ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lax

L AE1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lax-, *lax*
English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lax(adj) ซึ่งไม่เข้มงวด, Syn. careless
lax(adj) ซึ่งออกเสียงไม่เกร็งลิ้น
lax(adj) หลวม, See also: หย่อน, ไม่ตึง, ไม่แน่นหนา, Syn. loose
laxity(n) ความหย่อน, See also: ความหลวม, Syn. looseness
laxation(n) ความหย่อน
laxative(adj) เกี่ยวกับยาระบาย, See also: ซึ่งช่วยระบาย, ซึ่งประกอบด้วยยาระบาย
laxative(adj) ที่ทำให้ผ่อนคลาย, Syn. relaxing, loosening, Ant. confining, binding
laxative(n) ยาระบาย, See also: ยาถ่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lax(แลคซฺ) adj. หย่อน,ไม่ตึง,หละหลวม,เหลวไหล,ไม่แน่ชัด,คลุมเครือ,ลวก ๆ, See also: laxness n. ดูlax
laxation(แลค'ซะเชิน) n. ความหย่อน,ความหละหลวม,ความไม่แน่ชัด,ความคลุมเครือ,การถ่ายอุจจาระ, Syn. loosening
laxative(แลค'ซะทิฟว) n. ยาถ่าย,ยาระบาย,ยาแก้ท้องผูก. adj. เกี่ยวกับยาถ่าย,ระบายท้อง,หลวม,หย่อน,ท้องเดิน., See also: laxativeness n. ดูlaxative, Syn. aperient
laxity(แลค'ซิที) n. ความหย่อน,ความหลวม,การปล่อยปะละเลย, Syn. looseness
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
chemoprophylaxisn. การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี
flax(แฟคซฺ) n. ปอ,ป่าน,ใยป่าน,ใยปอ,พืชที่ใช้ทำผ้าลินิน,พืชคล้ายป่าน
flaxen(แฟลค'เซิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายป่าน,เกี่ยวกับสีเหลืองอ่อนของป่ายหรือปอ., Syn. flaxy
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก
parallax(แพ'ระแลคซฺ) n. การเคลื่อนจากที่ของวัตถุ ที่เนื่องจากผู้สังเกตเคลื่อนไหวหรือตาหรือศีรษะเคลื่อนไหว, See also: parallactic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล
laxative(n) ยาถ่าย,ยาระบาย
laxity(n) ความหย่อน,ความหละหลวม,ความเหลวไหล
flax(n) ต้นฝ้าย,ต้นปอ,ต้นป่าน,ผ้าลินิน
flaxen(adj) ทำด้วยฝ้าย,ทำด้วยผ้าลินิน
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
relax(vi, vt) ผ่อนคลาย,หย่อนลง,ผ่อน,ปล่อย,ระบาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lax-หย่อน, หลวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laxโปร่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lax vowelสระคลาย [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
laxative; aperientยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laxativesยาระบายอ่อน ๆ, ยาระบาย [การแพทย์]
Laxatives, Bulkยาระบาย [การแพทย์]
Laxatives, Fiberยาระบายที่มีกาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laxA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.
laxBetter short and sweet, than long and lax.
laxSome member countries have been lax in abiding by G-7 agreements.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
บีบแตร[bīp traē] (v, exp) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot  FR: klaxonner
ดาราจักร[dārājak] (n) EN: galaxy  FR: galaxie [f]
ใจเย็นลง[jai yen long] (v, exp) EN: chill out  FR: se relaxer ; décompresser
กาแล็กซี[kālaeksī] (n) EN: galaxy  FR: galaxie [f]
กาแล็กซีดำมืด[kālaeksī dam meūt] (n, prop) EN: dark galaxy  FR: galaxie noire [f]
การพัก[kān phak] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [m]
การพักผ่อน[kān phakphǿn] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment

CMU English Pronouncing Dictionary
LAX L AE1 K S
LAXEY L AE1 K S IY0
LAXALT L AE1 K S AA0 L T
LAXITY L AE1 K S AH0 T IY0
LAXSON L AE1 K S AH0 N
LAXTON L AE1 K S T AH0 N
LAXATIVE L AE1 K S AH0 T IH0 V
LAXATIVES L AE1 K S AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lax (j) lˈæks (l a1 k s)
laxly (a) lˈæksliː (l a1 k s l ii)
laxity (n) lˈæksɪtiː (l a1 k s i t ii)
laxative (n) lˈæksətɪv (l a1 k s @ t i v)
laxities (n) lˈæksɪtɪz (l a1 k s i t i z)
laxatives (n) lˈæksətɪvz (l a1 k s @ t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] lax; yielding; unhurried, #49 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] lax; negligent, #23,601 [Add to Longdo]
泻药[xiè yào, ㄒㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, / ] laxative, #59,285 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laxheit {f}laxity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
アナフィラキシー[anafirakishi-] (n) Anaphylaxie (ger [Add to Longdo]
アンドロメダ銀河[アンドロメダぎんが, andoromeda ginga] (n) Andromeda galaxy [Add to Longdo]
ギャラクシー[gyarakushi-] (n) (See 銀河) galaxy [Add to Longdo]
クラクション[kurakushon] (n) Klaxon; car horn; (P) [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
コンパクト銀河[コンパクトぎんが, konpakuto ginga] (n) compact galaxy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パララックス[ぱららっくす, pararakkusu] parallax [Add to Longdo]
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lax
   adj 1: lacking in rigor or strictness; "such lax and slipshod
       ways are no longer acceptable"; "lax in attending
       classes"; "slack in maintaining discipline" [syn: {lax},
       {slack}]
   2: pronounced with muscles of the tongue and jaw relatively
     relaxed (e.g., the vowel sound in `bet') [ant: {tense}]
   3: lacking in strength or firmness or resilience; "a lax rope";
     "a limp handshake" [ant: {tense}]
   4: emptying easily or excessively; "loose bowels" [syn: {lax},
     {loose}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top