ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laboriously

L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laboriously-, *laboriously*, laborious
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนัก[nak] (adv) EN: toughly ; tediously ; laboriously  FR: durement ; laborieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
LABORIOUSLY L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laboriously (a) lˈəbˈɔːrɪəʳsliː (l @1 b oo1 r i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えっちらおっちら[ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laboriously
   adv 1: in a laborious manner; "their lives were spent in
       committee making decisions for others to execute on the
       basis of data laboriously gathered for them"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top