ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

last-ditch

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -last-ditch-, *last-ditch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
last-ditch(adj) ที่สุดท้าย, See also: ที่ทำครั้งสุดท้าย
last-ditch effort(idm) ความพยายามขั้นสุดท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
last-ditch(ลาสทฺ'ดิทชฺ) adj. ด่านสุดท้าย,แผนสุดท้าย,พยายามครั้งสุดท้าย, See also: last-ditcher n. ดูlast-ditch

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
last-ditchI will fight a last-ditch battle.
last-ditchThe minority party made a last-ditch effort to block passage of the bills.

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮余の一策[きゅうよのいっさく, kyuuyonoissaku] (n) (See 窮余の策) desperate measure; last-ditch effort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  last-ditch
      adj 1: of something done as a final recourse (especially to
             prevent a crisis or disaster); "a last-ditch attempt"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top