ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lasagna

L AA0 S AA1 N Y AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lasagna-, *lasagna*
English-Thai: Longdo Dictionary
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:

CMU English Pronouncing Dictionary
LASAGNA L AA0 S AA1 N Y AH0
LASAGNA L AH0 Z AA1 N Y AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千层面[qiān céng miàn, ㄑㄧㄢ ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] lasagna [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラザニア;ラザーニャ;ラザニエ;ラザーニェ;ラサニヤ[razania ; raza-nya ; razanie ; raza-nie ; rasaniya] (n) lasagna (ita [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lasagna
   n 1: baked dish of layers of lasagna pasta with sauce and cheese
      and meat or vegetables [syn: {lasagna}, {lasagne}]
   2: very wide flat strips of pasta [syn: {lasagna}, {lasagne}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top