ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lamppost

L AE1 M P P OW2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lamppost-, *lamppost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lamppost(n) เสาไฟถนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lamppost(แลมพ'โพสทฺ) n. เสาดวงไฟถนน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lamppostHe ran the car into a lamppost.

CMU English Pronouncing Dictionary
LAMPPOST L AE1 M P P OW2 S T
LAMPPOST L AE1 M P OW2 S T
LAMPPOSTS L AE1 M P P OW2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lamppost (n) lˈæmpoust (l a1 m p ou s t)
lampposts (n) lˈæmpousts (l a1 m p ou s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灯柱[dēng zhù, ㄉㄥ ㄓㄨˋ, / ] lamppost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lamppost
      n 1: a metal post supporting an outdoor lamp (such as a
           streetlight)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top