับประกันภัยนำ มีความหมายเหมือนกับ leading underwriter [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead evidence, toนำพยานหลักฐานมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead inสายต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead paralysisอัมพาตพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lead poisoning; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaderผู้นำ, หัวหน้าพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaderผู้นำ, หัวหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Leader of the Houseผู้นำฝ่ายรัฐบาลในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leadสารตะกั่ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leadตะกั่ว, Example: โลหะสีเทาเข้ม ค่อนข้างอ่อน เกิดอยู่ในแร่หลายชนิดที่สำคัญ คือ กาลีนา (PbS) การถลุงตะกั่วมักได้โลหะเงินออกมาด้วยเล็กน้อย ตะกั่วสะสมในร่างกายและทำลายสุขภาพของคนเราได้เมื่อมีมากถึงระดับหนึ่ง โดยพิษของตะกั่วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดแดง มีผลกระทบต่อระบบประสาท และทำให้เกิดอันตรายต่อไตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Leadตะกั่ว [TU Subject Heading]
Leadขั้วต่อ, สายดินส่วนที่เกาะมาตามเสา, ตะกั่ว [การแพทย์]
Leadสายต่อ [การแพทย์]
Lead (Pb)ตะกั่ว, Example: โลหะสีเทาเข้ม ค่อนข้างอ่อน เกิดอยู่ในแร่หลายชนิดที่สำคัญ คือ กาลีนา (PbS) การถลุงตะกั่วมักได้โลหะเงินออกมาด้วยเล็กน้อย ตะกั่วสะสมในร่างกายและทำลายสุขภาพของคนเราได้เมื่อมีมากถึง ระดับหนึ่ง โดยพิษของตะกั่วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดแดง มีผลกระทบต่อระบบประสาท และทำให้เกิดอันตรายต่อไตได้ [สิ่งแวดล้อม]
lead accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว, หม้อสะสมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วหลายเซลล์ต่อรวมกันแบบอนุกรม  ใช้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lead Acetateเลดอซีเตท, เล็ดแอซิเตท, ลีดอะซีเตท, เลดอะซีเตต [การแพทย์]
Lead Chlorideเลดคลอไรด์ [การแพทย์]
Lead Chromateตะกั่วโครเมท [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lead(marketing) ผู้สนใจ ที่อาจจะเป็นลูกค้า
Image:

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข The Great Dictator (1940)
Where does that lead to?ทางนั้นนําไปสู่ที่ไหนคะ Rebecca (1940)
Oh, it leads to a little cove where we used to keep a boat.ก็แค่อ่าวเล็กๆ ที่เราใช้เก็บเรือน่ะ Rebecca (1940)
It's up to you, you know, to lead us away from it.มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะพาเราออกไปจากมัน Rebecca (1940)
We mustn't lead the young bride astray, must we, Jasper?เราต้องไม่ทําให้เจ้าสาว ออกนอกลู่นอกทางใช่มั้ย แจสเปอร์ Rebecca (1940)
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
How pleased I was when I heard that I was going to lead you on this dangerous and important task.วิธียินดีที่ฉันเป็น เมื่อฉันได้ยินมาว่าฉันจะนำคุณ ในงานที่เป็นอันตรายและที่ สำคัญนี้ How I Won the War (1967)
Why don't we lead the shark into shore instead of him leading us out to sea?ทําไมเราไม่พามันไปทางฝั่ง เเทนที่จะให้มันลากเราออกทะเลล่ะ Jaws (1975)
Born with a steering wheel in his hand and lead in his foot.เกิดมาพร้อมกับพวงมาลัยในมือ ของเขา และนำไปสู่ในการเดินเท้าของ เขา Mad Max (1979)
I told him to always lead with his left.ฉันบอกเขาเสมอนำด้วยซ้าย ของเขา Mad Max (1979)
Lead us not into temptation, but deliver us from evil.""- Phantasm (1979)
Mr Lead Foot, Mr Hot-Rodder, Mr Motor Head?คุณเท้าสารตะกั่ว คุณรอดเดอร้อน คุณหัวมอเตอร์ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leadA cold often leads to all kinds of disease.
leadA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
leadAll roads lead to Rome. [Proverb]
leadAll the roads leading into the city are full of cars.
leadAn apparently small event may lead to a great result.
leadA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
leadAnn is said to be their leader.
leadA question arose as to who should be the leader.
leadA slip of tongue will often lead us to unexpected results.
leadBesides, you lead a charmed life.
leadBob will play the leading role for the first time in the next school festival.
leadBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ชักนำ(n) guide, See also: leader, Syn. ผู้ชักจูง, คนชักนำ, Example: อาจารย์ปรีชา อรัญจารีเป็นผู้ชักนำ “ฝน ธนสุนทร“ เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เกลี้ยกล่อมหรือแนะนำให้เห็นคล้อยตาม
บทบรรณาธิการ(n) leading article, See also: leader, editorial
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย(n) leading man, See also: film actor, film star, star
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง(n) leading lady, See also: film actress, film star, star
แม่บท(n) leading role, Syn. ตัวบทใหญ่, Example: กระทรวงการคลัง จัดประชุมคณะกรรมการร่างแผนแม่บทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
สารตะกั่ว(n) lead
ขาโจ๋(n) leader of the teenage group, Example: เพราะเขาเป็นขาโจ๋ประจำกลุ่ม คนภายนอกจึงมองว่าเขาเป็นคนกวนๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: สมาชิกในกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบทำตัวเด่น, Notes: (สแลง)
ชั้นแนวหน้า(n) forefront, See also: leading position, Syn. ชั้นนำ, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย, Thai Definition: ลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญกว่า, ลำดับที่มีคุณสมบัติเด่นกว่าหรือดีกว่า
พระ(n) leading actor, See also: hero, Syn. ตัวพระ, Example: แม่หนูคนนี้รูปร่างสูงโปร่ง คงจะรำเป็นพระได้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ตัวเอกในเรื่องละคร
ช้างเท้าหน้า(n) leader, See also: husband, Syn. สามี, ผู้นำ, Ant. ช้างเท้าหลัง, Example: สมัยก่อนชายเป็นช้างเท้าหน้าหญิงเป็นช้างเท้าหลังเดี๋ยวนี้เสมอภาคกันตามแบบประชาธิปไตย, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อำนาจบังคับบัญชา[amnāt bangkhapbanchā] (n, exp) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway
อธิป[athip] (n) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord
บัญชา[banchā] (v) EN: order ; command ; direct ; lead  FR: commander ; ordonner ; diriger
บทบรรณาธิการ[botbannāthikān] (n) EN: leading article ; leader ; editorial  FR: éditorial [m]
บุคลิกความเป็นผู้นำ[bukkhalik khwām pen phūnam] (n, exp) EN: leadership qualities
ชักนำ[chaknam] (v) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw  FR: inciter ; tenter
ชี้บอก[chībøk] (v) EN: direct ; point ; guide ; lead  FR: indiquer ; préciser
ชิงอำนาจการนำ[ching amnāt kān nam] (v, exp) EN: contend for leadership  FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ดำเนินชีวิต[damnoēn chīwit] (v, exp) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life  FR: mener sa vie

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAD L EH1 D
LEAD L IY1 D
LEADS L IY1 D Z
LEADER L IY1 D ER0
LEADEN L EH1 D AH0 N
LEADED L EH1 D IH0 D
LEADING L IY1 D IH0 NG
LEADOFF L IY1 D AO2 F
LEADERS L IY1 D ER0 Z
LEADERS' L IY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lead (n) lˈɛd (l e1 d)
lead (v) lˈiːd (l ii1 d)
leads (n) lˈɛdz (l e1 d z)
leads (v) lˈiːdz (l ii1 d z)
leaded (j) lˈɛdɪd (l e1 d i d)
leaden (j) lˈɛdn (l e1 d n)
leader (n) lˈiːdər (l ii1 d @ r)
leading (n) lˈiːdɪŋ (l ii1 d i ng)
lead-in (n) lˈiːd-ɪn (l ii1 d - i n)
leaders (n) lˈiːdəz (l ii1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领导[lǐng dǎo, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ, / ] lead; leading; to lead; leadership; leader, #358 [Add to Longdo]
引发[yǐn fā, ㄧㄣˇ ㄈㄚ, / ] lead to; trigger; initiate, #2,482 [Add to Longdo]
领导人[lǐng dǎo rén, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] leader, #2,828 [Add to Longdo]
领袖[lǐng xiù, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, / ] leader, #4,250 [Add to Longdo]
主角[zhǔ jué, ㄓㄨˇ ㄐㄩㄝˊ, ] leading role; lead, #4,617 [Add to Longdo]
率领[shuài lǐng, ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] lead; command; head, #5,481 [Add to Longdo]
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, ] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money, #6,123 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] lead Pb, metal, atomic number 82, #7,204 [Add to Longdo]
通往[tōng wǎng, ㄊㄨㄥ ㄨㄤˇ, ] lead to, #8,766 [Add to Longdo]
领导者[lǐng dào zhě, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] leader, #10,493 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmacher {m}; Hauptartikel {m}lead story [Add to Longdo]
aus Bleilead ...; made of lead [Add to Longdo]
Bleifritte {f}lead frit [Add to Longdo]
Bleiglasur {f}lead glaze [Add to Longdo]
Bleilässigkeit {f}lead solubility [Add to Longdo]
Blei-Borglasur {f}lead borosilicate glaze [Add to Longdo]
Durchlaufzeit {f}lead time; cycle time [Add to Longdo]
Einführungszeit {f}lead time [Add to Longdo]
Leadwood-Baum {m} [bot.]leadwood [Add to Longdo]
Plombe {f}; Verplombung {f}lead seal; seal [Add to Longdo]
Produktionszeit {f}; Lieferzeit {f}lead time [Add to Longdo]
Vorlaufzeit {f}lead time [Add to Longdo]
Zuführungsdraht {m}lead in [Add to Longdo]
Zuleitungsdraht {m}lead in wire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
どんより[donyori] (n,vs,adv) (1) heavy; leaden; dull; (2) glazed (eyes) [Add to Longdo]
アジ化鉛[アジかなまり, aji kanamari] (n) lead azide [Add to Longdo]
インテル[interu] (n) (1) {comp} Intel (chip manufacturer); (2) interline leads; (P) [Add to Longdo]
ウラン鉛法[ウランなまりほう, uran namarihou] (n) uranium-lead method [Add to Longdo]
エール[e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P) [Add to Longdo]
オピニオンリーダー[opinionri-da-] (n) opinion leader; (P) [Add to Longdo]
カインコンプレックス[kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader [Add to Longdo]
クロム酸鉛[クロムさんなまり, kuromu sannamari] (n) lead chromate (PbCrO4) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セションリーダ[せしょんりーだ, seshonri-da] session leader [Add to Longdo]
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader [Add to Longdo]
プロセスグループリーダ[ぷろせすぐるーぷりーだ, purosesuguru-puri-da] process group leader [Add to Longdo]
リーダー[りーだー, ri-da-] leader [Add to Longdo]
リードタイム[りーどたいむ, ri-dotaimu] lead time [Add to Longdo]
リード線[リードせん, ri-do sen] lead [Add to Longdo]
レディング[れでいんぐ, redeingu] leading [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]
先行ゼロ[せんこうゼロ, senkou zero] leading zero [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lead
   n 1: an advantage held by a competitor in a race; "he took the
      lead at the last turn"
   2: a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white
     when freshly cut but tarnishes readily to dull grey; "the
     children were playing with lead soldiers" [syn: {lead}, {Pb},
     {atomic number 82}]
   3: evidence pointing to a possible solution; "the police are
     following a promising lead"; "the trail led straight to the
     perpetrator" [syn: {lead}, {track}, {trail}]
   4: a position of leadership (especially in the phrase `take the
     lead'); "he takes the lead in any group"; "we were just
     waiting for someone to take the lead"; "they didn't follow
     our lead"
   5: the angle between the direction a gun is aimed and the
     position of a moving target (correcting for the flight time
     of the missile)
   6: the introductory section of a story; "it was an amusing lead-
     in to a very serious matter" [syn: {lead}, {lead-in}, {lede}]
   7: (sports) the score by which a team or individual is winning
     [ant: {deficit}]
   8: an actor who plays a principal role [syn: {star},
     {principal}, {lead}]
   9: (baseball) the position taken by a base runner preparing to
     advance to the next base; "he took a long lead off first"
   10: an indication of potential opportunity; "he got a tip on the
     stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip}, {lead},
     {steer}, {confidential information}, {wind}, {hint}]
   11: a news story of major importance [syn: {lead}, {lead story}]
   12: the timing of ignition relative to the position of the
     piston in an internal-combustion engine [syn: {spark
     advance}, {lead}]
   13: restraint consisting of a rope (or light chain) used to
     restrain an animal [syn: {leash}, {tether}, {lead}]
   14: thin strip of metal used to separate lines of type in
     printing [syn: {lead}, {leading}]
   15: mixture of graphite with clay in different degrees of
     hardness; the marking substance in a pencil [syn: {lead},
     {pencil lead}]
   16: a jumper that consists of a short piece of wire; "it was a
     tangle of jumper cables and clip leads" [syn: {jumper
     cable}, {jumper lead}, {lead}, {booster cable}]
   17: the playing of a card to start a trick in bridge; "the lead
     was in the dummy"
   v 1: take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can
      you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the
      palace" [syn: {lead}, {take}, {direct}, {conduct}, {guide}]
   2: have as a result or residue; "The water left a mark on the
     silk dress"; "Her blood left a stain on the napkin" [syn:
     {leave}, {result}, {lead}]
   3: tend to or result in; "This remark lead to further arguments
     among the guests"
   4: travel in front of; go in advance of others; "The procession
     was headed by John" [syn: {lead}, {head}]
   5: cause to undertake a certain action; "Her greed led her to
     forge the checks"
   6: stretch out over a distance, space, time, or scope; run or
     extend between two points or beyond a certain point; "Service
     runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very
     far"; "My memory extends back to my fourth year of life";
     "The facts extend beyond a consideration of her personal
     assets" [syn: {run}, {go}, {pass}, {lead}, {extend}]
   7: be in charge of; "Who is heading this project?" [syn: {head},
     {lead}]
   8: be ahead of others; be the first; "she topped her class every
     year" [syn: {lead}, {top}]
   9: be conducive to; "The use of computers in the classroom lead
     to better writing" [syn: {contribute}, {lead}, {conduce}]
   10: lead, as in the performance of a composition; "conduct an
     orchestra; Barenboim conducted the Chicago symphony for
     years" [syn: {conduct}, {lead}, {direct}]
   11: lead, extend, or afford access; "This door goes to the
     basement"; "The road runs South" [syn: {go}, {lead}]
   12: move ahead (of others) in time or space [syn: {precede},
     {lead}] [ant: {follow}]
   13: cause something to pass or lead somewhere; "Run the wire
     behind the cabinet" [syn: {run}, {lead}]
   14: preside over; "John moderated the discussion" [syn:
     {moderate}, {chair}, {lead}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top