ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

latch

L AE1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -latch-, *latch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
latch(n) กลอน, See also: สายยู, สลักประตู, สลักกุญแจ
latch(vt) ใส่กลอน, See also: ลั่นกุญแจ, ลงกลอน, Syn. fasten, secure, bolt, hook, close
latch(vi) ใส่กลอน, See also: ส่วนกุญแจ, ลงกลอน
latch on(phrv) เข้าสิ่งที่พูด (โดยเฉพาะเรื่องที่ตลก), Syn. catch on
latchkey(n) กุญแจที่ใช้ล็อกประตู (โดยเฉพาะด้านนอก), See also: ลูกกุญแจสายยู
latchkey(adj) เกี่ยวกับเด็กที่อยู่ภายในบ้านโดยไม่มีคนดูแลหลังเลิกเรียน
latch onto(phrv) ยึดไว้แน่น, See also: จับไว้แน่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latch(แลทชฺ) {latched,latching,latches} n. กลอน,สายยู,สลัก,สลักประตู,กลอนหน้าต่าง,สลักกุญแจ. vt. ลงกลอน,ใส่สลัก,ลั่นกุญแจ. -Phr. (latch onto ได้รับ เข้าใจ ยึดไว้)
latchet(แลช'ชิท) n. สายเชือกผูกรองเท้า
latchkey(แลช'คี) n. กุญแจปิดเปิด,สลักประตูหรือหน้าต่าง,ลูกกุญแจสายยู
latchstring(แลช'สทริง) n. เชือกสอดรูประตูเพื่อดึงสลักชื้นจากภายนอก
unlatch(อันแลทชฺ') vt.,vi. ดึงกลอนออก,ไม่ได้ใส่กลอน, Syn. unfasten, become unlatched

English-Thai: Nontri Dictionary
latch(n) กลอน,สลักประตู,สายยู,สลักกุญแจ
latch(vi) ลงกลอน,ลั่นกุญแจ,ใส่กลอน,ใส่กุญแจ
latchkey(n) กุญแจไขสายยู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
latchแลตช์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
latchแลตซ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
latch[แลทชฺ] (vi) เลิกโต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
latchFrom about age 6, I led the life of a latchkey kid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลั่นดาล(v) bolt, See also: latch, lock, Syn. ลงสลัก, เสือกกลอน, ลงกลอน, เลื่อนสลัก, Example: เธอลั่นดาลประตูไม่ยอมให้ใครเข้าไป
สลัก(n) bolt, See also: latch, bar, lock, hasp, Syn. กลอน, Example: ผมจะต้องออกแบบรายละเอียดถึงน๊อตทุกตัว สลักทุกตัว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องกั้นหรือกลอนประตูหน้าต่างแบบเก่าที่ลงไว้เพื่อไม่ให้เลื่อนหรือผลักเข้าไปได้
ลงกลอน(v) lock, See also: latch, bolt, Syn. ล็อค, ใส่กลอน, Example: คนกรุงเทพฯ เวลาออกจากบ้านพร้อมใจกันปิดประตู ใส่กุญแจ ลงกลอนรอบด้าน
ล็อค(v) lock, See also: latch, bolt, Example: โปรแกรมที่ใช้งานได้หลายคนต้องมีระบบล็อคแฟ้มข้อมูล และล็อครายการข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล, Notes: (อังกฤษ)
ใส่กลอน(v) lock, See also: latch, bolt, Syn. ล็อค, ลงกลอน, ลั่นกลอน, Example: ประตูไม่ได้ใส่กลอนหรอก ผลักเข้ามาได้เลย
กลอน(n) bolt, See also: latch, Syn. สลัก, ดาล, Example: คนกรุงเทพฯ กลัวคนมาร้ายกันนักกำชับกำชาให้ดูแลปิดประตูลงกลอนให้ดี, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ไม้ขัดประตูหน้าต่าง, เครื่องสลักประตูหน้าต่าง
ดาล(n) latch, See also: bolt, bar, Syn. สลักประตู, กลอน, สลัก, Example: เธอลั่นดาลประตูไม่ยอมให้ใครเข้าไป, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: กลอนประตูที่ทำด้วยไม้สำหรับขัดบานประตู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดาล[baidān] (n) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch
กลอน[kløn] (n) EN: lock ; bolt ; latch  FR: verrou [m] ; loquet [m] ; targette [f]
กุญแจ[kunjaē] (n) EN: key ; lock ; padlock ; latchkey  FR: clé [f] ; clef [f] ; cadenas [m]
ลั่นดาล[landān] (v) EN: bolt ; latch ; lock  FR: verrouiller
ลงกลอน[longkløn] (v) EN: lock ; latch ; bolt  FR: verrouiller
สลัก[salak] (n) EN: bolt ; latch ; bar ; lock ; hasp ; pin ; peg

CMU English Pronouncing Dictionary
LATCH L AE1 CH
LATCHAW L AE1 CH AO0
LATCHED L AE1 CH T
LATCHES L AE1 CH AH0 Z
LATCHES L AE1 CH IH0 Z
LATCHING L AE1 CH IH0 NG
LATCHKEY L AE1 CH K IY2
LATCHFORD L AE1 CH F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
latch (v) lˈætʃ (l a1 ch)
latched (v) lˈætʃt (l a1 ch t)
latches (v) lˈætʃɪz (l a1 ch i z)
latching (v) lˈætʃɪŋ (l a1 ch i ng)
latchkey (n) lˈætʃkiː (l a1 ch k ii)
latchkeys (n) lˈætʃkiːz (l a1 ch k ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] latch of door; seal, #40,085 [Add to Longdo]
门闩[mén shuān, ㄇㄣˊ ㄕㄨㄢ, / ] latch, #76,853 [Add to Longdo]
锁存器[suǒ cún qì, ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄧˋ, / ] latch (electronic), #135,394 [Add to Longdo]
抱粗腿[bào cū tuǐ, ㄅㄠˋ ㄘㄨ ㄊㄨㄟˇ, ] latch on to the rich and powerful, #555,129 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drücker {m} (auf Türen)latch key [Add to Longdo]
Riegel {m} | nur mit einem Riegel verschlossenlatch | on the latch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっぷり[gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
ナイトラッチ[naitoracchi] (n) night latch [Add to Longdo]
ナイラッチ[nairacchi] (n) (abbr) nylon latch [Add to Longdo]
ポトラッチ[potoracchi] (n) potlatch [Add to Longdo]
ラッチ[racchi] (n,vs) latch; (P) [Add to Longdo]
掛け金;掛金[かけがね, kakegane] (n) (1) latch; lock; sneck; (2) (arch) joint of the jaw [Add to Longdo]
鍵っ子[かぎっこ, kagikko] (n) latchkey child [Add to Longdo]
差し手[さして, sashite] (n) (in sumo) slipping one's hand beneath the opponent's arm and latching on to the underside of his belt [Add to Longdo]
受け壺;受壺[うけつぼ, uketsubo] (n) (See 掛け金・かけがね・1) part of a lock that receives the latch; keeper; strike [Add to Longdo]
留め具[とめぐ, tomegu] (n) latch; clasp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラッチ[らっち, racchi] latch (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 latch
   n 1: spring-loaded doorlock that can only be opened from the
      outside with a key [syn: {latch}, {door latch}]
   2: catch for fastening a door or gate; a bar that can be lowered
     or slid into a groove
   v 1: fasten with a latch; "latch the door"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top