ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

landward

L AE1 N D W ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -landward-, *landward*, landwar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
landward(adv) เข้าหาแผ่นดิน, See also: มุ่งไปยังแผ่นดิน, Syn. landwards
landward(adj) หันไปทางแผ่นดิน, See also: ที่หันหน้ามุ่งสู่แผ่นดิน
landwards(adv) เข้าหาแผ่นดิน, See also: มุ่งไปยังแผ่นดิน, Syn. landward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
landward(แลนดฺ'เวิร์ด) adv. เข้าหาแผ่นดิน adj. มุ่งสู่แผ่นดิน, See also: landwards adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
landward(adj) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,หันเข้าฝั่ง
landward(adv) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
landwards(adj) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,หันเข้าฝั่ง
landwards(adv) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,ลึกเข้าไปในแผ่นดิน

CMU English Pronouncing Dictionary
LANDWARD L AE1 N D W ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
landward (a) lˈændwəd (l a1 n d w @ d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  landward
      adv 1: toward land; "landward, miles of rough grass marshes melt
             into low uplands" [syn: {landward}, {landwards}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top