ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lastly

L AE1 S T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lastly-, *lastly*, last
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lastly(adv) สุดท้าย, See also: ท้ายนี้, Syn. finally, in conclusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lastly(ลาสทฺ'ลี) adv. ในที่สุด,โดยสรุป,สุดท้ายนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
lastly(adv) ในที่สุด,สุดท้ายนี้,โดยสรุป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดท้าย(adv) finally, See also: lastly, at last, last, Syn. ในที่สุด, ลงท้าย, Ant. เริ่มแรก, Example: เขาถูกเด้งจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และสุดท้ายทนแรงกดดันไม่ไหวจำต้องลาออกจาก ส.ส., Thai Definition: ทีหลังเพื่อน, หลังสุด
ท้ายที่สุด(adv) at last, See also: lastly, finally, Syn. ในบั้นปลาย, สุดท้ายนี้, ในที่สุด, สุดท้าย, ตอนท้าย, Ant. เริ่มแรก, แต่แรก, Example: ท้ายที่สุดเรื่องจริงก็เปิดเผยออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในที่สุด[nai thīsut] (adv) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately  FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
ท้ายที่สุด[thāi thīsut] (adv) EN: at last; lastly; finally

CMU English Pronouncing Dictionary
LASTLY L AE1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lastly (a) lˈaːstliː (l aa1 s t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lastly
      adv 1: the item at the end; "last, I'll discuss family values"
             [syn: {last}, {lastly}, {in conclusion}, {finally}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top