ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

last minute

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -last minute-, *last minute*
English-Thai: Longdo Dictionary
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last-minute

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
last minuteAt the last minute.
last minuteGot cancelled at the last minute. 'Deferred to next week'.
last minuteHe promised to help me, but at the last minute he let me down.
last minuteI am sorry to cancel the appointment at the last minute.
last minuteI waited until the last minute.
last minuteTakeshi promised to help me with my homework, but at the last minute he let me down.
last minuteThe game was canceled at the last minute.
last minuteThis time, the same as always, I crammed at the last minute.
last minuteWords failed me at the last minute.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎりぎりまで;ギリギリまで[girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
駆け込む;駆込む;かけ離む[かけこむ, kakekomu] (v5m,vi) to rush in (at the last minute); to stampede [Add to Longdo]
泥縄式[どろなわしき, doronawashiki] (n,adj-no) last minute; eleventh hour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 last minute
   n 1: the latest possible moment; "money became available at the
      eleventh hour"; "at the last minute the government changed
      the rules" [syn: {eleventh hour}, {last minute}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top