ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lawfully

L AO1 F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawfully-, *lawfully*, lawful
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawfullyWhen a president or a governor acts wisely and lawfully, Americans express their approval by reelecting him and by supporting his political party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยถูกกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai Definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
โดยชอบด้วยกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. โดยถูกกฎหมาย, Example: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยนิตินัย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. ตามกฎหมาย, Example: เขาเป็นสามีของเธอโดยนิตินัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยมิชอบ[dōi michøp] (adv) EN: improperly ; unlawfully

CMU English Pronouncing Dictionary
LAWFULLY L AO1 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawfully (a) lˈɔːfəliː (l oo1 f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lawfully
   adv 1: in a manner acceptable to common custom; "you cannot do
       this legitimately!" [syn: {legitimately}, {lawfully},
       {licitly}] [ant: {illegally}, {illegitimately},
       {illicitly}, {lawlessly}]
   2: by law; conforming to the law; "we are lawfully wedded now"
     [syn: {legally}, {lawfully}, {de jure}] [ant: {unlawfully}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top