ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lacquer

L AE1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lacquer-, *lacquer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lacquer(vt) เคลือบเงา, See also: ขัดเงา, ทาด้วยน้ำมันเคลือบเงา
lacquer(n) งานไม้ที่ทาด้วยน้ำมันเคลือบเงา, Syn. lacquerware, lacquerwork
lacquer(n) น้ำมันขัดเงา
lacquerware(n) งานไม้ที่ทาด้วยน้ำมันขัดเงา, Syn. lacquer, lacquerwork

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lacquer(แลค'เคอะ) n. น้ำมันแลคเคอร์,ครั่ง -vt. ทาด้วยน้ำมันแลคเคอร์., See also: lacquerer n. ดูlacquer

English-Thai: Nontri Dictionary
lacquer(n) เครื่องเคลือบ,เครื่องเขิน
lacquer(n) แลกเกอร์,น้ำมันชักเงา,ครั่ง
lacquer(vt) เคลือบ,ชักเงา,ทาน้ำมันชักเงา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lacquerแลกเกอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacquer workงานลงรัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacquerwareเครื่องเขิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lacquerแลคเกอร์ [การแพทย์]
Lacquer and lacqueringเครื่องเขิน [TU Subject Heading]
Lacquers, Insolubleแลคเคอร์ชนิดไม่ละลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lacquerPlease do your model building at home! The room's full of the smell of lacquer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเขิน(n) lacquer ware, Example: เครื่องเขินนิยมทำกันมากในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย, Thai Definition: เครื่องสานที่ลงรักฉาบชาด
ลงรัก(v) lacquer, See also: cover with lacquer, Example: ช่างลงรักปิดทององค์พระประจำวิหารทิศพระที่ระเบียงอุโบสถ, Thai Definition: เอารักทาลงบนผิวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อทำให้ผิวเรียบ เกลี้ยง ดำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขิน[khoēn] (n) EN: lacquerware (made in north of Thailand)  FR: objet en laque (du nord de la Thaïlande) [m]
ลายรดน้ำ[lāi rotnām] (x) EN: gold appliqué on black lacquer
ลงรัก[longrak] (v) EN: lacquer ; cover with lacquer  FR: laquer
น้ำมันชักเงา[nāmman chak ngāo] (n) EN: varnish ; lacquer  FR: vernis [m] ; laque [f]
โอ[ō] (n) EN: small bowl ; lacquered bowl  FR: récipient en laque [m]
รัก[rak] (n) EN: lacquer  FR: laque de Chine [f] ; laque noire [f]
ย้อม[yøm] (v) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer  FR: teindre ; colorer
ย้อมสี[yøm sī] (v, exp) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer  FR: teindre ; colorer

CMU English Pronouncing Dictionary
LACQUER L AE1 K ER0
LACQUERED L AE1 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lacquer (v) lˈækər (l a1 k @ r)
lacquers (v) lˈækəz (l a1 k @ z)
lacquered (v) lˈækəd (l a1 k @ d)
lacquering (v) lˈækərɪŋ (l a1 k @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漆器[qī qì, ㄑㄧ ㄑㄧˋ, ] lacquerware, #45,095 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lackfabrik {f}lacquer factory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリアラッカー[kuriarakka-] (n) clear lacquer [Add to Longdo]
ラッカー[rakka-] (n,adj-no) lacquer [Add to Longdo]
ラッカークロス[rakka-kurosu] (n) lacquer cloth [Add to Longdo]
一閑張り[いっかんばり, ikkanbari] (n) lacquered papier-mache [Add to Longdo]
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
鰻重;うな重[うなじゅう, unajuu] (n) broiled eel served over rice a lacquered box [Add to Longdo]
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) (obsc) fine lead powder used for writing on lacquerware [Add to Longdo]
会津塗[あいづぬり, aidunuri] (n) Aizu lacquer ware [Add to Longdo]
乾せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] (n) lacquered (wooden) Buddha statue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lacquer
   n 1: a black resinous substance obtained from certain trees and
      used as a natural varnish
   2: a hard glossy coating
   v 1: coat with lacquer; "A lacquered box from China"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top