ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lactose

L AE1 K T OW0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lactose-, *lactose*
English-Thai: Longdo Dictionary
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., See also: lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lactose(n) น้ำตาลชนิดหนึ่งที่ได้จากนม, See also: น้ำตาลนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lactose(แลค'โทสฺ) n. น้ำตาลนม
galactose(กะแลค'โทส) n. น้ำตาลที่เป็นmonosaccharide ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lactoseแลกโทส, น้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลคือ กาแลกโทสและกลูโคสมาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในน้ำนม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lactoseแลกโตส, แล็กโทส, แลคโตส, แล็กโตส, แลทโทส, น้ำตาลนม, แลคโทส [การแพทย์]
Lactose Fermentersเฟอร์เมนท์แลคโตส [การแพทย์]
Lactose Intoleranceแลกโตส, การขาดความทน; แล็กโทส, ภาวะขาดความทน; ไม่สามารถทนต่อแลคโทสได้ [การแพทย์]
Lactose Non-Fermentersไม่เฟอร์เมนท์แลคโตส [การแพทย์]
Lactose Operonแล็คโตสออเพอรอน [การแพทย์]
Lactose Synthetaseเอ็นไซม์แลคโทสซินธีเทส [การแพทย์]
Lactose-Fermentสีแดง [การแพทย์]
Lactose-Free Formulaสูตรน้ำนมที่ไม่มีแลคโตส [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แล็กโตส(n) lactose, Example: คนที่ไม่มีเอนไซม์ย่อยแล็กโตสจะรับโยเกิร์ตได้ง่าย, Thai Definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 203 ํ ซ. องค์ประกอบเป็นโมเลกุลของกลูโคสเชื่อมกับโมเลกุลของกาแล็กโทส มีปรากฏในน้ำนมของคนและสัตว์ทุกชนิด มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
LACTOSE L AE1 K T OW0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳糖[rǔ táng, ㄖㄨˇ ㄊㄤˊ, ] lactose, #36,862 [Add to Longdo]
乳糖不耐症[rǔ táng bù nài zhèng, ㄖㄨˇ ㄊㄤˊ ㄅㄨˋ ㄋㄞˋ ㄓㄥˋ, ] lactose intolerance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラクトース[garakuto-su] (n) galactose [Add to Longdo]
ガラクトース血症[ガラクトースけっしょう, garakuto-su kesshou] (n) galactosemia [Add to Longdo]
ラクトーゼ;ラクトース[rakuto-ze ; rakuto-su] (n) lactose [Add to Longdo]
乳糖[にゅうとう, nyuutou] (n,adj-no) milk sugar; lactose [Add to Longdo]
乳糖不耐症[にゅうとうふたいしょう, nyuutoufutaishou] (n) lactose intolerance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lactose
   n 1: a sugar comprising one glucose molecule linked to a
      galactose molecule; occurs only in milk; "cow's milk
      contains about 4.7% lactose" [syn: {lactose}, {milk sugar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top