ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laughter

L AE1 F T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laughter-, *laughter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laughter(n) การหัวเราะ, Syn. laughing
laughter(n) เสียงหัวเราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laughter(ลาฟ'เทอะ) n. การหัวเราะ,เสียงหัวเราะ,อาการขบขัน,สิ่งที่น่าหัวเราะ, Syn. hilarity, merriment
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน
slaughter(สลอ'เทอะ) vt.,n. (การ) ฆ่าสัตว์,ฆ่าเป็นอาหาร,ฆ่าอย่างทารุณหรือรุนแรง,สังหารหมู่., See also: slaughterer n., Syn. carnage, massacre
slaughterhousen. โรงฆ่าสัตว์, Syn. abattoir pl. slaughterhouses

English-Thai: Nontri Dictionary
laughter(n) การหัวเราะ,เสียงหัวเราะ,ความขบขัน
manslaughter(n) การฆาตกรรม
slaughter(n) การสังหาร,การฆ่า,การเข่นฆ่า
slaughter(vt) สังหาร,ฆ่า,เข่นฆ่า
slaughterhouse(n) โรงฆ่าสัตว์
slaughterous(adj) ทำลายล้างกัน,ฆ่าฟันกัน,โหดเหี้ยม,ทารุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laughter reflexรีเฟล็กซ์หัวเราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laughterการหัวเราะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laughterAll at once the bride burst into laughter.
laughterAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
laughterAs soon as I saw him, I burst into laughter.
laughterAt his joke, the all burst into laughter.
laughterAt my joke, the audience burst into laughter.
laughterEverybody burst Into laughter.
laughterEveryone burst into laughter.
laughterEveryone in the audience burst into simultaneous laughter.
laughterHearing the joke, he burst into laughter.
laughterHe burst into laughter.
laughterHe is disposed to laughter.
laughterHer laughter echoed through the house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัส(n) laughter, See also: amusement, joy, merriment, mirth, Syn. การหัวเราะ, การรื่นเริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาบัตร[ātyābat] (n) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals
ฮา[hā] (v) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter  FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
ไก่เชือดแล้ว[kai cheūat laēo] (n, exp) EN: slaughtered chicken  FR: poulet découpé [m]
การฆ่าสัตว์[kān khā sat] (n, exp) EN: slaughter  FR: abattage [m]
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ขำตกเก้าอี้[kham tok kao-ī] (v, exp) EN: die with laughter
ฆาตกรรม[khāttakam] (n) EN: manslaughter ; homicide  FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
ล้ม[lom] (v) EN: slaughter ; butcher ; kill  FR: tuer
เพชฌฆาต[phetchakhāt] (n) EN: executioner ; hangman ; slaughterer  FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]
โรงฆ่าสัตว์[rōngkhāsat] (n) EN: slaughterhouse ; abattoir ;  FR: abattoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUGHTER L AE1 F T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laughter (n) lˈaːftər (l aa1 f t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hā, ㄏㄚ, ] laughter; yawn; abbr. for Kazakhstan, #751 [Add to Longdo]
笑声[xiào shēng, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] laughter, #7,988 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lachen {n} | ein kurzes Lachenlaughter | a ripple of laughter [Add to Longdo]
Lachfältchen {n} | Lachfältchen {pl}laughter line | laughter lines [Add to Longdo]
glückliches Lachenlaughter and happiness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からから[karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter [Add to Longdo]
けらけら[kerakera] (adv) (on-mim) cackling (sound of shrill laughter) [Add to Longdo]
わはは[wahaha] (int,adv-to) Wa-haha!; vigorous laughter [Add to Longdo]
ククク;クックックッ;くっくっくっ[kukuku ; kukkukkutsu ; kukkukkutsu] (int) evil laughter [Add to Longdo]
クックッ[kukkutsu] (n,adv-to) (1) chuckle; stifled laughter; giggle; (2) cluck; coo (bird call) [Add to Longdo]
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide [Add to Longdo]
皆殺し;鏖[みなごろし, minagoroshi] (n) massacre; annihilation; wholesale slaughter [Add to Longdo]
危険運転致死罪[きけんうんてんちしざい, kiken'untenchishizai] (n) vehicular manslaughter [Add to Longdo]
嬉笑[きしょう, kishou] (n) happy laughter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laughter
   n 1: the sound of laughing [syn: {laugh}, {laughter}]
   2: the activity of laughing; the manifestation of joy or mirth
     or scorn; "he enjoyed the laughter of the crowd"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top