ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laser printer

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laser printer-, *laser printer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laser printer(n) เครื่องพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงเลเซอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอดลงสู่กระดาษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วนคุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย ดู dot matrix printer เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [คอมพิวเตอร์]
Laser printersเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์[khreūangphim lēsoē] (n, exp) EN: laser printer  FR: imprimante laser [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
激光打引机[jī guāng dǎ yǐn jī, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˇ ㄧㄣˇ ㄐㄧ, / ] laser printer [Add to Longdo]
镭射印表机[léi shè yìn biǎo jī, ㄌㄟˊ ㄕㄜˋ ㄧㄣˋ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ, / ] laser printer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レーザープリンタ;レーザープリンター[re-za-purinta ; re-za-purinta-] (n) laser printer [Add to Longdo]
レーザー印字装置[レーザーいんじそうち, re-za-injisouchi] (n) {comp} laser printer [Add to Longdo]
レーザプリンタ[re-zapurinta] (n) {comp} laser printer; laser beam printer [Add to Longdo]
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] (n) {comp} laser printer; laser beam printer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レーザプリンタ[れーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  laser printer
      n 1: electrostatic printer that focuses a laser beam to form
           images that are transferred to paper electrostatically

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top