ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lawgiver

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawgiver-, *lawgiver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawgiver(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย, Syn. lawmaker

English-Thai: Nontri Dictionary
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ,ผู้บัญญัติกฎ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawgiver (n) lˈɔːgɪvər (l oo1 g i v @ r)
lawgivers (n) lˈɔːgɪvəz (l oo1 g i v @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lawgiver
   n 1: a maker of laws; someone who gives a code of laws [syn:
      {lawgiver}, {lawmaker}]

  

 
lawgiver
 • ผู้บัญญัติกฎหมาย[Lex2]
 • (n) ผู้ออกกฎ,ผู้บัญญัติกฎ [Nontri]
 • (n) /l'ɔːgɪvər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top