ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lapsed

L AE1 P S T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lapsed-, *lapsed*, laps, lapse
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Luckily, I'm insured. Oh, wait. Our policy lapsed.โชคดีที่รถคนนี้มีประกัน เอ๊ะ หรือไม่มีนะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
You do know your insurance has lapsed?คุณรู้ไหมคะ ว่าประกันภัยของคุณหมดอายุแล้ว Fa Guan (2009)
I m a lapsed Episcopalian.ผมเลิกนับถือนิกายอิปิสโคปัลแล้ว The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I'm a lapsed vegetarian. I...ฉันเป็นมังสวิรัติที่ผิดพลาดไป ฉัน.. Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
He's lapsed into a coma.เขาเข้าสู่โคม่า Us or Them (2011)
Yeah, this is the guy. Coverage lapsed.ก็คนนั้นไง The Girl Next Door (2011)
I, uh, yeah, I lapsed.ฉัน เอ่อ ใช่ฉันพลาดไป The Three Bad Wolves (2011)
And you have officially lapsed over into clueless, my friend.และพวกคุณกำลังกลายเป็นพวก ไร้ปัญญาอย่างแท้จริง สหาย Lekio (2012)
She lapsed into a fugue state.เธอถูกส่งกลับประเทศไปแล้ว Trapped (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lapsedHe lapsed into despair after that accident.
lapsedHe lapsed morally.
lapsedI am a lapsed vegetarian.

CMU English Pronouncing Dictionary
LAPSED    L AE1 P S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lapsed    (v) lˈæpst (l a1 p s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
経過計時機構[けいかけいじきこう, keikakeijikikou] (n) {comp} elapsed timer [Add to Longdo]
経過時間[けいかじかん, keikajikan] (n) {comp} elapsed time [Add to Longdo]
経時優先[けいじゆうせん, keijiyuusen] (n) {comp} elapsed aging [Add to Longdo]
行き倒れ[いきだおれ;ゆきだおれ, ikidaore ; yukidaore] (n) person collapsed and dying (dead) in the street [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
経過計時機構[けいかとけいきこう, keikatokeikikou] elapsed timer [Add to Longdo]
経過時間[けいかじかん, keikajikan] elapsed time [Add to Longdo]
経時優先[けいじゆうせん, keijiyuusen] elapsed aging [Add to Longdo]
分間[ふんかん, funkan] elapsed second(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lapsed
      adj 1: no longer active or practicing; "a lapsed Catholic" [syn:
             {lapsed}, {nonchurchgoing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top