ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lawbreaker

L AO1 B R EY2 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawbreaker-, *lawbreaker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawbreaker(n) ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย, See also: ผู้กระทำผิดกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย,ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lawbreaker(n) ผู้ทำผิดกฎหมาย,ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร้าย(n) criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย[phū fāfeūn kotmāi] (v, exp) EN: lawbreaker
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
LAWBREAKER L AO1 B R EY2 K ER0
LAWBREAKERS L AO1 B R EY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawbreaker (n) lˈɔːbrɛɪkər (l oo1 b r ei k @ r)
lawbreakers (n) lˈɔːbrɛɪkəz (l oo1 b r ei k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
違法者[いほうしゃ, ihousha] (n) lawbreaker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lawbreaker
      n 1: someone who violates the law [syn: {violator},
           {lawbreaker}, {law offender}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top