ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lakes

L EY1 K S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lakes-, *lakes*, lake
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornflakes(คอร์น'เฟลคซฺ) n.,pl. แผ่นข้าวโพดสำหรับผสมกับน้ำนมกินเป็นอาหารมื้อเช้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lakesทะเลสาบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That take place at lakes with boats and friends and noodle salad.อย่างเกิดขึ้นบนเรือในทะเลสาป กับเพื่อน ๆ แล้วก็อาหารกลางวัน As Good as It Gets (1997)
If you're gonna get out on some big water like the lakes or river, you're gonna need something that you can cast out there a pretty good ways.ถ้าอยากออกไปแม่น้ำกว้างๆ เหมือนทะเลสาบหรือแม่น้ำ ต้องมีสิ่ง ที่จะจับของเยี่ยมๆได้ Walk the Line (2005)
see, people think that what happens in oceans and lakes doesn't affect their lives.นี่ ผู้คนคิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรและทำเลสาปไม่มีผลกระทบต่อชีวิต Aqua (2005)
This is Lake Chad, once one of the largest lakes in the world.นี่คือทะเลสาบชาด ที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก An Inconvenient Truth (2006)
And the Great Lakes are the remnants of that huge lake.ทะเลสาบเกรทเลคคือเศษเสี้ยวที่ยังเหลืออยู่ ของทะเลสาบมหึมานั้น An Inconvenient Truth (2006)
This shows what happens to the crevasses, and when lakes form, they create what are called mouIins.นี่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับรอยแยก เมื่อแอ่งน้ำก่อตัวเป็นทะเลสาบ มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าปล่องน้ำ An Inconvenient Truth (2006)
Lakes and rivers dried up, forests became deserts, and whole continents were reduced to nothing more than barren wastelands.ทะเลสาบและแม่น้ำต่างเหือดแห้ง ป่าไม้กลายเป็นทะเลทราย และผืนแผ่นดินกลับกลายเป็น... ดินแดนอันเวิ้งว้างว่างเปล่า Resident Evil: Extinction (2007)
In Siberia, the frozen surfaces of the lakes in winter contain the traces of the forces that water deploys when it freezes.ในไซบีเรีย, พื้นผิวของทะเลสาบ เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว มีร่องรอยการบีบอัดขณะที่น้ำเป็นน้ำแข็ง Home (2009)
Water levels in the catchment lakes along its course are plummeting.ระดับน้ำในทะเลสาบ ลดต่ำลงไปมาก Home (2009)
On Greenland's surface, lakes are appearing on the landscape.ในกรีนแลนด์, มีทะเลสาบเกิดขึ้นบนพื้นดิน Home (2009)
These forests and lakes supply all the drinking water of the city needs.ป่าและทะเลสาบเหล่านี้ ให้น้ำดื่มแก่พลเมืองทั้งหมด Home (2009)
We still have half the world's forests, thousands of rivers, lakes and glaciers, and thousands of thriving species.เรายังเหลือป่าอีกครึ่งโลก แม่น้ำ, ทะเลสาบและธารน้ำแข็งนับพัน และสิ่งมีชีวิตที่เติบโตขึ้นนับพัน Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lakesEvery spring, the winter ice melts into the streams and rivers and lakes.
lakesThe church is surrounded with woods and lakes.
lakesThe Great Lakes supply drinking water.
lakesThere are beautiful lakes here and there.
lakesThe water in lakes and rivers is usually fresh.
lakesWe put up at a lakeside hotel for the night.

CMU English Pronouncing Dictionary
LAKES L EY1 K S
LAKES' L EY1 K S
LAKESIDE L EY1 K S AY2 D
LAKESHORE L EY1 K SH AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lakes (n) lˈɛɪks (l ei1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
湖畔[hú pàn, ㄏㄨˊ ㄆㄢˋ, ] lakeside, #15,708 [Add to Longdo]
湖边[hú biān, ㄏㄨˊ ㄅㄧㄢ, / ] lakeside, #18,106 [Add to Longdo]
湖沼[hú zhǎo, ㄏㄨˊ ㄓㄠˇ, ] lakes and marshes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーンフレーク;コーンフレークス[ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes [Add to Longdo]
レークサイド[re-kusaido] (n) lakeside [Add to Longdo]
レイクサイド[reikusaido] (n) (See 湖畔) lakeside [Add to Longdo]
牡丹雪[ぼたんゆき, botanyuki] (n) large snowflakes [Add to Longdo]
湖岸[こがん, kogan] (n,adj-no) lakeshore; lakeside [Add to Longdo]
湖沼[こしょう, koshou] (n) lakes and marshes; (P) [Add to Longdo]
五大湖[ごだいこ, godaiko] (n) the Great Lakes [Add to Longdo]
細雪[ささめゆき, sasameyuki] (n) light snow fall; small snow flakes [Add to Longdo]
削り[けずり, kezuri] (n) shavings; flakes [Add to Longdo]
春の水[はるのみず, harunomizu] (exp,n) lakes and torrents of spring (overflowing with water) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top