ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lake

L EY1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lake-, *lake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lake(n) ทะเลสาบ, See also: บึงขนาดใหญ่, Syn. loch, basin
lake(n) บ่อน้ำมัน
lake(n) สีแดงเข้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lake(เล็ค) n. ทะเลสาบ,บึงขนาดใหญ่มาก
cornflakes(คอร์น'เฟลคซฺ) n.,pl. แผ่นข้าวโพดสำหรับผสมกับน้ำนมกินเป็นอาหารมื้อเช้า
flake(เฟลค) {flaked,flaking,flakes} n. แผ่นบาง ๆ ,ชิ้นเล็ก ๆ ,ก้อนเล็ก ๆ ,ชั้น. vi. ปลอกเป็นแผ่นบาง ๆ vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ,ปกคลุมไปด้วยเกล็ดหิมะ,กลายเป็นแผ่นบาง ๆ
salt laken. ทะเลสาบน้ำเค็ม
slake(สเลค) vi.,vt. (ทำให้) บรรเทา,เย็นลง,รู้สึกสดชื่น,เฉื่อยชาลง, (หินปูน) แตกตัวด้วยน้ำ., See also: slakable, slakeable adj. slaker n., Syn. allay
snowflake(สโน'เฟลค) n. เกล็ดหิมะ,ผลึกหิมะ,

English-Thai: Nontri Dictionary
lake(n) ทะเลสาบ,บึงใหญ่,กว๊าน
flake(n) แผ่น,ชิ้นบาง,เกล็ด,สะเก็ด,ชั้น,ฝอย
slake(vt) ทำให้เย็นลง,บรรเทา,กลั้ว(คอ),เจือน้ำ
snowflake(n) เกล็ดหิมะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lake๑. สีแดง๒. สีโปร่งใส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lakeทะเลสาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lake basinแอ่งทะเลสาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lake, lacrimalแอ่งน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lakeทะเลสาบ, Example: ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่และบริเวณน้ำมาก ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สัมพันธ์กัน และมีการถ่ายทอด พลังงานในรูปของสารอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตามลำดับ ทะเลสาบ เกิดขึ้นได้จากกระบวนการหลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากการยกตัว ยุบตัว หรือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจากการทำงานของภุเขาไฟ และเกิดจากการทำงานของธารน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Lake conservationการอนุรักษ์ทะเลสาบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lake conservationการอนุรักษ์ทะเลสาบ [TU Subject Heading]
Lake ecologyนิเวศวิทยาทะเลสาบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lake ecologyนิเวศวิทยาทะเลสาบ [TU Subject Heading]
Lake, Metallicเลคประเภทโลหะ [การแพทย์]
Lake, Naturalเลคที่ได้จากธรรมชาติ [การแพทย์]
Lake, Redเรดเลค [การแพทย์]
Lake, Syntheticเลคที่ได้จากการสังเคราะห์ [การแพทย์]
Lakesทะเลสาบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lakeA beautiful lake lay just beyond the forest.
lakeAbout an hour's walk brought us to the lake.
lakeAfter we had walked for some time, we came to the lake.
lakeA large pillar obstructs the view of the lake.
lakeA mysterious legend has been handed down about this lake.
lakeAs a result of pollution, the lake is without any form of life.
lakeA short walk brought me to the lake.
lakeAs soon as we got to the lake, we started swimming.
lakeA stream flows into the lake.
lakeAs we went around the corner, the lake came in sight.
lakeAs we went around the corner, the lake came into view.
lakeAt last we got to the lake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ(n) lake, Syn. ทะเลสาบ, Example: ความงามของทะเลสาบทำให้เขาลืมความทุกข์ได้ชั่วขณะ, Thai Definition: เรียกห้วงน้ำใหญ่คล้ายบึง แต่โตกว่า
ทะเลภายใน(n) inland sea, See also: lake, Syn. ทะเลใน, ทะเลหน้าใน, Example: แผนภูมินี้แสดงรายละเอียดของทะเลภายใน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ทะเลประเภทที่อยู่ห่างจากฝั่งทะเลเข้ามาภายในพื้นแผ่นดิน และเกือบไม่มีทางติดต่อกับทะเลหรือมหาสมุทรภายนอก
ทะเลหน้าใน(n) inland sea, See also: lake, Syn. ทะเลภายใน, ทะเลใน, Example: เราทำการสำรวจทะเลหน้าในในวันพรุ่งนี้, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ทะเลประเภทที่อยู่ห่างจากฝั่งทะเลเข้ามาภายในพื้นแผ่นดิน และเกือบไม่มีทางติดต่อกับทะเลหรือมหาสมุทรภายนอก
ทะเลสาบ(n) lake, Example: ที่ราบสูงชิงไห่ - ธิเบต มีทะเลสาบมากมาย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ห้วงน้ำใหญ่ที่มีแผ่นดินล้อมรอบ มี 2 ชนิด คือ ทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบน้ำจืด
น้ำ(n) river, See also: lake, Syn. แม่น้ำ, ห้วงน้ำ, สาคร, วารี, Ant. บก, Example: พวกเราก่อกองไฟอยู่ตรงริมน้ำ แล้วกางเต็นท์ห่างออกไปประมาณ 2 เมตร, Count Unit: สาย, Thai Definition: ลำน้ำซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
กว๊าน(n) lake, See also: swamp, Syn. บึง, Example: กว๊านพะเยามีปลาชุม
ชลธาร(n) canal, See also: lake

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[chin] (n) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit  FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
เกล็ด[klet] (n) EN: scale ; pellicle ; flake ; slat  FR: écaille [f]
เกล็ด[klet] (n) EN: flake ; snowflake ; flake of snow  FR: flocon [m] ; flocon de neige [m]
เกล็ดหิมะ[klet hima] (n, exp) EN: snowflake  FR: flocon de neige [m]
กว๊านพะเยา[Kwān Phayao] (n, prop) EN: Phayao Lake
ล่อนหลุด[lǿnlut] (v, exp) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off
ทะเลหน้าใน[thalēnānai] (n) EN: inland sea ; lake
ทะเลภายใน[thalē phāinai] (n, exp) EN: inland sea ; lake  FR: mer inérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAKE L EY1 K
LAKES L EY1 K S
LAKER L EY1 K ER0
LAKEY L EY1 K IY0
LAKERS L EY1 K ER0 Z
LAKES' L EY1 K S
LAKE'S L EY1 K S
LAKEMAN L EY1 K M AH0 N
LAKESIDE L EY1 K S AY2 D
LAKEBERG L EY1 K B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lake (n) lˈɛɪk (l ei1 k)
lakes (n) lˈɛɪks (l ei1 k s)
Lakers (n) lˈɛɪkəz (l ei1 k @ z)
Lakenheath (n) lˈɛɪknhiːθ (l ei1 k n h ii th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, ] lake, #2,143 [Add to Longdo]
湖泊[hú pō, ㄏㄨˊ ㄆㄛ, ] lake, #13,740 [Add to Longdo]
湖滨[hú bīn, ㄏㄨˊ ㄅㄧㄣ, / ] lake front, #14,695 [Add to Longdo]
湖畔[hú pàn, ㄏㄨˊ ㄆㄢˋ, ] lakeside, #15,708 [Add to Longdo]
湖边[hú biān, ㄏㄨˊ ㄅㄧㄢ, / ] lakeside, #18,106 [Add to Longdo]
天池[Tiān chí, ㄊㄧㄢ ㄔˊ, ] Lake Tianchi in Xinjiang, #24,940 [Add to Longdo]
滇池[Diān chí, ㄉㄧㄢ ㄔˊ, ] lake Dianchi in Yunnan, #32,475 [Add to Longdo]
鄱阳湖[Pó yáng hú, ㄆㄛˊ ㄧㄤˊ ㄏㄨˊ, / ] Lake Poyang, #34,389 [Add to Longdo]
白洋淀[Bái yáng diàn, ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] Lake Baiyangdian, #39,383 [Add to Longdo]
贝加尔湖[Bèi jiā ěr hú, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄦˇ ㄏㄨˊ, / ] Lake Baikal, #55,870 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kakerlake(n) |die, pl. Kakerlaken| แมลงสาบ, Syn. Schabe

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lake {f}; Salzlake {f}brine [Add to Longdo]
Laken {n}; Leinen {n}linen [Add to Longdo]
See {m}; Binnensee {m} | Seen {pl}lake | lakes [Add to Longdo]
Seesiedlung {f}lake dwelling [Add to Longdo]
Tschadprinie {f} [ornith.]Lake Chad Prinia [Add to Longdo]
Victoriaweber {m} [ornith.]Lake Victoria Weaver [Add to Longdo]
Bodensee {m}Lake Constance [Add to Longdo]
Baikalsee {m}Lake Baikal [Add to Longdo]
Tanganjikasee {m}Lake Tanganyika [Add to Longdo]
Balaton {m}; Plattensee {m}Lake Balaton [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラロストラートゥム[auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
アクイロニウム[akuironiumu] (n) Aulonocara aquilonium (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
イッシー[isshi-] (n) Isshi (lake monster said to be living in Kyushu's Lake Ikeda) [Add to Longdo]
オゴポゴ[ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan) [Add to Longdo]
カルデラ湖[カルデラこ, karudera ko] (n) caldera lake [Add to Longdo]
クッシー[kusshi-] (n) Kusshi (lake monster said to be living in Hokkaido's Lake Kussharo) [Add to Longdo]
クリムソンレーキ[kurimusonre-ki] (n) crimson lake [Add to Longdo]
コーンフレーク;コーンフレークス[ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lake
      n 1: a body of (usually fresh) water surrounded by land
      2: a purplish red pigment prepared from lac or cochineal
      3: any of numerous bright translucent organic pigments

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top