ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knot

N AA1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knot-, *knot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knot(n) กระจุก, See also: หย่อม, หมู่, กลุ่ม, Syn. cluster, group
knot(n) เงื่อนงำ, See also: ข้อยุ่งยาก, ปัญหา
knot(vt) ทำเรื่องยุ่ง, See also: สร้างปัญหา
knot(n) นอต, See also: ความเร็วในการเดินเรือ6080ฟุต ต่อชั่วโมง
knot(n) ปม, See also: เงื่อน, ปม, ชนัก, เปลาะ
knot(vt) ผูกเงื่อน, See also: ผูก, ผูกโบ, ขมวด
knotty(adj) ยุ่งยาก, See also: ซับซ้อน
knotted(adj) ซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ, See also: กระปุ่มกระป่ำ, ปุ่มป่ำ
knothole(n) รูในแผ่นไม้กระดาน, See also: เกิดจากการเอาตาไม้ออกไป
knot together(phrv) ผูกเป็นปม, See also: ทำเป็นปม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knot(นอท) n. ปม,เงื่อน,โบว์,ปัญหา,เงื่อนงำ,ความผูกพัน,กลุ่มเล็ก,กระจุก,ตาไม้,หน่วยความเร็วหนึ่งไมล์ทะเลหรือ6080ฟุตต่อชั่วโมง,ไมล์ทะเล (6080ฟุต) vt.,vi. ผูกปม,ผูกเงื่อน,ทำให้เกี่ยวดองกัน,ทำให้เป็นทองแผ่น,เดียวกัน, Syn. tie, bond, tangle
bowknot(โบ'นอท) n. ส่วนโค้ง
hackamore knotเงื่อนแบบหนึ่ง
hangman's knotปมแขวนคอ., Syn. agnail
slipknotn. ปมเป็น,ปมที่แก้ให้หลุดได้,เงื่อนกระทก., Syn. slip knot

English-Thai: Nontri Dictionary
knot(n) ปม,เงื่อน,ปัญหา,มวยผม,จุก,ตาไม้
knot(vt) ผูกเงื่อน,ขมวดปม,ผูกโบ,ทำจุก,มวยผม
knotty(adj) มีปมมาก,ยุ่งยาก
topknot(n) ผมจุก,มวยผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knot๑. นอต๒. เงื่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
knotปม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knot theoryทฤษฎีเงื่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
knotknot, นอต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Knot, Falseติ่งข้างสายสะดือ [การแพทย์]
Knot, Trueปมจริง, ผูกเป็นปม [การแพทย์]
Knots and splicesการผูกเงื่อน [TU Subject Heading]
Knott's Techniqueการปั่นให้ตกตะกอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knotAnother thing to consider is the quality of the materials, knots, and dyes in the carpet.
knotBill was single until he tied the knot last week.
knotCheck all the loose knots and fasten them tight.
knotExperience the sickening knotting of the stomach.
knotI can't tie a very good knot.
knotSince they didn't tie the knot following a grand love affair, it wasn't a matter of blind love.
knotSolve a knotty problem readily.
knotThis knot will not hold.
knotTo record something, they used knotted cords made of the wool of the llama or alpaca.
knotWhen are you planning to tie the knot?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวย(n) knot, See also: bun, chignon, Example: เธอเกล้าผมเป็นมวยไว้บนศีรษะราวกับแขก, Count Unit: มวย, ลูก, Thai Definition: ผมที่มุ่นขมวดให้เป็นกลุ่มเป็นกระจุก
เงื่อน(n) knot, See also: hitch, gnarl, Syn. ปม, Example: ลูกเสือต้องหัดเรียนรู้วิธีการผูกเงื่อน, Count Unit: เงื่อน, Thai Definition: เชือกหรือเส้นด้ายเป็นต้นที่ผูกกันเป็นปม เช่น เงื่อนกระทกหรือเงื่อนกระตุก คือเงื่อนที่ผูกแล้วกระตุกออกได้ง่าย เงื่อนตาย คือ เงื่อนที่ผูกแล้วแก้ยาก เงื่อนเป็น คือเงื่อนที่ผูกแล้วแก้ง่าย
ปุ่มป่ำ(adj) knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ตระปุ่มตระป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: คางคกมีผิวหนังปุ่มป่ำ
มุ่น(v) knot, See also: twist up, roll one's hair, tie up one's hair in a bun, Syn. ขมวด, Example: หญิงชราจัดแจงมุ่นผมขาวสีดอกเลาให้เรียบร้อย แล้วโพกผ้าไว้ตามเดิม, Thai Definition: ขมวดผมเป็นมวย
ปุ่มๆป่ำๆ(adj) knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มป่ำ, ตะปุ่มตะป่ำ, ขรุขระ, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: ลูกยอมีผิวปุ่มๆ ป่ำๆ เหมือนผิวมะกรูด, Thai Definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ
ตะปุ่มตะป่ำ(adj) knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: เขาขี่จักรยานไปตามทางตะปุ่มตะป่ำด้วยหลุมบ่ออย่างชำนาญ, Thai Definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ
หมุด(n) knot, Syn. ตะปู, เดือย, นอต, Example: เขาเจาะรูที่แผ่นเหล็ก เพื่อตอกหมุดลงไป, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องสำหรับตรึงหรืออุดรู
ตา(n) knot, See also: bud, Syn. ตาไม้, Example: ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง
ตา(n) knot, See also: bud, Syn. ตาไม้, Example: ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง
ปม(n) crux, See also: knot, hitch, catch, clue, Syn. ข้อยุ่งยาก, ข้อปัญหา, เงื่อน, Example: ตำรวจกำลังสืบหาปมฆาตกรรมเจ้าพ่อชื่อดัง, Thai Definition: ข้อยุ่งที่แก้ยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์[baeng] (n) EN: banknote ; bank note  FR: billet de banque [m]
หัวจุก[hūajuk] (n) EN: topknot
จุก[juk] (x) EN: topknot  FR: toupet [m] ; houppe [f] ; petit chignon [m]
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [m]
ขมวด[khamūat] (v) EN: knot ; hitch ; twist  FR: nouer ; resserrer
ขมวดจุก[khamūat juk] (v, exp) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot  FR: nouer un chignon
เกี้ยว[kīo] (n) EN: ornament for the head ; kind of topknot ornament
มวย[mūay] (n) EN: bun ; knot ; chignon  FR: chignon [m]
หมุด[mut] (n) EN: peg ; drawing pin ; cotter pin ; tin tack ; knot  FR: cheville [f] ; clavette [f]
แนวต่อ[naēo tø] (n, exp) EN: knot

CMU English Pronouncing Dictionary
KNOT N AA1 T
KNOTH N AA1 TH
KNOTS N AA1 T S
KNOTT N AA1 T
KNOTEK N OW1 T IH0 K
KNOTTS N AA1 T S
KNOTTY N AA1 T IY0
KNOTT'S N AA1 T S
KNOTTED N AA1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knot (v) nˈɒt (n o1 t)
knots (v) nˈɒts (n o1 t s)
knotty (j) nˈɒtiː (n o1 t ii)
knotted (v) nˈɒtɪd (n o1 t i d)
knothole (n) nˈɒthoul (n o1 t h ou l)
knottier (j) nˈɒtɪəʳr (n o1 t i@ r)
knotting (v) nˈɒtɪŋ (n o1 t i ng)
knotholes (n) nˈɒthoulz (n o1 t h ou l z)
knottiest (j) nˈɒtɪɪst (n o1 t i i s t)
Knottingley (n) nˈɒtɪŋliː (n o1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel), #2,442 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] knot; tie a knot, #32,266 [Add to Longdo]
伤脑筋[shāng nǎo jīn, ㄕㄤ ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, / ] knotty; troublesome; bothersome, #33,463 [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, / ] knot, #77,745 [Add to Longdo]
结脉[jié mài, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄞˋ, / ] knotted or slow pulse in traditional Chinese medicine, #316,522 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ast {m} (im Holz) | gesunder, verwachsener Ast (im Holz)knot | sound knot [Add to Longdo]
Knoten {m} | Knoten {pl} | einen Knoten machenknot | knots | to knot [Add to Longdo]
Knoten {m}; Stek {m} [naut.]knot [Add to Longdo]
Knoten {m}burl [Add to Longdo]
Knoten {m}hitch [Add to Longdo]
Knoten {m} | Knoten {pl}kink | kinks [Add to Longdo]
Knoten {m} [naut.]knot (measure of speed) [Add to Longdo]
Knoten {m} | Knoten {pl}knurl | knurls [Add to Longdo]
Knoten {m} | Knoten {pl}node | nodes [Add to Longdo]
Knoten...nodal [Add to Longdo]
Knoten {m} [math.]knot; node [Add to Longdo]
Knotenamt {n} (Telefon)gateway exchange; nodal switching center [Add to Longdo]
Knotenpunkt {m}; Anschluss {m} (Verkehr)junction [Add to Longdo]
Knotenpunkt {m}nodal point [Add to Longdo]
Knotenpunktverfahren {n}method of joints [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together [Add to Longdo]
ぴん札;ピン札[ぴんさつ(ぴん札);ピンさつ(ピン札), pinsatsu ( pin satsu ); pin satsu ( pin satsu )] (n) (col) crisp, unwrinkled banknote [Add to Longdo]
スリップノット[surippunotto] (n) {comp} SlipKnot [Add to Longdo]
タデ科[タデか, tade ka] (n) Polygonaceae (plant family); knotweed family; smartweed family [Add to Longdo]
ノット[notto] (n) (1) knot; (2) {comp} NOT; (pref) (3) not; (P) [Add to Longdo]
ノットステッチ[nottosutecchi] (n) knot stitch [Add to Longdo]
プレーンノット[pure-nnotto] (n) plain knot [Add to Longdo]
一結び;ひと結び[ひとむすび, hitomusubi] (n,vs) knotting [Add to Longdo]
一重継ぎ[ひとえつぎ, hitoetsugi] (n) sheep bend (knot) [Add to Longdo]
一刀両断[いっとうりょうだん, ittouryoudan] (n) cutting in two with a single stroke; taking decisive (drastic) measure; cutting the (Gordian) knot [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
節点ベクトル[せつてんべくとる, setsutenbekutoru] knot vector [Add to Longdo]
スリップノット[すりっぷのっと, surippunotto] SlipKnot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knot
   n 1: a tight cluster of people or things; "a small knot of women
      listened to his sermon"; "the bird had a knot of feathers
      forming a crest"
   2: any of various fastenings formed by looping and tying a rope
     (or cord) upon itself or to another rope or to another object
   3: a hard cross-grained round piece of wood in a board where a
     branch emerged; "the saw buckled when it hit a knot"
   4: something twisted and tight and swollen; "their muscles stood
     out in knots"; "the old man's fists were two great gnarls";
     "his stomach was in knots" [syn: {knot}, {gnarl}]
   5: a unit of length used in navigation; exactly 1,852 meters;
     historically based on the distance spanned by one minute of
     arc in latitude [syn: {nautical mile}, {mile}, {mi}, {naut
     mi}, {knot}, {international nautical mile}, {air mile}]
   6: soft lump or unevenness in a yarn; either an imperfection or
     created by design [syn: {slub}, {knot}, {burl}]
   7: a sandpiper that breeds in the Arctic and winters in the
     southern hemisphere [syn: {knot}, {greyback}, {grayback},
     {Calidris canutus}]
   v 1: make into knots; make knots out of; "She knotted her
      fingers"
   2: tie or fasten into a knot; "knot the shoelaces"
   3: tangle or complicate; "a ravelled story" [syn: {ravel},
     {tangle}, {knot}] [ant: {ravel}, {ravel out}, {unknot},
     {unpick}, {unravel}, {unscramble}, {untangle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top